Knjižnica ŠC Škofja Loka

Prva stran | Knjižnica ŠC

Knjižnica je prostor, kjer lahko dijaki in študentje poiščejo strokovno literaturo, literaturo za splošno-izobraževalne predmete in knjižno gradivo za veselje in prosti čas. Je multimedijski prostor, kjer si dijaki lahko v okviru šolskih ur ogledajo filme na filmskem platnu z dobrim ozvočenjem. Je tudi prostor za medsebojno druženje in poglabljanje medsebojnih prijateljskih odnosov. Dijaki in študentje imajo na voljo tudi uporabo štirih računalnikov.
V knjižnici imamo preko 11.200 enot knjižnega in neknjižnega gradiva. Dijakom, študentom, učiteljem in ostalim strokovnim delavcem so med drugim na razpolago periodične publikacije, ki jih lahko berejo v čitalnici ali pa si jih za krajši čas izposodijo domov.
Knjižno gradivo je dosegljivo po načelu prostega pristopa. Uporabniki lahko iščejo gradivo s pomočjo računalnika preko spleta, saj je knjižnica aktivno vključena v slovensko online vzajemno kataložno bazo COBISS+. Gradivo je urejeno po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK-sistem).
Storitve šolske knjižnice so enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti, ne glede na starost, raso, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status.(IFLA-UNESCO Manifest).

Delovni čas knjižnice

Knjižnica deluje na dveh lokacijah.

Center

Ponedeljek 7.00-17.00

Torek-petek 7.00-14.00

Trata

Ponedeljek-petek

8.00-10.30

Katja Mrak

T 04 506 23 04

E katja.mrak@scsl.si

Irena Jenko

T 04 506 23 45

E irena.jenko@scsl.si

Da bi katerokoli pomembno knjigo dobro razumeli, bi jo morali celo prepisati.

Guy de Maupassant

Knjižnični red

Članstvo

Član knjižnice avtomatsko postane vsak dijak. Člani knjižnice so tudi zaposleni v šoli. Dijaki in zaposleni ne plačujejo članarine.

Izposoja

Izbira gradiva za študente je velika. Na voljo so strokovno gradivo, leposlovje in periodika v čitalnici. V priročni knjižnici ponujamo priročnike, slovarje in enciklopedije. Izposoja je za študente in profesorje brezplačna. Gradivo si lahko izposodite na dom, in sicer:

 • knjižno gradivo za 14 dni,
 • serijske publikacije pa za 1 teden.

Podaljšanje

Gradivo je mogoče podaljšati, in sicer:

 • knjižno gradivo za 2 tedna
 • serijske publikacije za 1 teden

Odškodnine

 1. Za nepravočasno vrnjeno gradivo knjižnica zaračunava zamudnino po veljavnem ceniku:
 • 0,10 EUR /enoto gradiva /dan

Odškodnine za izgubljeno gradivo: vrednost gradiva + 3,5 EUR (stroški obdelave). Vrednost gradiva lahko uporabnik nadomesti tako, da prinese enako nadomestno gradivo. V tem primeru plača le stroške obdelave. Vrednost gradiva se določi glede na tržno ceno, dobavljivost in vrednost gradiva za naše uporabnike.

 1. Odškodnine za poškodovano gradivo:

Vrednost odškodnine se določi glede na tržno ceno gradiva in obseg poškodbe. Vrednost določi knjižničarka. Uporabniki so dolžni poravnati nastale stroške pred naslednjo izposojo gradiva.

Virtualna knjižnica

 Leposlovje

 • Biblosponuja izposojo in prodajo e-knjig. Do teh storitev dostopate s člansko številko in geslom, ki ga pridobite z včlanitvijo v splošno knjižnico.  
 • Bralnicaposreduje petindvajset spletnih strani, ki omogočajo prenos digitaliziranih knjig s celega sveta.
 • Internet Archiveje neprofitna knjižnica z milijoni brezplačnih knjig, filmov in drugega gradiva. 

Ker je izbira literature velika, vam lahko pri odločitvi pomaga spletni portal Dobre knjige.

Zvočne knjige

 • Igralka Patrizia Jurinčič Finžgar je začela na Soundcloud nalagati posnetke zgodovinskega romana Zaročencapesnika, pisatelja in dramatika Alessandra Manzonija (1785–1873), največjega avtorja italijanske romantike. Roman se dogaja v Milanu v 17. stoletju, ko so v severni Italiji vladali Španci in natančno po dokumentih opisuje težko življenje malih ljudi, zlasti zaljubljencev Lucije in Renza, ki jih pestijo revščina, vojna in, seveda, kuga.

