Skoči na glavno vsebino

Šolski center Škofja Loka

Poklicno in strokovno šolstvo v Škofji Loki

Prva stran | Politika zasebnosti

Kdo upravlja s podatki?

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Šolski center Škofja Loka (ŠCŠL), Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, info@scsl.si

Varovanje podatkov

ŠCŠL bo z vsemi podatki, zbranimi prek spletnega mesta, razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.

Podatki ne bodo pod nobenim pogojem uporabljeni brez vašega privoljenja, kakorkoli posredovani ali dani v uporabo tretjim osebam ali inštitucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm idr.

Izbris in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena, za katere so se osebni podatki pridobili oziroma, če drugi zakon ne določa drugače.

Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Dostopnost