Skoči na glavno vsebino

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli tudi prvo mobilnost sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing za učitelja praktičnega pouka na področju CNC-tehnologije, orodjarstva in strojne obdelave. Učitelj Marko Podobnik je spremljal delo in poučevanje praktičnega pouka učiteljev na partnerski šoli SPŠ Tabor na Češkem, kjer so bili na usposabljanju iz CNC-programiranja in meroslovja tudi naši dijaki.

V dogovoru s koordinatorjem partnerske šole smo pripravili program. Udeleženec je spoznal šolo, izobraževalni sistem na Češkem ter kurikul in literaturo za poučevanje prakse na področju CNC-tehnologije, orodjarstva in strojne obdelave. Predstavil je tudi našo šolo in poučevanje prakse pri nas.

Na partnerski šoli se je usposabljal od 22. do 26. aprila 2024, kjer je pridobil nova znanja in veščine na naslednjih področjih:

  • seznanitev s partnersko šolo SPŠ Tabor in šolskim sistemom na Češkem
  • seznanitev z izvajanjem prakse na področju CNC-tehnologije, orodjarstva in strojne obdelave
  • nove učne metode – hospitacije v razredu pri izvajanju tečaja iz CNC-programiranja in meroslovja za mednarodne skupine dijakov
  • nove učne metode – hospitacije v šolskih delavnicah na področju orodjarstva in strojne obdelave
  • izkušnje na področju sodelovanja šole s podjetji in izvajanje prakse v podjetjih
  • razvoj t. i. mehkih veščin – jezikovnih, medosebnih in socialnih.

Ko se je učitelj vrnil, je novo usvojeno znanje delil z dijaki, vajenci in učitelji.

Dostopnost