Skoči na glavno vsebino
Izobraževalni programi • Tehniška gimnazija

Tehniška gimnazija

NOVO • PRVI VPIS V ŠOLSKEM LETU 2024/25

Strokovna gimnazija • 4 leta

Program tehniške gimnazije

• splošna matura
• možnost izbire med študijem ali zaposlitvijo po zaključku izobraževanja
• neomejena izbira področja za nadaljnji študij
• splošna in specifična tehnična znanja omogočajo uspešen študij na vseh fakultetah, še posebej na tehničnih usmeritvah
• odgovornost, solidarnost, ustvarjalnost, trajnostni razvoj in podjetnost v sodelovanju z gospodarstvom in lokalno skupnostjo
• domači in mednarodni projekti ter izmenjave, jezikovni tabori in projektno-raziskovalno delo v podjetjih

Pogoji za vpis v strokovno gimnazijo

V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

Izvedbeni predmetnik za program tehniška gimnazija

se izvaja na Srednji šoli za strojništvo.

 

Maturitetni predmeti

slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, fizika, informatika, sociologija, zgodovina, geografija, materiali, mehanika

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov in je opravil vse obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.

Zaključek izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora dijak uspešno opraviti: obvezne predmete, izbirne predmete, druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela in
splošno maturo.

Kam naprej

Dijaki lahko nadaljujejo s študijem na katerem koli univerzitetnem ali visokošolskem študijskem programu.

Na SŠS se dogaja

Dostopnost