Skoči na glavno vsebino
International Village

International Village

International Village

Projekti |

Projekt je zanimiva alternativa tradicionalnim šolskim izletom, organiziranim v domači državi udeležencev, kot tudi izletom v Anglijo, kjer učenci pravzaprav nimajo možnosti govoriti angleško. Projekt je namenjen najstnikom, starim od 14 do 17 let, ki govorijo angleško dovolj dobro za sporazumevanje (vsaj raven A2).

Glavna ideja projekta INTERNATIONAL VILLAGE je, da se udeleženci iz različnih držav srečajo v hotelu na Hrvaškem, Slovaškem ali Poljskem in tam ostanejo sedem dni. V tem času se udeležujejo različnih dejavnosti, kot so jezikovne delavnice z »native speaker« iz ZDA, Velike Britanije, Kanade in Avstralije, športne, umetniške in medkulturne dejavnosti, pa tudi delavnice o EU in številne druge zanimive dejavnosti. Na delavnicah bo poudarek na govorništvu. Ne bo veliko pisanja, branja ali slovnice, bodo pa dejavnosti, ki jih bodo spodbujale, da bodo govorili angleški jezik in se sporazumevali z udeleženci iz drugih držav.

Dijaki bodo imeli priložnost spoznati svoje vrstnike iz drugih držav in skleniti nova mednarodna prijateljstva, jih bolje spoznati, glasbo, ki jo poslušajo, idole, ki jih imajo itd. Omogočil jim bo spoznavanje kultur drugih narodov. S projektom bodo postali tudi bolj odprti in strpni ter jim bodo pokazali, da niso veliko drugačni od svojih vrstnikov iz drugih držav in da so si, čeprav govorijo različne jezike, zelo podobni.

Uradni jezik projekta INTERNATIONAL VILLAGE je angleščina, kar pomeni, da bodo vse aktivnosti v angleščini vodili naravni govorci iz ZDA, Kanade in Velike Britanije. Udeleženci bodo morali uporabljati angleščino ves čas bivanja. Projekt bo dijakom pomagal, da bodo postali samozavestni govorci angleščine.

Za intenzivnejši proces učenja angleščine bodo udeleženci nameščeni v mešanih narodnostnih sobah, kar pomeni, da bodo v vsaki sobi predstavniki 2, 3 ali 4 različnih držav. Učencem se tako prepreči uporabo maternega jezika in jih »prisilil«, da govorijo angleško.

Naslednja skupina dijakov se odpravlja na Poljsko v mesto Muszyna, kjer bodo od 3. do 9. septembra 2023. Jezikovnega tabora se bo udeležilo 17 dijakov – 9 iz srednje šole za lesarstvo in 8 iz srednje šole za strojništvo. Priprave že potekajo …

Koordinatorici projekta:
Barbara Čenčič • barbara.cencic@scsl.si
Janja Čenčič Gartner • janja.cencic-gartner@scsl.si

 

Dogajanje v projektu

Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju

Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju

Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju

2022-

Projekti |

Na področju trajnostnega razvoja se soočamo z nenehnimi izzivi. Ker na naši šoli želimo povečati ozaveščenost na področju trajnosti, tako pri dijakih kot pri zaposlenih, ter okrepiti sodelovanje med ŠC Škofja Loka, lokalno skupnostjo ter poslovnim sektorjem, na šoli izvajamo različne dejavnosti in sodelujemo v različnih projektih, ki podpirajo trajnostni razvoj.

V šolskem letu 2022/2023 smo pristopili k projektu Podnebni cilji v VIZ, v katerem sodelujemo s Centrom za poklicno izobraževanje RS.

V okviru tega projekta smo na šoli pripravili akcijski načrt, s katerim želimo zagotoviti, da bo šola čimbolj usklajena s krožnim gospodarstvom na različnih področjih.

