Skoči na glavno vsebino

Šolsko leto gre h koncu in končujejo se tudi aktivnosti v projektu EPAS.

Zaključni dogodek smo organizirali v torek, 21. maja 2024. Na njem so sodelovali dijaki ambasadorji in dijaki, ki imajo v letošnjem šolskem letu po programu aktivno državljanstvo. Povabljeni so bili tudi predstavniki oddelčnih skupnosti, učitelji in vodstvo šole. Tako se je na zaključni slovesnosti zbralo približno 100 udeležencev.

Dijaki 3. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) so pod mentorstvom profesoric Petre Žemva, Ane Vidic in Tee Kavčič predstavili naslednje teme: zgodovina EU, mladi in EU ter širjenje in značilnosti EU.

Dijaki 2. letnikov SSI pa so pod mentorstvom profesorice Erne Klanjšek Tomšič in profesorja Tadeja Gartnerja predstavili EU inštitucije – Evropski parlament, Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski svet ter evropski program Erasmus+, ki so ga predstavili dijaki 2. letnika SSI, ki so bili na praksi na Češkem in dijaka vajenca 3. letnika, ki sta bila na praksi v Nemčiji.

Dogodek so spremljale tudi glasbene točke, ki so jih pripravili dijaki 2. in 3. letnika SSI, začeli pa smo z evropsko himno.

Več o projektu EPAS na SŠS

Dostopnost