Skoči na glavno vsebino
Izobraževalni programi • Strojni mehanik

Strojni mehanik

Srednje poklicno izobraževanje • 3 leta

ŠOLSKA IN VAJENIŠKA OBLIKA

Strojni mehanik

Sestavlja nove stroje in vzdržuje stroje v pogonu.
V proizvodnji strojev/naprav sestavlja elemente v sklope, te pa v celoto.

Strojni mehanik, nekateri ga imenujejo tudi strojni ključavničar, s pomočjo montažnih načrtov in na podlagi tehnične dokumentacije razporedi sestavne dele stroja in pripravi potrebna orodja za montažo. Sestavi manjše sklope, ki jih poveže v stroj ali napravo. Preizkusi delovanje  stroja/naprave in odstrani morebitne pomanjkljivosti. Popravi ali zamenja pokvarjene in izrabljene dele, včasih mora kak del izdelati tudi sam. Ima dobro razvite ročne spretnosti, pri delu je spreten in natančen ter uporablja številne pripomočke za merjenje, različna orodja, stroje in naprave. Sooča se z različnimi materiali. Obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in osnove elektrotehnike. Ima smisel za reševanje tehničnih problemov. Je samoiniciativen, odgovoren in upošteva predpise varstva pri delu, požarne varnosti in delo opravlja v skladu z ekološkimi načeli.

 • ŠOLSKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovni moduli 11% 11%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
 • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
 • Interesne dejavnosti in aktivno državljanstvo 4% 4%

Pogoji za vpis

Program strojni mehanik je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Izvedbeni predmetnik za šolsko obliko

se izvaja na Srednji šoli za strojništvo.

Izvedbeni predmetnik za vajeniško obliko

se izvaja na Srednji šoli za strojništvo in pri delodajalcu, s katerim ima dijak vajenec sklenjeno pogodbo o vajeništvu.

V vajeniški obliki je od 50 % do 60 % izobraževanja izvedenega pri delodajalcu.

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

 • VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
 • Strokovni moduli 7% 7%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 3% 3%
 • Praktično izobraževanje v šoli 6% 6%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 55% 55%
 • Interesne dejavnosti in aktivno državljanstvo 1% 1%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnost zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah, v letalstvu, gradbeništvu, trgovini, kot samostojni podjetnik …

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

Novice iz Srednje šole za strojništvo

Dostopnost