Skoči na glavno vsebino
Kolesje

Kolesje

KOLESJE poklicev in naravnih elementov

November 2022–maj 2023

Projekti |

Dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina, Srednje šole za strojništvo ŠC Škofja Loka in Srednje šole za lesarstvo ŠC Škofja Loka (60 dijakov steklarske, kovinarske in lesarske smeri) so bili postavljeni pred izziv: pripraviti izdelek, ki povezuje najmanj tri naravne elemente – kovino, kamen, les in steklo – in predstavlja Slovenijo.

Pomen projekta

– povezovanje med mentorji (učitelji), dijaki, vajenci in zaposlenimi v podjetjih

– krepitev kompetenc dijakov/vajencev, s poudarkom na strokovnih kompetencah, oblikovanju, razmišljanju, spodbujanju k idejam, sodelovanju, mreženju, povezovanju, timskem delu, delu na daljavo, iznajdljivosti, vključevanju, dvigu samopodobe, pomembnosti posameznikov in odgovornosti za svoje delo, dosežke

Vse naštete kompetence usmerjajo mlade k ustvarjanju pozitivnega socialnega in profesionalnega okolja.

Sodelujoče šole

Šolski center Rogaška Slatina

Srednja šola za strojništvo, Šolski center Škofja Loka

Srednja šola za lesarstvo, Šolski center Škofja Loka

Partnerska podjetja

Steklarna Rogaška, d. o. o. – idejni snovalec projekta
Eta d. o. o. Cerkno
Marmor Hotavlje d. o. o.
Sibo G. d. o. o.
LTH Castings d. o. o.
Mebor d. o. o.
Ines d. o. o.
Domel d. o. o.

Prvo srečanje, Rogaška Slatina, 9. november 2022

Tri delavnice pod vodstvom Rebeke Majer Amon, Ive Štrukelj in Teje Stegel, ki so bile namenjene spoznavanju dijakov in timskemu delu na daljavo. V delavnicah so oblikovali 10 mešanih poklicnih timov, ki so podali zavezo k projektu. Vsak tim si je izbral tudi svoje ime.

Drugo srečanje, Škofja Loka, 21. december 2022

Začetek razvijanja ideje za izdelke. O smernicah in kriterijih za izdelavo promocijskih izdelkov naše domovine je predaval dr. Janez Bogataj, Danica Tajčman pa je vodila ustvarjalne delavnice kreativnega razmišljanja in razvijanja idej.

Delo na daljavo in ocenjevanje

Usklajevanje dijakov in mentorjev, priprava ideje za projekt, izdelava tehnične dokumentacije, prototip izdelka.

Ocenjevanje zaključnih izdelkov v sklopu natečaja Master Mojster. Mladi mojstri so se pomerili v treh kategorijah (predpriprava, izvedba in končni izdelek). Prvi trije najboljši izdelki so bili tudi  posebej nagrajeni.

Zaključna prireditev: 29. maj 2023, Gospodarska zbornica Slovenije.

International Village

International Village

International Village

Projekti |

Projekt je zanimiva alternativa tradicionalnim šolskim izletom, organiziranim v domači državi udeležencev, kot tudi izletom v Anglijo, kjer učenci pravzaprav nimajo možnosti govoriti angleško. Projekt je namenjen najstnikom, starim od 14 do 17 let, ki govorijo angleško dovolj dobro za sporazumevanje (vsaj raven A2).

Glavna ideja projekta INTERNATIONAL VILLAGE je, da se udeleženci iz različnih držav srečajo v hotelu na Hrvaškem, Slovaškem ali Poljskem in tam ostanejo sedem dni. V tem času se udeležujejo različnih dejavnosti, kot so jezikovne delavnice z »native speaker« iz ZDA, Velike Britanije, Kanade in Avstralije, športne, umetniške in medkulturne dejavnosti, pa tudi delavnice o EU in številne druge zanimive dejavnosti. Na delavnicah bo poudarek na govorništvu. Ne bo veliko pisanja, branja ali slovnice, bodo pa dejavnosti, ki jih bodo spodbujale, da bodo govorili angleški jezik in se sporazumevali z udeleženci iz drugih držav.

Dijaki bodo imeli priložnost spoznati svoje vrstnike iz drugih držav in skleniti nova mednarodna prijateljstva, jih bolje spoznati, glasbo, ki jo poslušajo, idole, ki jih imajo itd. Omogočil jim bo spoznavanje kultur drugih narodov. S projektom bodo postali tudi bolj odprti in strpni ter jim bodo pokazali, da niso veliko drugačni od svojih vrstnikov iz drugih držav in da so si, čeprav govorijo različne jezike, zelo podobni.

Uradni jezik projekta INTERNATIONAL VILLAGE je angleščina, kar pomeni, da bodo vse aktivnosti v angleščini vodili naravni govorci iz ZDA, Kanade in Velike Britanije. Udeleženci bodo morali uporabljati angleščino ves čas bivanja. Projekt bo dijakom pomagal, da bodo postali samozavestni govorci angleščine.

Za intenzivnejši proces učenja angleščine bodo udeleženci nameščeni v mešanih narodnostnih sobah, kar pomeni, da bodo v vsaki sobi predstavniki 2, 3 ali 4 različnih držav. Učencem se tako prepreči uporabo maternega jezika in jih »prisilil«, da govorijo angleško.

