Skoči na glavno vsebino
Trales: tretje srečanje v projektu (TPM 3)

Trales: tretje srečanje v projektu (TPM 3)

V projektu TRALES je partnerska organizacija Eurocultura organizirala tretje mednarodno projektno srečanje TPM-3. Srečanje je potekalo od 17. do 18. januarja 2023 v Vicenzi v Italiji.  Udeležili so se ga udeleženci iz partnerskih držav (Grčija, Nemčija, Italija in Slovenija).

Na srečanju so pregledali napredek projekta (menedžment, aktivnosti, projektni rezultati), še posebej pa so posvetili pozornost diseminaciji projektnih aktivnosti in projekta v celoti, saj se projekt februarja 2023 zaključi. Vsak partner je predstavil svoj del aktivnosti, in sicer:

– ŠC Škofja Loka, Višja strokovna šola, ki jo je zastopal ravnatelj Igor Hanc, je bila zadolžena za predstavitev koncepta digitalne platforme učne tovarne s poudarkom na orodjarstvu. V povezavi s tem je I. Hanc predstavil naše aktivnosti v zaključni fazi projekta s podarkom na diseminacijskih aktivnostih, ki smo jih oz. jih še bomo izvedli na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni za širjenje projektnih aktivnosti.

– VHS Bildungswerk GmbH (vodilni partner in krovni koordinator projekta TRALES) je predstavil koncept digitalne platforme učne tovarne s poudarkom na mehatroniki in v povezavi s tem tudi opravljene oz. še načrtovane diseminacijske aktivnosti.

– AUTH, grški partner,  je bila zadolžen za predstavitev pedagoške in ekonomske podpore platforme za uspešno izvedbo projekta s poudakom na pridobivanju mehkih veščin ter širjenja le-teh med ostale deležnike v projektu in tudi širše.

– Eurokultura, italijanski partner, je predstavil proces popisa pedagoških vsebin in procesa diseminacije projektnih rezultatov.

Celota platform pa bo tvorila digitalno platformo učne tovarne za poklice prihodnosti, saj bo vključevala tudi uporabo tehnologij kot so 3D-tiskanje, CAD/CAM ter VR- in AR-tehnologijo. Te tehnologije so tudi glavni del nadgradnje poklica mehatronik in orodjar na prehodu digitalizacije delovnih procesov, ki jih bo tudi vključevala platforma učne tovarne. Nastala platforma bo tudi osnova za nadgradnjo projekta centrov odličnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Trales: Drugo srečanje v projektu (TPM 2) – AUTH, Grčija

Trales: Drugo srečanje v projektu (TPM 2) – AUTH, Grčija

V projektu TRALES je partnerska organizacija Aristotel University of Thessaloniki (AUTH) organizirala drugo mednarodno projektno srečanje TPM-2. Srečanje je potekalo od 24. do 25. avgusta 2022 v Solunu v Grčiji. Udeležili smo se ga udeleženci iz partnerskih držav (Grčija, Nemčija, Italija in Slovenija), v večini preko videokonferenčne povezave (zaradi bolniške odsotnosti in službene zadržanosti).

Na srečanju smo pregledali napredek projekta (menedžment, aktivnosti, diseminacija projektnih aktivnosti in projekta v celoti). Vsak partner je predstavil svoj del aktivnosti, in sicer:

ŠC Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo, ki sta jo zastopala Alojzij Kokalj, vodja MIC-a, in Tadej Gartner, koordinator projektov Erasmus+, je bila zadolžena za predstavitev koncepta digitalne platforme učne tovarne s poudarkom na orodjarstvu.

– VHS Bildungswerk GmbH (vodilni partner in krovni koordinator projekta TRALES) je predstavil koncept digitalne platforme učne tovarne s poudarkom na mehatroniki.

– AUTH, grški partner,  je bila zadolžen za predstavitev pedagoške in ekonomske podpore platforme za uspešno izvedbo projekta tudi v smislu mehkih veščin.

– Eurokultura, italijanski partner, pa je predstavil proces popisa pedagoških vsebin in procesa diseminacije projektnih rezultatov.

Celota platform pa bo tvorila digitalno platformo učne tovarne za poklice prihodnosti, saj bo vključevala tudi uporabo tehnologij kot so 3D tiskanje, CAD/CAM ter VR in AR tehnologijo. Te tehnologije so tudi glavni del nadgradnje poklica mehatronik in orodjar na prehodu digitalizacije delovnih procesov, ki jih bo tudi vključevala platforma učne tovarne. Nastala platforma bo tudi osnova za nadgradnjo projekta centrov odličnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, za katerega bomo vlogo oddali v mesecu septembru 2023, po zaključku projekta TRALES.

Trales: Razvoj orodja / Tool Development

Trales: Razvoj orodja / Tool Development

V sodelovanju s partnerskim podjetjem Polycom d. o. o. in VHS Bildungswerk GmbH, krovnim koordinatorjem projekta,  smo pripravili študijo primera – orodje za brizganje plastike z vgrajenimi senzorji in uporabo VR in AR tehnologije – kot začetni primer dobre prakse za nadgradnjo poklica orodjar z osnovami uporabe digitalnih tehnologij.

