Skoči na glavno vsebino

Izobraževalni programi

IOD

MIC | Izobraževanje odraslih | Izobraževalni programi

Izobraževalni programi

V ŠC Škofja Loka, v izrednem srednješolskem izobraževanju oz. izobraževanju odraslih, izvajamo naslednje izobraževalne programe:

 

Pridobitev izobrazbe

Odrasli, ki želi pridobiti novo stopnjo izobrazbe v želeni smeri, se vpiše v izobraževanje s predavanji in izpiti v popoldanskem času.
Pogoj za vpis v programe srednjega poklicnega izobraževanja je končana osnovna šola, pogoj za vpis v poklicno-tehniške programe je zaključeno triletno poklicno izobraževanje ustrezne smeri. Primer: orodjar se lahko vpiše v PTI strojni tehnik.
Drugi pogoj za vpis je poleg plačevanja izobraževanja tudi zagotovljeno učno mesto za opravljanje usposabljanja pri delodajalcu. Za zaposlene v ustrezni stroki se njihova zaposlitev pogosto že lahko šteje za praktično usposabljanje.

Prekvalifikacija

Odrasli že ima poklic in želi pridobiti drugega. Prekvalifikacija je možna za isto ali za nižjo izobrazbeno raven, na primer lesarski tehnik se lahko prekvalificira v orodjarja ali mizar v avtoserviserja.
Drugi pogoj za vpis je poleg plačevanja izobraževanja tudi zagotovljeno učno mesto za opravljanje usposabljanja pri delodajalcu. Za zaposlene v ustrezni stroki se njihova zaposlitev pogosto že lahko šteje za praktično usposabljanje.

Dokončanje izobraževanja

Dijaki, ki v rednem izobraževanju niso zaključili letnika, ga lahko zaključijo v popoldanskem času kot udeleženci izobraževanja odraslih. Praviloma se priznajo opravljeni izpiti, če izobraževanje ni bilo prekinjeno pred več kot petimi leti oz. če se ni zamenjal izobraževalni program.

Izobraževanja in usposabljanja za podjetja

Za skupino zainteresiranih zaposlenih lahko za podjetja pripravimo in izvedemo izobraževanje za vse navedene izobraževalne programe. Izvajamo tudi krajša usposabljanja glede na potrebe delodajalca oz. skupine odraslih, npr. upravljanje CNC-strojev, servisiranje osebnega avtomobila, ostrenje rezil, upravljanje žagalnega stroja.

Dostopnost