Skoči na glavno vsebino
Veleposlaniki na obisk v ŠC Škofja Loka

Veleposlaniki na obisk v ŠC Škofja Loka

V sklopu sodelovanja z Občino Škofja Loka smo na ŠC Škofja Loka v sredo, 5. junija 2024, gostili veleposlanike iz Nemčije, Avstrije, Republike Češke, Poljske, Japonske, Velike Britanije, Irske in Albanije, ki so našo šolo obiskali v spremstvu mag. Miha Ješeta, člana občinskega sveta.

Goste sta sprejela Alojzij Kokalj, vodja MIC-a, in Tadej Gartner, koordinator mednarodnih dejavnosti. Najprej sta jim predstavila ŠC Škofja Loka, nato pa so si gostje ogledali še šolske prostore. Bili so navdušeni nad opremljenostjo delavnic, učilnic in laboratorijev. Pohvalili pa so tudi naše sodelovanje s podjetji in način dela z dijaki in vajenci.

 

Učitelj strojništva na »Job Shadowingu« na Češkem

Učitelj strojništva na »Job Shadowingu« na Češkem

Učitelj Blaž Žakelj je bil na sledenju na delovnem mestu – t. i. »job shadowing« v mestu Tabor na Češkem, kjer je na partnerski šoli SPŠ Tabor spremljal delo in izvajanje usposabljanja iz mehatronike za mednarodne skupine dijakov; takega usposabljanja se ga bodo v naslednjem šolskem letu prvič udeležili tudi naši dijaki.

V dogovoru s koordinatorjem partnerske šole smo pripravili program. Udeleženec je spoznal šolo, izobraževalni sistem na Češkem ter kurikul in literaturo za izvajanje usposabljanja iz mehatronike Predstavil je tudi področje poučevanja avtomatizacije in robotike pri nas.

Na partnerski šoli se je usposabljal od 27. do 31. maja 2024, kjer je pridobil nova znanja in veščine na naslednjih področjih:

  • seznanitev s partnersko šolo SPŠ Tabor in šolskim sistemom na Češkem
  • seznanitev z izvajanjem usposabljanja iz mehatronike za mednarodne skupine dijakov
  • nove učne metode – hospitacije v razredu pri izvajanju usposabljanja
  • nove učne metode – hospitacije v šolskih delavnicah
  • razvoj t. i. mehkih veščin – jezikovnih, medosebnih in socialnih.

Ko se je učitelj vrnil, je novo usvojeno znanje delil z dijaki in člani aktiva.

Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

V torek, 28. maja 2024, smo sodelovali na posvetu, ki ga je organizirala skupnost za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills (Euro App Mobilty – European Apprenticship Mobility), ki deluje v okviru združenja EAfA. 

Združenje si prizadeva za odpravo vseh vrst ovir, da bi bila mednarodna odprtost v središču izobraževalnih programov vajeniških sektorjev. Tokrat je debata tekla o jezikovnih ovirah oz. kako bi zmanjšali le-te pri izvajanju mobilnosti za vajence. 

Na posvetu so sodelovali:

Luc Vernet – koordinator združenja EAM

Clara Alegre – moderatorka spletnega srečanja

Eva Gerland – Apprenticeship Support Services, EAfA

Ostali udeleženci – predstavniki šol, podjetij in združenj

Tadej Gartner, ŠC Škofja Loka

Erasmus+: projekt Usposabljanje v tujini bogati V odobren

Erasmus+: projekt Usposabljanje v tujini bogati V odobren

V okviru programa Erasmus+ smo bili tudi v razpisnem letu 2024 z vlogo uspešni, saj so bile odobrene vse načrtovane aktivnosti za akreditirani projekt “Usposabljanje v tujini bogati V” za obdobje junij 2024–avgust 2025.

Tako bodo dijaki in osebje ŠC Škofja Loka tudi v naslednjem šolskem letu imeli možnost strokovnega izobraževanja in usposabljanja v tujini. 🙂

EPAS: predstavitev evropskih institucij in volitev v razredu

EPAS: predstavitev evropskih institucij in volitev v razredu

Dijaki 2. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja pri sociologiji predstavljajo evropske institucije: Evropski parlament, Evropska komisija, Svet Evropske unije, Evropski svet, Sodišče evropskih skupnosti, Evropska centralna bank ECB, Evropsko računsko sodišče.

Tako predstavijo in razložijo, kako EU deluje ter s tem širijo evropsko pripadnost tudi med dijaki, ki niso vključeni v projekt EPAS. V letošnjem letu je poudarek tudi na evropskih volitvah, še posebej v luči letošnjih volitev v Evropski parlament, ki bodo potekale od 6. do 9. junija 2024.

Dostopnost