Skoči na glavno vsebino
Izobraževalni programi • Avtoservisni tehnik

Avtoservisni tehnik

Poklicno-tehniško izobraževanje • 3 + 2 leti

Avtoservisni tehnik

Vzdržuje mehanske, električne, elektronske, pnevmatske in hidravlične sisteme na vozilih. Skrbi za nemoten potek dela v obratovalnici.

Avtoservisni tehnik je samostojen in odgovoren. Skrbi za nemoten potek v obratovalnici, ima odlične komunikacijske sposobnosti, je učinkovit pri svetovanju in delu v skupini, je dober organizator in zna reševati tehnične probleme. Obvlada delo s sodobnimi diagnostičnimi in elektronskimi napravami. Vzdržuje mehanske, električne, elektronske, pnevmatske in hidravlične sisteme na vozilih. Uporablja vsaj en svetovni jezik, pozna tehnično dokumentacijo in obvlada osnove podjetništva, ekonomije, standarde in predpise ter predpise varstva pri delu in ekologije. Veseli ga nenehno izobraževanje in usposabljanje in je dobro zaposljiv.

Pogoji za vpis

Program avtoservisni tehnik PTI je namenjen dijakom, ki so že uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v dveh letih nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv avtoservisni tehnik.  Tako dijak v petih (3 + 2) letih šolanja pridobijo dva poklica.

Izvedbeni predmetnik

se izvaja na Srednji šoli za strojništvo.

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

  • ŠOLSKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA 100% 100%
  • Splošnoizobraževalni predmeti 51% 51%
  • Strokovni moduli 23% 23%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 10% 10%
  • Praktično izobraževanje v šoli 9% 9%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz avtomehatronike, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: avtoservisne delavnice, avtosaloni, avtomobilska industrija, trgovina, kot samostojni podjetni

Na SŠS se dogaja

Dostopnost