Trales: Pregled literature: Učna tovarna in I 4.0 / Literature research: Learning factory and I 4.0

Trales: Pregled literature: Učna tovarna in I 4.0 / Literature research: Learning factory and I 4.0

V sodelovanju s podjetji Polycom d. o. o. in VHS Bildungswerk GmbH, vodilnim projektnim partnerjem, smo pripravili študijo primera – orodje za brizganje plastike z vgrajenimi senzorji in uporabo VR in AR tehnologije – kot začetni primer dobre prakse za nadgradnjo poklica orodjar z osnovno uporabe digitalnih tehnologij.

Pregledali smo obstoječe kataloge znanj za poklic orodjar v Sloveniji in koncepte iz literature, ki nam jih je posredoval vodilni partner ter izvedli primerjalno analizo naše trenutne usmeritve v izobraževanju orodjarjev na temo iz literature – “učna tovarna”.

Ugotavljamo, da je naša usmeritev usmerjena v koncept »learning by doing«, saj poleg poučevanja teorije in prakse v tradicionalnem smislu velik poudarek namenjamo spodbujanju dijakov in študentov k realnemu projektnemu delu. Pri tem uporabijo »tradicionalno šolsko pridobljeno znanje«, ga utrdijo s praktičnim primerom in z dodatnimi znanji in veščinami, ki jih zahtevajo projektne naloge, nadgrajujejo poklic orodjarja. Na ta način povezujemo tudi mentorje iz podjetij in iz šole ter se tako približujemo konceptu učne tovarne.

V nadaljevanju podajamo primer analiziranega delovnega gradiva, kjer smo v sodelovanju s CPI in različnimi strokovnjaki pripravili predlog ključnih aktivnosti – vodnik za mentorje vajencev – orodjarjev v podjetjih. Na tej splošni podlagi, v sodelovanju s partnerskim podjetjem Polycom d. o. o. in partnerji projekta TRALES, smo postavili koncept razvoja učnega gradiva za področje orodjarstva po principu »učeče se tovarne«.

Trales: Prvo srečanje v projektu (TPM 1)

Trales: Prvo srečanje v projektu (TPM 1)

S partnerji smo izvedli prvo transnacionalno srečanje v projektu TRALES. Potekalo je od 10. do 11. maja 2022, organizirala ga je naša šola. Gostili smo sedem udeležencev iz partnerskih držav (Nemčija, Italija in Grčija), trije pa so se nam pridružili preko videokonference.

Vsak partner je predstavil svoj del aktivnosti, ki bodo skupno tvorile digitalno platformo učne tovarne. Ta platforma pa bo tudi osnova za nadgradnjo projekta centrov odličnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, za katerega bomo vlogo oddali v mesecu septembru 2022.

S partnerji smo bili tudi na delovnem obisku v podjetju Polycom d. o. o., kjer je koordinator projekta vodstvu predstavil vsebino projektnih aktivnosti in načrtovanih dejavnosti v okviru projekta CoVE ter povabil podjetje k sodelovanju. Gostitelji so nam omogočili tudi ogled podjetja; videli smo lahko uporabo VR- in AR-tehnologij v realnem okolju. Te tehnologije pa so tudi glavni del nadgradnje poklica mehatronik in orodjar na prehodu digitalizacije delovnih procesov, ki jih bo vključevala platforma učne tovarne.

Gostom smo seveda razkazali tudi našo šolo in mesto Škofjo Loko. Več pa v spodnji galeriji.

VHS Bildungswerk GmbH, Gotha, Nemčija: Thea Danék (pomočnica koordinatorja projekta TRALES)

ŠC Škofja Loka: mag. Mojca Šmelcer (ravnateljica SŠS) in Alojzij Kokalj (vodja MIC-a)

Aristotel University of Thessaloniki, Grčija: Eirini Ozouni, Michalis Litsardakis in Prof. Grigoris Zarotiadis (online)

EUROCULTURA, Vincenza, Italija: Beatrice Colasanto (koordinatorka VET mobilnosti)

 

Trales: Orodjarstvo – pregled literature in regulativa / Toolmaking – Literature research and VET regulations

Trales: Orodjarstvo – pregled literature in regulativa / Toolmaking – Literature research and VET regulations

V projektu TRALES smo zadolženi za področje orodjarstva in za proučitev možnosti nadgradnje poklica orodjar s potrebnimi veščinami v šoli oz. podjetju (WBL in CBL) na prehodu v digitalno, zeleno in krožno gospodarstvo. Najprej smo proučili stanje poklica orodjar na osnovi kataloga poklicnega usposabljanja in izpitnega kataloga. Nato pa smo v sodelovanju s podjetjem Polycom d. o. o. pripravili študijo primera – orodje za brizganje plastike z vgrajenimi senzorji in uporabo VR in AR tehnologije – kot začetni primer dobre prakse za nadgradnjo poklica orodjar z osnovami uporabe digitalnih tehnologij.

Dostopnost