Skoči na glavno vsebino
Generation 4C: Srečanje na partnerski šoli SPŠ Tabor, Češka

Generation 4C: Srečanje na partnerski šoli SPŠ Tabor, Češka

V Taboru na Češkem smo se v času od 17. do 21. oktobra 2022 udeležili srečanja dijakov in učiteljev partnerske šol iz Nemčije, Slovaške, Hrvaške, Slovenije in Italije, sodelujočih v projektu Generation 4C.

Na poti v Tabor smo si ogledali Unescovo mesto Češky Krumlov.

Dijaki so v mednarodnih skupinah (v vsaki skupini je bil po en udeleženec iz vsake države) reševali naloge s področja proizvodnje, distribucije in predvsem porabe energije, saj je bila energija glavna tema programa na partnerski šoli SPŠ Tabor. Poleg strokovnega dela so dijaki spoznali tudi kulturo, jezik in vrstnike – češke dijake, ki so jim bili stalno v pomoč pri premagovanju jezikovnih ovir, pa tudi s povsem praktičnimi napotki.

Program je poleg strokovnega in družboslovnega (predstavitve šol, krajev, mest in držav) dela pri projektu vključeval tudi ogled partnerske šole SPŠ Tabor, še posebej VR/AR-oddelka, ogled mesta Tabor in okolice ter obisk jedrske elektrarne Temelin. Ogledali smo se tudi naravne znamenitosti – jezero Jordan in kraško jamo. Testirali smo uporabo drona, saj bo sestava, uporaba in letenje dronov rdeča nit programa, ko bomo srečanje gostili na naši šoli v mesecu januarju 2023.

Srečanje se je zaključilo s predstavitvami dijakov – kaj so se novega naučili, videli in spoznali na izmenjavi na Češkem.

Ob povratku domov smo si ogledali muzej Red Bull na letališču mesta Salzburg.

Dijake so spremljali trije učitelji – mentorja Iztok Basaj in Matej Praprotnik ter koordinator projekta Tadej Gartner.

Seveda pa smo obiskali tudi naša dva vajenca, Alexandra in Matevža iz 3.Č, ki sta že dva meseca na praksi v podjetju Motor Jikov.

Več pa v galeriji.

Generation 4C: Srečanje v Trstu v oktobru 2021

Generation 4C: Srečanje v Trstu v oktobru 2021

Končno smo se lahko z našimi partnerji osebno srečali. Prvo srečanje je potekalo v Trstu (18.– 22. oktober 2021) na partnerski šoli ENAIP, kot je bilo načrtovano glede na časovnico projektnih aktivnosti.

Šola ENAIP iz Italije je nova partnerka naše »projektne druščine«, saj z ostalimi šolami iz Nemčije, Češke, Slovaške in Hrvaške sodelujemo že od leta 2012. Ker je naša šola z ENAIP sodelovala že prej, v okviru mednarodne konference BRiES, se je odzvala na naše povabilo in se kot polnopravna članica pridružila projektu na ravni prijava projekta v letu 2019.

Srečanje smo pričeli z neformalnim sestankom v ponedeljek popoldan in ga naslednji dan nadaljevali s predstavitvami posameznih partnerskih šol, ko smo našo šolo novim partnerjem predstavili tudi mi. V okviru srečanja smo si nato ogledali šolo, spoznali vodstvo in učitelje ter se srečali tudi z dijaki pri pouku in na praksi v delavnicah. Ogledali smo si tudi center znanosti, center inovacij ter spoznali lokalno okolje, ljudi ter kulturo regije. Šola gostiteljica nas je odpeljala tudi na sedež organizacije ENAIP v Vidmu, kjer izvajajo programe avtoservisne stroke, elektrotehnike in logistike, medtem ko program strojništva izvajajo v Trstu.

Šola ENAIP izobražuje za področje avtomehanike in motornih koles, strojništva, elektrotehnike in logistike. Predvsem imajo zelo velik oddelek za avtoservisno dejavnost in servisiranje motornih koles, kar vidimo kot potencialno priložnost za izmenjavo – prakso dijakov na tem področju.

Poleg organiziranih aktivnosti je potekalo tudi delo v projektu; s pomočjo učiteljev stroke smo določili vsebino in naloge za dijake, ki bodo sodelovali v prihodnjih srečanjih, saj bo poleg obravnavanja socioloških tem, kot so etika, religija in aktivno državljanstvo, rdeča nit projekta  izdelovanje dronov.

Srečanja so se udeležili ravnateljica SŠS, mag. Mojca Šmelcer, učitelj 3D-tehnologije Iztok Basaj in koordinator projekta Tadej Gartner.

Naslednje srečanje bo potekalo z dijaki v mesecu aprilu 2022 v Oroslavju na Hrvaškem.

Predstavitev naše šole na srečanju (v ang.)

Generation 4C: Drugo 2. srečanje (online)

Generation 4C: Drugo 2. srečanje (online)

Na drugem srečanju smo se s partnerji odločili, da zaradi razmer (covid-19) v partnerskih državah projekta Generation 4C projekt podaljšamo za 9 mesecev, v upanju, da se bodo razmere normalizirale in bo zopet možno izvajati srečanja z dijaki in učitelji v fizični obliki.

Ker se razmere že nekoliko izboljšujejo – zopet smo v šoli in je ponovno možno prečkati meje brez večjih omejitev – smo se s partnerji tudi odločili, da pričnemo s pripravami na prvo osebno srečanje partnerskih šol, ki naj bi ga izvedli po poletnih počitnicah, v mesecu oktobru 2021, če bodo razmere tako aktivnost dopuščale.

Prvo srečanje je po časovnici projektnih aktivnosti načrtovano v šoli ENAIP v Trstu (Italija). Torej v šoli, ki je nova partnerska šola našega projekta, zato pričakujemo, da bo srečanje še toliko bolj zanimivo, saj bomo spoznali šolo, učitelje in dijake v Trstu kot tudi sedež ENAIP šole v Vidmu. Spoznali bomo tudi regijo, njene ljudi in kulturo.

Držimo pesti, da se bomo kmalu zopet srečali osebno. 🙂

Generation 4C: Uvodno srečanje (online)

Generation 4C: Uvodno srečanje (online)

Zaradi trenutne situacije (covid-19) smo se s partnerji odločili, da bomo projekt pričeli s srečanji na daljavo in tako pripravili vse potrebno, ko bodo mobilnosti – fizična srečanja zopet mogoča.

Tako smo imeli prvo online srečanje v ponedeljek, 8. 2. 2021, ko smo najprej spoznali našega novega projektnega partnerja – partnersko šolo ENAIP iz Trsta, ki jo je predlagala naša šola kot nadomestilo za partnersko šolo s Poljske, ki se ni odločila za sodelovanje v našem novem projektu Generation 4C (generacija komunikativnosti, kooperativnosti, kritičnega mišljenja in kreativnosti). Šola ENAIP izobražuje za področje strojništva, elektrotehnike in logistike. Predvsem imajo velik oddelek za avtomehaniko in servisiranje motornih koles.

S partnerji smo se pogovorili o izvedbi in časovnici srečanj, ko bodo ta zopet mogoča v fizični obliki, o posameznih nalogah za dijake in učitelje ter o vsebini posameznih srečanj.

Več o tem si lahko pogledate na povezavi.

Dostopnost