Cilji, ki smo jih že in jih v prihodnje še želimo doseči, so naslednji:

 • Izboljšati želimo sistem ločevanja odpadkov, zato smo na glavnih hodnikih po šoli, v dijaškem domu in v MIC-u februarja 2023 namestili nove koše za ločeno zbiranje odpadkov. Pri tem smo za nasvete in pomoč prosili Komunalo Škofja Loka. V sodelovanju z njimi bomo za dijake 1. letnikov tako kot vsako leto pripravili predavanje na temo ločevanja odpadkov, ogled čistilne naprave in čistilno akcijo v okolici šole.
 • Dotrajana posteljnina iz dijaškega doma se sedaj uporablja za čistilne krpe v šolskih delavnicah.
 • Do poletja 2023 bomo uredili prostor za odlaganje nevarnih odpadkov, npr. oljnih filtrov, motornih olj in odpadnih krp.
 • Ker želimo ne samo ločevati, ampak tudi zmanjšati količino odpadkov, so dijaki v preteklih dneh dobili stekleničke – da bi na šoli zmanjšalio porabo plastične embalaže.
 • Sodelovali smo na delavnici Razvoj kompetenc trajnosti v vzgoji in izobraževanju ter se udeležili usposabljanja na temo Hrana in prehrana.
 • Za dijake 2. letnikov bomo izvedli delavnico o trajnostnem razvoju pod okriljem Leona Kernela.
 • 31. marca 2023 bo potekal Kulturni bazar. Letošnja osrednja tema je Ustvarjalnost za trajnost. Naša šola se bo na bazarju predstavila z dvema primeroma dobre prakse – pločevinka za večkratno uporabo in učni pripomočki iz recikliranih materialov. Oba primera bosta prikazana na plakatu “inovativnost in ustvarjalnost”.
 • Dijake bomo še naprej spodbujali, naj pripravljajo seminarske naloge, zaključne naloge ali izdelke, ki bodo vključevali ponovno uporabo materialov tako v strojništvu kot tudi na splošno.
 • Tudi v prihodnje bomo sodelovali v projektih, ki so trajnostno naravnani, kot npr. Enersol, e-mobilnost in drugi.

Preko primerov dobrih praks želimo doseči, da bi vsak sam pri sebi razmislil, kako lahko doseže osebne cilje na čimbolj trajnostni način.
Ker verjamemo, da si vsi želimo našo šolo narediti lepšo in okolju prijaznejšo, se bomo potrudili, da bomo skupaj to tudi dosegli.

Koordinatorica projekta:
Vesna Potočnik • vesna.potocnik@scsl.si

 

Dogajanje v projektu

Gokart

Gokart

GOKART

2021-

Projekti |

Namen projekta je izdelati repliko dirkalnega gokarta z bencinskim in električnim pogonom.

V projektu sodelujejo: Domen Filipič, Luka Rant, Tine Demšar in Martin Koderman, dijaki 4. letnika programa strojni tehnik v šolskem letu 2022/23.

Mentor: Matjaž Luznar, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov s področja strojništva

Pomoč pri projektu: Sebastijan Pivk

Dogajanje v projektu

Gokart od A do Ž

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture

Projekti |

Projekt Rastem s knjigo je slovenski nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture med mladimi. Z njim se osnovnošolce in srednješolce spodbuja k obiskovanju splošnih knjižnic ter branju knjig slovenskih mladinskih pisateljev.

Projekt se izvaja za osnovnošolce od šolskega leta 2006/2007, za srednješolce pa od 2010/2011. Pripravlja ga Javna agencija za knjigo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, Zavodom za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev.