Učbeniki in strokovno gradivo

 • Založbi Rokus Klett in Modrijan omogočata dostop do učbenikovza profesorje in dijake.
 • Tukaj pa je na voljo 41 e-učbenikov, ki so bili razviti v različnih projektih Zavoda RS za šolstvo.
 • Tudi Mladinska knjigaponuja uporabo e-učbenikov. 
 • Stopite v Kamro, kjer vas čaka bogata digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin.
 • Digitalna knjižnica Slovenijezagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture.
 • DEDI-Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
 • World Digital Library skrbi za brezplačen dostop do rokopisov, redkih knjig, zemljevidov, fotografij in drugih pomembnih dokumentov s celega sveta.
 • SlovarjiInštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Revije in časopisi

Filmi in oddaje

 • V arhivu RTV SLOlahko najdete pestro izbiro dokumentarnih in informativnih oddaj ter filmov.

Virtualni obiski muzejev

Zanimivosti

 • Pisateljica J. K. Rowling je objavila brezplačno spletno stran Harry Potter At Home, povezano z vsebinami iz knjig o mladem čarovniku.

Knjižničarji priporočamo

 • Na povezaviso navedene največje svetovne uspešnice izdane v založbi Mladinska knjiga. 

Kako izbrati e-bralnik?

 • Na povezavivam bo Anže Tomić svetoval o izboru e-bralnika po vaši meri. 

enot knjižnega in neknjižnega gradiva

Učbeniški sklad na SŠS

Del fonda šolske knjižnice so tudi učbeniki iz učbeniškega sklada, ki so namenjeni celoletni izposoji za največ tretjino njihove prodajne cene. Kdor se odloči za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, mora v knjižnico do konca pouka oddati naročilnico. Izposojevalnino poravnate po položnici, ki jo prejmete po pošti. Potrdilo o plačilu shranite, saj ga boste potrebovali pri prevzemu učbenikov. Brez ustreznega dokazila učbenikov ne boste mogli prevzeti. Prevzem učbenikov poteka zadnji teden v mesecu avgustu. V učbeniškem kompletu niso samo novi učbeniki, ampak tudi taki, ki so lahko stari že nekaj let, a so uporabni. Dijaki dobijo naključno izbrane učbenike. Vsak dijak je dolžan lepo ravnati z učbeniki, kar pomeni, da jih mora zaviti in ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane. Ob koncu šolskega leta je pred prejemom spričevala potrebno vrniti vso izposojeno literaturo in učbenike. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga dijaki ne vrnejo, morajo ob koncu šolskega leta zanj v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov poravnati odškodnino.

Celoten seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21 za Srednjo šolo za strojništvo 

Cenik izposoje učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za šolsko leto 2020/21:

Srednje strokovno izobraževanje

1. letnik

24,2 €

2. letnik

19,5 €

3. letnik

20,20 €

4. letnik

5,4 €

Srednje poklicno izobraževanje

 

1. letnik

19,6 €

1. Čo, 1. Čsm (vajenci)

14 €

2. letnik

9,1 €

3. letnik

4 €

Poklicni-tehniško izobraževanje

 

1. letnik (K,M)

23 €

1. letnik (N)

14,7 €

2. letnik

5,6 €

Nižje poklicno izobraževanje

 

1. letnik

3,8 €

2. letnik

3,8€

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na skrbnico učbeniškega sklada, knjižničarko Katjo Mrak.

 

Učbeniški sklad na SŠL

 

Seznam učbenikov za posamezen letnik za šolsko leto 2020-21 najdete na povezavi.

 • učbeniški sklad je vzpostavljen za vse letnike
 • seznam učbenikov pripravijo in potrdijo strokovni aktivi šole
 • dijaki ob vpisu oz. ob koncu šolskega leta izpolnijo prijavnico za naslednje šolsko leto
 • izposojevalnino (tretjina nabavne cene učbenika) plačajo po položnici predno dvignejo učbenike
 • prvi tedne pouka šola razdeli izposojene učbenike
 • ob koncu leta dijaki vrnejo izposojene učbenike
 • za poškodovan ali izgubljen učbenik dijak plača odškodnino
 • dijaki si lahko izposodijo tudi posamezne učbenike (označijo na prijavnici)

 

Dostopnost