Skoči na glavno vsebino

Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu (SDM) – ponuja edinstveno priložnost v okviru programa Erasmus+, da se lahko s spremljanjem njihovega dela na njihovi šoli učimo od kolegov učiteljev s partnerskih šol v tujini. Med obiskom udeleženci opazujejo in se seznanijo z vsakdanjim življenjem in delom na partnerski šoli – kako učitelji v praksi izvajajo pouk za določeno predmetno področje v okviru njihovega kurikula in izobraževalnega sistema. Taka aktivnost lahko pripomore k učinkovitejšemu izvajanju delovnega procesa tudi na naši šoli.

Priložnosti za SDM so del mobilnost Erasmus+, ki so na voljo strokovnjakom v sektorjih formalnega in neformalnega izobraževanja. Cilj dejavnosti je omogočiti, da strokovnjaki izboljšajo svoje izobraževalne spretnosti v mednarodnem okolju. Job shadowing ponuja tudi možnost izmenjave učnih metod in orodij, kar omogoča izboljšanje izobraževalnih sistemov v različnih evropskih državah.

Več podrobnosti

Zahteve

Udeležba za SDM je na voljo strokovnjakom, ki delajo z mladimi, vključno z mladimi delavci in učitelji, kar pomeni, da lahko sodelujejo le udeleženci, ki spadajo v to kategorijo.

Trajanje

SDM mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva in največ 2 meseca, pri čemer niso všteti dnevi potovanja.

Destinacije

SDM se lahko izvaja v državah programa, ki vključujejo države članice Evropske unije in Republiko Severno Makedonijo, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Podpora

Obstaja več vrst podpore za mobilnost v okviru SDM, na primer finančna podpora, ki se izračuna glede na državo, v kateri se projekt izvaja, in kritje potnih stroškov do najvišje vrednosti, določene glede na razdaljo med državo odhoda in ciljno državo.

Prijava

Za prijavo na mobilnost SDM se je treba obrniti na koordinatorja Erasmus+ projektov oz. izobraževalno ustanovo ali organizacijo, v kateri ste zaposleni, da bodo lahko analizirali potrebo in učinek vaše udeležbe.

Dostopnost