 Cilji projekta Rastem s knjigo so:

 • spodbujanje dostopnosti kakovostnega izvirnega slovenskega leposlovja
 • promoviranje slovenskih avtorjev knjig za mladino
 • spodbujanje bralne motivacije šolarjev
 • spodbujanje mladih k obiskovanju splošnih knjižnic
 • motiviranje založnikov za vključevanje sodobnih slovenskih avtorjev v založniške programe za mladino
 • povečevanje deleža izdanega slovenskega mladinskega leposlovja

V okviru projekta slovenski sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol obiščejo najbližjo splošno knjižnico. Ob tej priložnosti prejmejo vsak svoj izvod knjige, ki je izbrana izmed prijavljenih slovenskih mladinskih del. Vsako leto komisija izbere dve knjigi – eno za osnovnošolce in eno za srednješolce (do sedaj izbrane knjige si lahko ogledate na povezavi).

Koordinatorici projekta:

Petra Žemva (SŠS) | petra.zemva@scsl.si

Irena Jenko (SŠL) | irena.jenko@scsl.si

 

Podobni prispevki

Erasmus+ KA1: Usposabljanje v tujini bogati IV • Training Abroad Enriches IV

Erasmus+ KA1: Usposabljanje v tujini bogati IV • Training Abroad Enriches IV

Erasmus+: KA1 Usposabljanje v tujini bogati IV (UTB IV) • Training Abroad Enriches IV

2022-

Projekti |

V okviru Akreditacije Erasmus za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in razpisa Erasmus+ 2022 smo 23. maja 2022 dobili odobren projekt Usposabljanje v tujini bogati IV. V projektu UTB IV bo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) za dijake, vajence in učitelje v tujini sodelovalo šest partnerskih srednjih strokovnih in poklicnih šol iz petih držav:
• Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises, Muhlhausen, Nemčija
• viio 2, Tongern, Belgija
• Stredni prumyslova skola strojni a stavebni, Tabor, Češka republika
• Europa-Berufsschule Weiden, Nemčija
• Technická akadémia, Spišska Nova Ves, Slovaška
• Srednja škola Oroslavje, Hrvaška

Načrtovane aktivnosti:
– 24 kratkoročnih učnih mobilnosti dijakov v podjetjih in šolah v partnerskih državah
– 4 dolgotrajne mobilnosti dijakov (ErasmusPro) v Nemčiji in na Češkem
– 4 mobilnosti za pripravljalni obisk (ErasmusPro)
– 6 mobilnosti – sledenje na delovnem mestu (Job Shadowing) za osebje ŠC Škofja Loka
– 22 mobilnosti spremljevalnega osebja (14 kratkotrajne mobilnosti, 8 ErasmusPro)

S partnerskimi šolami bomo organizirali PSI oz. prakso v podjetjih ali na šoli. Število posameznih mobilnosti bo odvisno od zanimanja in v skladu s strategijo ŠC škofja Loka na področju mednarodnega sodelovanja in posledično internacionalizacije našega centra.

Dijaki in vajenci bodo prejeli nova strokovna znanja in veščine na področju strojništva, avtomehanike in lesarstva ter pridobili jezikovne, medkulturne in digitalne kompetence.

Osebje se bo seznanilo z novimi učnimi metodami poučevanja in načini izvajanja PSI, spoznalo bo izobraževalni in vajeniški sistem partnerske šole in njegovo izvedbo v podjetjih. Prav tako bo pridobilo oz. izboljšalo svoje jezikovne, medkulturne in digitalne kompetence.

Vsi udeleženci mobilnosti bodo spoznali kulturo in življenje države gostiteljice ter izpopolnili angleški in nemški jezik.

Sodelovanje v programu Erasmus+ bo doprineslo k boljši kakovosti, privlačnosti in inovativnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na naši šoli.

Osnovni podatki

Leto: 2022

Program: Erasmus+ KA121

Referenčna številka: 2022-1-SI01-KA121-VET-000058966

Začetek projekta: 1. 6. 2022

Zaključek projekta: 31. 8. 2023

Trajanje projekta: 15 mesecev

Koordinator projekta:
Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

 

Dijaki na usposabljanju v tujini pišejo

Dogajanje v projektu

Dostopnost