Skoči na glavno vsebino

Spremljali smo letošnji dogodek na visoki ravni z naslovom »Unleashing untapped potential – apprenticeship as a response to labour shortages« (Sprostitev neizkoriščenega potenciala – vajeništvo kot odgovor na pomanjkanje delovne sile), ki je potekal 17. in 18. junija 2024.

Na dogodku, ki je potekal v Bruslju in ga je bilo možno v živo spremljati na spletu, je bil poudarek na tem, kako lahko vajeništvo pripomore k zmanjšanju pomanjkanja delovne sile v različnih sektorjih v EU, kot je poudarjeno v poročilu o zaposlovanju in socialnem razvoju v Evropi (ESDE) za leto 2023. 

Na hibridnem dogodku so podrobno obravnavali učinkovite politične ukrepe in strategije sodelovanja, ki jih je mogoče izvajati s programi vajeništva. Te rešitve lahko z zagotavljanjem priložnosti mladim dijakom omogočijo, da pridobijo znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo delodajalci, in starejšim delavcem, da se ponovno usposobijo in izpopolnijo, igrajo ključno vlogo pri premagovanju pomanjkanja delovne sile.

Visoki govorniki in zainteresirane strani so se zbrali tudi zato, da bi razmislili o tem, kaj je bilo že doseženo, in raziskali, kako lahko te izkušnje pomagajo sprostiti neizkoriščene možnosti vajeništva.

Dostopnost