Skoči na glavno vsebino
Evalvacija projekta EPAS

Evalvacija projekta EPAS

V četrtek, 23. maja 2024, smo z Majo Mezeg, svetovalko za evropske zadeve z inštituta za politični menedžment in svetovalko za izvajanje projekta EPAS, oprravili evalvacijo izvedbe projekta EPAS oz. programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

Na evalvaciji so sodelovali mentorji Petra Žemva, Ana Vidic in Tadej Gartner ter šest dijakov, ki so aktivno sodelovali v projektu. Vseh aktivno udeleženih je bilo 26.

Evalvacija je vključevala učne vsebine s področja EU, ki so jih mentorji obravnavali z dijaki, in sicer: nastanek in zgodovina EU, geografija in širjenje EU, evropske institucije, evropske volitve, mladi in EU.

Na evalvaciji so sodelovali tudi dijaki  2. Cs: Peter Lavtar, Tine Štibelj, Matija Jagodic, Jan Peternelj, Matej Čebulj in Urban Šifrer, ki so sodelovali v projektu. Dijakom izrekamo pohvalo za konstruktivno diskusijo in poznavanje delovanja EU ter problemov, s katerimi se soočamo, še posebej s problemi mladih. Pohvalila jih je tudi ocenjevalka izvedbe projekta EPAS na naši šoli.

Za sodelovanje v projektu EPAS se zahvaljujemo tudi vsem ostalim sodelujočim dijakom. Letos smo sodelovali prvič in veselimo se že sodelovanja v prihodnjem šolskem letu.

Predstavitev nacionalnega poročila o programu Erasmus+

Predstavitev nacionalnega poročila o programu Erasmus+

Učinke programa Erasmus+, ki je eden izmed pomembnejših in tudi uspešnejših programov Evropske unije, zaznavamo in redno spremljamo tudi v Sloveniji. Letos pa je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) na podlagi Uredbe o programu Erasmus+ opravilo evalvacijo učinkov programa z zunanjimi eksperti in pripravilo nacionalno poročilo, ki sistematično analizira učinkovitost programa in njegove učinke na širši izobraževalni sistem.

V petek, 10. maja 2024, je na MVI potekala prva predstavitev nacionalnega poročila, in sicer za področje srednješolskega izobraževanja (splošnega in strokovnega). Skozi diskusijo na okrogli mizi so zbrani predstavili svoje vidike na učinkovitost programa in projektov Erasmus+ ter na to, kako vpliva na širši izobraževalni sistem.

Predstavitve na temo »Učinki programa Erasmus+ v srednjih šolah«, ki sta jo organizirala MVI in CMEPIUS, se je udeležil  koordinator projektov Erasmus+ Tadej Gartner.

Sodelujoči so predstavili metodologijo in rezultate evalvacije, najprej na splošno za celoten program Erasmus+, tudi na evropskem nivoju, nato pa še posebej za posamezni šolski sektor – poklicno in strokovno izobraževanje ter splošno izobraževanje.

Udeleženci predstavitve (ravnatelji in koordinatorji) so opozorili predstavnike MVI in CMEPIUS-a na konkretne težave, ki so predvsem finančne narave (plačilo suplenc za udeležence mobilnosti in dnevnic za spremljevalne osebe), s katerimi se šole soočajo pri izvajanju mobilnosti za učitelje in ostalo osebje. Menili so, da bi se morale te težave reševati na nacionalni ravni, v okviru pristojnega ministrstva, in bi morale biti sistemsko urejene.

Kdo so bili sodelujoči in dokumente poročila si lahko pogledate v prilogi oz. na povezavi Predstavitev nacionalnega poročila o programu Erasmus+ – CMEPIUS.

Academia Slovenija 2024: prehod iz izobraževanja na trg dela

Academia Slovenija 2024: prehod iz izobraževanja na trg dela

Aprila 2024 so nas v okviru Academia Slovenija obiskali predstavniki organizacij s področja izobraževanja, gospodarstva in ostalih inštitucij. Obisk sta organizirala Zavod RS za zaposlovanje in Euroguidance Slovenija, udeležili pa so se ga predstavniki iz Cipra, Francije, Nemčije, Irske, Nizozemske in Španije.

