Skoči na glavno vsebino

Poklicna matura

Vodnik za dijake SŠS in SŠL

Vodnik za dijake SŠS | Poklicna matura
Vodnik za dijake SŠL | Poklicna matura

Kaj je poklicna matura 

Poklicna matura (PoM) je zaključek izobraževanja za dijake in odrasle, ki obiskujejo program srednjega strokovnega izobraževanja, program poklicno-tehniškega izobraževanja in program poklicnih tečajev. Kandidati z opravljeno PoM pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, hkrati pa se lahko vpišejo na višješolski in visokošolski študij.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal 4. letnik srednjega strokovnega strokovnega izobraževanja, 2. (5.) letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, enoletno izobraževanje v poklicnem tečaju, opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit pri pristojni zbornici.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem.

Kandidati opravljajo poklicno maturo na šoli, kjer so se izobraževali, praviloma v celoti v enem izpitnem roku.

Predprijava in prijava k PoM

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na šoli, kjer je opravljal zaključni letnik.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Zimski rok se opravlja na izobraževanju odraslih. Dijak se lahko prijavi h katerem koli roku.

Splošne informacije o PoM najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (RIC).

Predmeti PoM (po izobraževalnih programih na SŠS in SŠL)
strojni tehnik (SSI in PTI) avtoservisni tehnik (PTI) lesarski tehnik (SSI in PTI)
1. slovenščina
2. strojništvo avtomehatronika lesarstvo
3. matematika ali angleščina
4. izdelek oziroma storitev in zagovor izdelek oziroma storitev in zagovor izdelek in zagovor

Srednja šola za strojništvo

Koledar PoM, 4. predmet PoM in druge informacije o poklicni maturi na Srednji šoli za strojništvo

Obvestila

Dan Evrope na lesarski

Dan Evrope na lesarski

Dan Evrope na naši šoli: dijaki rešujejo kviz o EU, reši ga še ti.Za ta pridne...

Dostopnost