Skoči na glavno vsebino

Vodnik za dijake

SŠL

Srednja šola za lesarstvo| Vodnik za dijake SŠL

Kdo si

Učimo se za življenje. Učimo se čutiti, oblikovati, obdelovati les (in sebe). Razvijamo svojo ustvarjalnost. Razvijamo svojo osebnost.

Vse to počnemo na naši šoli, na ustvarjalni šoli za punce in fante. Bodi ponosen, da si z lesne v Loki!

Tvoja vstopnica v življenje in delo na SŠL

Dijaška izkaznica je pomemben dokument: potrebuješ jo pri prevzemu malice, izposoji učbenikov, za odpiranje garderobne omarice, za uveljavljanje različnih dijaških popustov; če jo izgubiš, se oglasi v tajništvu na Trati.

Moj.scsl.si pa je tvoja dijaška digitalna identiteta. Z njo se prijavljaš na računalnike in druge omrežne vire, uporabljaš jo za dostop do spletnih učilnic, elektronske pošte, digitalne shrambe, za različne šolske (interne) storitve in aplikacije. Dobiš jo v prvih šolskih dneh v 1. letniku in ostaja ves čas šolanja enaka. Če imaš pri tem težave, pišeš na pomoč in podporo.

V prvih dneh šole dobiš tudi delovno obleko za praktični pouk v šolskih delavnicah in napotke za nabavo osebnega orodja.

V prvih dneh šolskega leta sam poskrbiš za pripomočke, ki jih potrebuješ pri pouku.

Tvoj vsakdan

Pouk se na naši šoli začne ob 7.15. Pouk teče po urniku do konca osme (13.50) ali devete ure (14.40), vmes pa je za oddih (malico) na voljo celotna šolska ura, običajno je to tretja – 8.55 do 9.40. Nekateri oddelki imajo praktični pouk v šolskih delavnicah tudi popoldan. Pouk poteka v šolskih stavbi na Trati, dvakrat na teden (kadar je na urniku športna vzgoja) pa na Centru.

Med odmori se skupaj z drugimi dijaki seliš iz ene učilnice v drugo, v kateri imaš pouk naslednjo uro. V času koronavirusa pa so oddelki ves čas v t. i. matični oz. specialni učilnici. 

Urniki in nadomeščanja

Če pozabiš na to, v kateri učilnici imaš pouk ali pa te zanima, ali imaš kakšno nadomeščanje, pogledaš v eAsistenta.

Šolski zvonec

1. ura: 7.15 – 8.00

2. ura: 8.05 – 8.50

3. ura: 8.55 – 9.40 (odmor)

4. ura: 9.45 – 10.30

5. ura: 10.35 – 11.20

6. ura: 11.25 – 12.10

7. ura: 12.15 – 13.00

8. ura: 13.05 – 13.50

9. ura: 13.55 – 14.40

10. ura: 14.45 – 15.30

11. ura: 15.55 – 16.40

12. ura: 16.45 – 17.30

13. ura: 17.35 – 18.20

14. ura: 18.25 – 19.10

Dijaška skupnost

Vsaka šola ima svojo dijaško skupnost, naša/vaša oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše delovanje šole in za prijetnejše počutje dijakov pri pouku in ostalih dejavnostih. Organizira različne dogodke. Ima svojega mentorja.

Janez Belič

mentor dijaške skupnosti

Pomoč pri šolskih zagatah

Učitelji so razumevajoči, pripravljeni prisluhniti, z njimi se lahko pogovoriš v času dopoldanskih govorilnih ur.

Kadar se pojavijo učne, osebne, zdravstvene ali socialne težave, je v pomoč svetovalna služba. Tukaj je tudi zato, da vpis v prvi letnik gladko poteka in da je odločitev o nadaljnjem šolanju oz. zaposlitvi lažja.

Svetovalna delavka ti svetuje tudi pri pridobivanju štipendije in informacijah v zvezi s tem.

Mojca Jezeršek

svetovalna delavka, pedagoginja

Trata - pisarna pri uč. T102

Svetovalne ure: ponedeljek–petek 8.00–13.00; odmor za malico 11.30–12.00

T 04 506 23 44

E mojca.jezersek@scsl.si

 

Prilagoditve šolskih obveznosti

Prilagoditev šolskih obveznosti ti pomaga šolo usklajevati z drugimi dejavnostmi. Če si klubski, perspektivni, vrhunski športnik ali kulturnik, lahko zaprosiš za prilagoditev šolskih obveznosti.

