Skoči na glavno vsebino
UTB IV: Prvi učitelj lesarstva na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Belgiji

UTB IV: Prvi učitelj lesarstva na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Belgiji

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo tudi na Srednji šoli za lesarstvo izvedli prvo mobilnost – sledenje na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing.

SDM se je udeležil Uroš Oblak, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov s področja lesarstva – stavbno pohištvo, opisna geometrija z osnovami autocada, tehnologija obdelave lesa, tehnično komuniciranje in uporaba računalnika ter osnove strojništva. V dogovoru s partnersko šolo viio v Belgiji smo pripravili program, v katerem smo izvedli tudi enodnevno virtualno mobilnost; udeleženec je “na daljavo” najprej spoznal šolo, izobraževalni sistem v Belgiji ter kurikulum in literaturo za poučevanje lesarstva na partnerski šoli. Predstavil je tudi našo šolo in poučevanje lesarstva, delavnice in opremo, ki se uporablja za izvajanje teoretičnega in praktičnega pouka.

Nato se je udeležil še dvodnevnega SDM na partnerski šoli v Belgiji, kjer je lahko preskusil programsko opremo in stroje, ki jih uporabljajo za poučevanje lesarstva. Seznanil se je z novimi metodami poučevanja v razredu ter izvajanjem prakse v šolskih delavnicah. Z mentorjem je obiskal tudi podjetje Formaat, kjer s V o na usposabljanju trije dijaki lesarstva – lesarski tehniki (3. AL); seznanil se je s potekom in programom usposabljanja vajencev v podjetju.

Ko se je vrnil, je novo usvojeno znanje že delil z dijaki v razredu.

Več pa v galeriji.

UTB IV: Prva dva učitelja na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) na Slovaškem

UTB IV: Prva dva učitelja na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) na Slovaškem

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli prvi dve mobilnosti  – dejavnosti sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing.

SDM sta se udeležila Blaž Žakelj in Primož Šturm, oba učitelja CNC-tehnologije. V dogovoru s partnersko šolo SPŠT na Slovaškem smo pripravili program, v katerem smo izvedli tudi virtualno mobilnost; udeleženca sta spoznala šolo, izobraževalni sistem na Slovaškem ter kurikul in literaturo za poučevanje CNC-tehnologije. Predstavila pa sta tudi našo šolo in poučevanje CNC-tehnologije.

Nato sta se udeležila SDM na partnerski šoli, kjer sta lahko preskusila programsko opremo in stroje, ki jih uporabljajo za poučevanje CNC in CAD/CAM, se seznanila z novimi metodami poučevanja v razredu ter izvajanjem tečaja CNC-programiranja za tuje dijake, ki ga, vključno s tehnologijo 3D-tiskanja, vsako leto v mesecu marcu organiziramo tudi na naši šoli.

Ko sta se vrnila, pa sta novo usvojeno znanje že delila z našimi dijaki v razredu.

Več pa v galeriji.

UTB IV: Kaj je Erasmus+ Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu?

UTB IV: Kaj je Erasmus+ Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu?

Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu (SDM) – ponuja edinstveno priložnost v okviru programa Erasmus+, da se lahko s spremljanjem njihovega dela na njihovi šoli učimo od kolegov učiteljev s partnerskih šol v tujini. Med obiskom udeleženci opazujejo in se seznanijo z vsakdanjim življenjem in delom na partnerski šoli – kako učitelji v praksi izvajajo pouk za določeno predmetno področje v okviru njihovega kurikula in izobraževalnega sistema. Taka aktivnost lahko pripomore k učinkovitejšemu izvajanju delovnega procesa tudi na naši šoli.

Priložnosti za SDM so del mobilnost Erasmus+, ki so na voljo strokovnjakom v sektorjih formalnega in neformalnega izobraževanja. Cilj dejavnosti je omogočiti, da strokovnjaki izboljšajo svoje izobraževalne spretnosti v mednarodnem okolju. Job shadowing ponuja tudi možnost izmenjave učnih metod in orodij, kar omogoča izboljšanje izobraževalnih sistemov v različnih evropskih državah.

Več podrobnosti

Zahteve

Udeležba za SDM je na voljo strokovnjakom, ki delajo z mladimi, vključno z mladimi delavci in učitelji, kar pomeni, da lahko sodelujejo le udeleženci, ki spadajo v to kategorijo.

Trajanje

SDM mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva in največ 2 meseca, pri čemer niso všteti dnevi potovanja.

Destinacije

SDM se lahko izvaja v državah programa, ki vključujejo države članice Evropske unije in Republiko Severno Makedonijo, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Podpora

Obstaja več vrst podpore za mobilnost v okviru SDM, na primer finančna podpora, ki se izračuna glede na državo, v kateri se projekt izvaja, in kritje potnih stroškov do najvišje vrednosti, določene glede na razdaljo med državo odhoda in ciljno državo.

Prijava

Za prijavo na mobilnost SDM se je treba obrniti na koordinatorja Erasmus+ projektov oz. izobraževalno ustanovo ali organizacijo, v kateri ste zaposleni, da bodo lahko analizirali potrebo in učinek vaše udeležbe.

Dostopnost