Naslednja skupina dijakov se odpravlja na Poljsko v mesto Muszyna, kjer bodo od 3. do 9. septembra 2023. Jezikovnega tabora se bo udeležilo 17 dijakov – 9 iz srednje šole za lesarstvo in 8 iz srednje šole za strojništvo. Priprave že potekajo …

Koordinatorici projekta:
Barbara Čenčič •
Janja Čenčič Gartner •

 

Predstavitveni film 2023

Dogajanje v projektu

Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju

Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju

Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju

2022-

Projekti |

Na področju trajnostnega razvoja se soočamo z nenehnimi izzivi. Ker na naši šoli želimo povečati ozaveščenost na področju trajnosti, tako pri dijakih kot pri zaposlenih, ter okrepiti sodelovanje med ŠC Škofja Loka, lokalno skupnostjo ter poslovnim sektorjem, na šoli izvajamo različne dejavnosti in sodelujemo v različnih projektih, ki podpirajo trajnostni razvoj.

V šolskem letu 2022/2023 smo pristopili k projektu Podnebni cilji v VIZ, v katerem sodelujemo s Centrom za poklicno izobraževanje RS.

V okviru tega projekta smo na šoli pripravili akcijski načrt, s katerim želimo zagotoviti, da bo šola čimbolj usklajena s krožnim gospodarstvom na različnih področjih.

Cilji, ki smo jih že in jih v prihodnje še želimo doseči, so naslednji:

 • Izboljšati želimo sistem ločevanja odpadkov, zato smo na glavnih hodnikih po šoli, v dijaškem domu in v MIC-u februarja 2023 namestili nove koše za ločeno zbiranje odpadkov. Pri tem smo za nasvete in pomoč prosili Komunalo Škofja Loka. V sodelovanju z njimi bomo za dijake 1. letnikov tako kot vsako leto pripravili predavanje na temo ločevanja odpadkov, ogled čistilne naprave in čistilno akcijo v okolici šole.
 • Dotrajana posteljnina iz dijaškega doma se sedaj uporablja za čistilne krpe v šolskih delavnicah.
 • Do poletja 2023 bomo uredili prostor za odlaganje nevarnih odpadkov, npr. oljnih filtrov, motornih olj in odpadnih krp.
 • Ker želimo ne samo ločevati, ampak tudi zmanjšati količino odpadkov, so dijaki v preteklih dneh dobili stekleničke – da bi na šoli zmanjšalio porabo plastične embalaže.
 • Sodelovali smo na delavnici Razvoj kompetenc trajnosti v vzgoji in izobraževanju ter se udeležili usposabljanja na temo Hrana in prehrana.
 • Za dijake 2. letnikov bomo izvedli delavnico o trajnostnem razvoju pod okriljem Leona Kernela.
 • 31. marca 2023 bo potekal Kulturni bazar. Letošnja osrednja tema je Ustvarjalnost za trajnost. Naša šola se bo na bazarju predstavila z dvema primeroma dobre prakse – pločevinka za večkratno uporabo in učni pripomočki iz recikliranih materialov. Oba primera bosta prikazana na plakatu “inovativnost in ustvarjalnost”.
 • Dijake bomo še naprej spodbujali, naj pripravljajo seminarske naloge, zaključne naloge ali izdelke, ki bodo vključevali ponovno uporabo materialov tako v strojništvu kot tudi na splošno.
 • Tudi v prihodnje bomo sodelovali v projektih, ki so trajnostno naravnani, kot npr. Enersol, e-mobilnost in drugi.

Preko primerov dobrih praks želimo doseči, da bi vsak sam pri sebi razmislil, kako lahko doseže osebne cilje na čimbolj trajnostni način.
Ker verjamemo, da si vsi želimo našo šolo narediti lepšo in okolju prijaznejšo, se bomo potrudili, da bomo skupaj to tudi dosegli.

Koordinatorica projekta:
Vesna Potočnik •

 

Dogajanje v projektu

Gokart

Gokart

GOKART

2021-

Projekti |

Namen projekta je izdelati repliko dirkalnega gokarta z bencinskim in električnim pogonom.

V projektu sodelujejo: Domen Filipič, Luka Rant, Tine Demšar in Martin Koderman, dijaki 4. letnika programa strojni tehnik v šolskem letu 2022/23.

Mentor: Matjaž Luznar, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov s področja strojništva.

Pomoč pri projektu: Vladimir Žakelj, Sebastijan Pivk.

Dogajanje v projektu

Gokart od A do Ž

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture

Projekti |

Projekt Rastem s knjigo je slovenski nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture med mladimi. Z njim se osnovnošolce in srednješolce spodbuja k obiskovanju splošnih knjižnic ter branju knjig slovenskih mladinskih pisateljev.

Projekt se izvaja za osnovnošolce od šolskega leta 2006/2007, za srednješolce pa od 2010/2011. Pripravlja ga Javna agencija za knjigo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, Zavodom za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev.

 Cilji projekta Rastem s knjigo so:

 • spodbujanje dostopnosti kakovostnega izvirnega slovenskega leposlovja
 • promoviranje slovenskih avtorjev knjig za mladino
 • spodbujanje bralne motivacije šolarjev
 • spodbujanje mladih k obiskovanju splošnih knjižnic
 • motiviranje založnikov za vključevanje sodobnih slovenskih avtorjev v založniške programe za mladino
 • povečevanje deleža izdanega slovenskega mladinskega leposlovja

V okviru projekta slovenski sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol obiščejo najbližjo splošno knjižnico. Ob tej priložnosti prejmejo vsak svoj izvod knjige, ki je izbrana izmed prijavljenih slovenskih mladinskih del. Vsako leto komisija izbere dve knjigi – eno za osnovnošolce in eno za srednješolce (do sedaj izbrane knjige si lahko ogledate na povezavi).

Podobni prispevki

Dostopnost