Leonardo Mobilnosti 2013-2015

Leonardo Mobilnosti 2013-2015

Leonardo Mobilnosti

2013-2015

Leonardo da Vinci-mobilnosti dijakov (praksa v tujini)

Ponedeljek, 10. 3. 2014

V letu 2013 smo v okviru programa Leonardo da Vinci dobili odobren projekt mobilnosti dijakov za udeležbo na praktičnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) v podjetjih v tujini. Z našimi partnerji – Leonardo Office in srednjo strokovno šolo iz Muhlhausna smo se dogovorili za izvedbo štirih mobilnosti dijakov na PIU v času izvajanja projekta.

Leonardo da Vinci-mobilnosti dijakov (nadaljevanje)

Ponedeljek, 9. 3. 2015

Z izvajanjem mobilnosti dijakov v okviru programa  Leonardo da Vinci smo nadaljevali v letu  2015. Tako sta se  dijaka Tim Omejc in Miran Šubic, oba strojna tehnika – PTI program, v zaključnem letniku udeležila PIU v podjetjih M.A.Z. GmbH in TH Parkner GmbH.  Na usposabljanju sta bila od 22. Januarja do 20. Februarja 2015.  Obe podjetji izdelujeta dele za gradbene stroje. Tako sta dijaka lahko nadgradila svoje znanje na področju orodjarstva, strojne obdelave in CNC tehnologije. Poleg tega sta se naučila tudi osnov nemškega jezika in v času druženja z vrstniki pridobila mnogo novih prijateljev. Na mobilnost sta se odpravila z osebnim avtomobilom. Tako sta pridobila tudi mnogo izkušenj z načrtovanjem poti in samim potovanjem.  Tudi v času njune mobilnosti smo ju obiskali v podjetjih. Na obisku in evalvaciji mobilnosti je bil g. Martin Pivk, direktor ŠC Škofja Loka in tudi ravnateljica Srednje šole za strojništvo, ga. Mojca Šmelcer. Ker smo v istem času izvajali tudi že projekt mobilnosti dijakov v okviru programa Erasmus+ sta jih obiskala tudi vodja MIC-a g. Alojzij Kokalj in koordinator projekta Tadej Gartner

Obisk dijakov na praksi v Nemčiji

Torek, 18. 3. 2014

V času poklicnega izobraževanja in usposabljanja dijakov v podjetju CL Machinenbau GmbH sta jih obiskala Alojzij Kokalj, vodja MIC-a, ki skrbi za strokovno pripravo dijakov na mobilnost,  in Tadej Gartner,  koordinator projekta. Poleg podjetja, kjer sta se usposabljala dijaka,  sta  obiskala tudi partnersko šolo v Muhlhausnu, kjer sta dijaka zadnji dan mobilnosti predstavila potek  celotne mobilnosti, še posebej delo v podjetju in dogodivščine, ki sta jih doživela na poti kot tudi v času  bivanja daleč od doma.

Belgijski dijaki na PIU v naših podjetjih

Četrtek, 2. 4. 2015

V okviru programa Leonardo da Vinci – Mobilnosti dijakov na delu v tujini smo v mesecu marcu v naših podjetjih in na naši šoli gostili tudi dijake in njihovega mentorja iz Belgije.

Kako je potekalo njihovo izobraževanje in usposabljanje ter spoznavanje Slovenije si lahko ogledate v sledeči predstavitvi.

Mednarodne dejavnosti na Srednji šoli za strojništvo 2008-2014

Mednarodne dejavnosti na Srednji šoli za strojništvo 2008-2014

Mednarodne dejavnosti v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Evropski projekti 2008-2014

Začetki

Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo aktivno deluje na področju mednarodnega sodelovanja in izmenjave dijakov že od leta 2008, ko so se naši dijaki prvič udeležili mednarodne konference ENERSOL v mestu Tabor (Republika Češka). Srečanje, katerega rdeča nit so alternativni in obnovljivi viri energije, je postalo že tradicionalno, in se ga dijaki, skupaj z mentorji, redno udeležijo vsako leto. Ti projekti so predstavljeni na Enersol.

Koordinator

Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

CaRPs

Leta 2009 smo začeli z izvajanjem mednarodnega projekta CaRPs (CNC and Robotics Partnerships) v okviru programa Leonardo da Vinci (LdV) – Partnerstva. Projekt, v katerem je sodelovalo pet držav (Norveška, Švedska, Nemčija, Litva in Slovenija), smo uspešno zaključili v letu 2011.

LdV in P.A.T.

V letu 2013 smo v Nemčiji, v sodelovanju s partnersko šolo Berufliche Schulen des UHK iz mesta Mühlhausen (Thüringija), v okviru programa LdV in projekta P.A.T. (Placements of Apprentices in Thuringia) izvedli tudi prve mobilnosti dijakov in profesorjev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. S partnersko šolo iz Mühlhausena še vedno uspešno sodelujemo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja naših dijakov v nemških podjetjih.

Comenius – EUC

V okviru programa Comenius – Šolska partnerstva smo leta 2012 pričeli z izvajanjem projekta Comenius – EUC (Energy Unites Cultures), v katerem je sodelovalo sedem šol iz sedmih držav (Nemčija, Češka, Slovaška, Poljska, Hrvaška, Turčija in Slovenija). Projekt se je zaključil v letu 2014, ko smo pričeli s sodelovanjem v programu Erasmus+, kot naslednik programov Leonardo da Vinci in Comenius, v okviru katerega smo izvedli partnerski projekt IP&IE (Innovative Production and Integrative Education), v katerem je sodelovalo šest partnerskih šol iz šestih držav (Nemčija, Češka, Slovaška, Poljska, Hrvaška, in Slovenija).
Poleg zgoraj navedenih projektov se naši dijaki in profesorji, v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati, od leta 2014 udeležujejo tudi individualnih mednarodnih mobilnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga izvajamo skupaj z našimi partnerskimi šolami in podjetji v Nemčiji, Belgiji, na Češkem, Slovaškem in Hrvaškem. Prav tako tudi naš šolski center organizira poklicno izobraževanje in usposabljanje za dijake partnerskih šol v naših podjetjih.

Comenius na SŠS

Posodabljanje ŠC Škofja Loka

Posodabljanje ŠC Škofja Loka

Posodabljanje Šolskega centra Škofja Loka

2009-

Vzpostavitev Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) se je pričela marca 2009. Januarja 2014 smo projekt zaključili. Na površini okoli 2.200 m2 je bil zgrajen napredno opremljen objekt. Ta omogoča izvajanje kakovostnega poklicnega in strokovnega izobraževanja, usposabljanja ter povezovanja z gospodarstvom.

Energetska sanacija ŠC Škofja Loka je bila zaključena januarja 2014.

Dostopnost