Academia je mreža, ki ponuja možnosti usposabljanja za strokovnjake s področja poklicnega izobraževanja v evropskih državah. Udeležencem ponuja priložnost, da se seznanijo s sistemom in prakso svetovanja v drugi evropski državi.

Academia Slovenija 2024 je potekala v mesecu aprilu in se je osredotočila na prehod med izobraževanjem in trgom dela, da bi strokovnjakom za poklicno izobraževanje omogočili izkušnjo učne mobilnosti in priložnost mednarodnega povezovanja.

Gostiteljska organizacija je Zavod RS za zaposlovanje, Nacionalni center za poklicno informiranje in svetovanje (Euroguidance Slovenija), ki že vrsto let gosti študijske obiske Academie ter pošilja slovenske svetovalce in strokovnjake v druge evropske države že od leta 2008.

ŠC Škofja Loka smo gostom predstavili:

ŠC Škofja Loka – Alojzij Kokalj, vodja MIC

Srednjo šolo za strojništvo – Vesna Potočnik, pomočnica ravnateljice

Mednarodne projekte – Tadej Gartner, koordinator

Udeleženci so bili nad predstavljenim in šolo zelo navdušeni in so izrazili željo po sodelovanju tudi v prihodnje, še posebej na področju izmenjav osebja in dijakov tako v okviru programov Erasmus+ in Interreg kot tudi ostalih mednarodnih dejavnostih, ki jih izvajamo na ŠC Škofja Loka.

Foto: Tadej Gartner in Alojzij Kokalj

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– na Srednji šoli za lesarstvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v organizaciji ŠC Škofja Loka in z ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom »Skupaj  gradimo kariere«.

– v šolskem letu 2023/2024 smo izvedli kar 4 dolgotrajne (90 dni) mobilnosti vajencev – avtoserviserjev, ki so bili v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV na poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Nemčiji.

– na osnovi vseh teh dejavnosti sta se povečala tudi ugled in prepoznavnost šole doma in v tujini.

Dijaki 2. Bs uspešno zaključili tečaj CNC-programiranja in meroslovja na Češkem

Dijaki 2. Bs uspešno zaključili tečaj CNC-programiranja in meroslovja na Češkem

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV so v nedeljo, 21. aprila 2024,  v spremstvu učitelja praktičnega Marka Podobnika odšli na praktično izobraževanje in usposabljanje v mesto Tabor na Češkem Gašper Arnež, Kristjan Gartner in Lovro Lombar, vsi dijaki 2. Bs, program strojni tehnik SSI, in se po 14 dneh vrnili v spremstvu učitelja strokovnoteoretičnih predmetov Marka Velikanje.

Usposabljali so se od 22. aprila do 3. maja 2024 na partnerski šoli Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, ki za mednarodne skupine iz Nemčije, Slovaške in Slovenije že tradicionalno organizira dvotedenski tečaj CNC-programiranja in meroslovja.

Dijaki so si ogledali partnersko šolo  in tako imeli možnost videti, kako strokovnoteoretični in praktični pouk potekata pri njih. Na strokovni ekskurziji so obiskali podjetje Ypsotec s.r.o., ki je specializirano za CNC-obdelavo (rezkanje in struženje) in izdelavo izdelkov.Poleg tega so si ogledali tudi znamenitosti mesta Tabor. Prestolnico Prago pa so si ogledali med vikendom, ko so bili prosti in je bil čas namenjen spoznavanju regije.

Ob koncu tečaja so na partnerski šoli predstavili rezultate usposabljanja in celotno mobilnost Erasmus+, vključno s predstavitvijo ŠC Škofja Loka, mesta Škofja Loka in Slovenije.

Dijaki so predstavitev VET mobilnosti in programa Erasmus+ predstavili ostalim dijakom v oddelku in dijakom strojne šole v okviru zaključnega dogodka projekta EPAS – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

Končni izdelek – kocka

Dostopnost