Vlogo oddaš na obrazcu, ki ga dobiš pri svetovalni delavki, do 30. 9. za tekoče šolsko leto, izjemoma tudi vmes.

Za dijake s posebnimi potrebami na podlagi odločbe pristojnega zavoda za šolstvo in strokovnega mnenja komisije za usmerjanje pripravimo individualiziran program, s katerim tem dijakom pomagamo tako, da jim prilagodimo izvajanje pouka ter ocenjevanje znanja glede na izkazane težave.

Za “vozače”

Neke vrste prilagoditev je tudi zamujanje k pouku oz. predčasen odhod od pouka. Za to dvoje lahko zaprosiš, če se voziš iz bolj oddaljenih krajev in imaš slabe avtobusne oz. železniške povezave. Vlogo oddaš na obrazcu, ki ga dobiš pri razredniku, priložiti pa moraš veljaven vozni red.

Za več

Če si ambiciozen in z lahkoto usklajuješ šolske in druge obveznosti, se lahko udeležuješ številnih tekmovanj v znanju in spretnostih ali odkrivaš kaj novega.  Uveljavljaš lahko status nadarjenega ali status raziskovalca. K temu te povabijo mentorji – učitelji na šoli, še najbolje pa je, da jih povprašaš kar sam.

Sodeluješ lahko tudi v (tujih) izmenjavah ali opravljaš prakso v tujini.

Tadej Gartner

koordinator evropskih projektov in izmenjav

Tvoje ocene

Pouk je razdeljen na dve ocenjevalni obdobji.

Roki za teste so znani na začetku šolskega leta, spraševanje je praviloma nenapovedano.

Če se pri ocenjevanju znanja zalomi, popravljaš po pravilih, ki jih določi šola.

Učbeniki in učbeniški sklad

Učbenike, strokovno gradivo, knjige za domače branje in drugo čtivo za lažje opravljanje šolskih obveznosti si lahko izposodiš v šolski knjižnici.

Vse o učbenikih in učbeniškem skladu pa si lahko prebereš tudi v posebnem zavihku Učbeniki in učbeniški sklad.

 

Interesne dejavnosti

Del predmetnika vseh izobraževalnih programov so tudi interesne dejavnosti. Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Vrednotijo se z opravil/ni opravil. Brez uspešno opravljenih interesnih dejavnosti ne moreš napredovati v višji letnik. Podrobneje te z ID seznani razrednik in organizator ID.

Ambrož Vuga

organizator ID

PUD in vajeništvo

V srednjih strokovnih in poklicnih šolah ima velik delež praksa – v šoli in v podjetjih. Tej v podjetjih rečemo PUD (praktično usposabljanje z delom), število ur pa je odvisno od letnika in izobraževalnega programa. Za PUD skrbi organizator PUD.

Če si vajenec, pa imaš gotovo že sklenjeno vajeniško pogodbo z delodajalcem. Brez nje se po tem sistemu ne moreš izobraževati.

Bojan Drobnič

organizator PUD

Poklicna matura in zaključni izpit

Šolanje se na naši šoli zaključi s poklicno maturo ali zaključnim izpitom, odvisno od izobraževalnega programa. Za obe obliki obstaja kup pravil, ki se jih je treba držati, in rokov, da česa ne zamudiš. Prijave, odjave in podobne zadeve urejaš pri tajniku poklicne mature in tajniku zaključnega izpita.

Aleš Malnarič

tajnik poklicne mature

Janja Čenčič Gartner

tajnica zaključnega izpita

Malica

Na malico se je treba prijaviti. Prijavo lahko oddaš ob vpisu v šolo, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom.  O subvencionirani šolski malici odločajo centri za socialno delo na podlagi odločbe o otroškem dodatku. Če manjkaš, moraš sam oz. morajo tvoji starši malico odjaviti.

Prevzem obroka na Trati: če pozabiš ključek za prevzem (ali se zgodi, da “ne dela”), dobiš nadomestni listek v prostorih knjižnice na Trati.

Ambrož Vuga

organizator šolske prehrane

Za pozabljivce

Vsaka inštitucija, in naša šola ni tu nobena izjema, potrebuje za nemoteno delovanje pravila in obrazce. Zbrani so na enem mestu, predvsem za pozabljivce, saj večino teh gradiv dobite pri razrednikih, učiteljih, mentorjih.

Dostopnost