Izobraževalni programi

SŠS

Srednja šola za strojništvo | Izobraževalni programi

Nižje poklicno izobraževanje

NPI

2 leti

pomočnik v tehnoloških procesih

Srednje poklicno izobraževanje

SPI

3 leta

avtoserviser (šolska in vajeniška oblika)
avtokaroserist (šolska in vajeniška oblika)
oblikovalec kovin–orodjar (šolska in vajeniška oblika)
strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika)
inštalater strojnih inštalacij

Srednje strokovno izobraževanje

SSI

4 leta

strojni tehnik

Poklicno-tehniško izobraževanje

PTI

3 + 2 leti

strojni tehnik
avtoservisni tehnik

Publikacija STROJNIŠTVO

Vse o VAJENIŠTVU

Shema izobraževanja v RS

Dostopnost