Skoči na glavno vsebino

Diplomske naloge

VSŠ

Višja strokovna šola | Diplomske naloge

Splošno

Diplomska naloga (DN) mora biti rezultat študentovega dela pri praktičnem izobraževanju v podjetju oziroma mora dokazati svoje delovne izkušnje.
Z diplomsko nalogo študent dokaže, da zna:
– odgovoriti na določena vprašanja, ki so vezana na praktične probleme s strokovnega področja,
– raziskati, analizirati in rešiti probleme, ki si jih je zastavil ali nanje naletel med praktičnim izobraževanjem ali pri svojem delu.
Na VSŠ smo sprejeli pravila in navodila, ki urejajo postopek izdelave diplomske naloge, in spremljajoče obrazce.

Obrazci in navodila za DN

Pred izdelavo diplomske naloge in oddajo obrazca D1 se morate vpisati v tekoče študijsko leto. Navodila za vpis dobite na spletni strani v zavihku referat/evidenčni vpis. Potem si izberete profesorja/mentorja, ki uči predmet, ki vsebuje snov, ki jo boste obravnavali v diplomski nalogi. E-naslovi predavateljev so objavljeni na spletni strani šole.

Vloga za odobritev teme DN - obr. D1

Je prvi obrazec, ki ga študent/-ka izpolni pred začetkom pisanja diplomske naloge. (Študent/-ka izbere mentorja/-ico v šoli in v gospodarski družbi in se z njima uskladi glede teme diplomske naloge.  Študent/-ka izpolni obrazec D1 in ga z vsemi podpisi skeniranega (ne slikanega) v eni priponki pošlje na e-naslov diploma@scsl.si.)

Soglasje mentorjev za oddajo DN - obr. D2

Obrazec (obr. D2) študent/-ka skeniranega (ne slikanega) pošlje, z vsemi podpisi, na e-naslov diploma@scsl.si istočasno, ko pošlje v tehnični pregled diplomsko nalogo.

Soglasje za dokončno izdelavo DN - obr. D3

Obrazec izpolni referent/-ka Višje strokovne šole.

Prijava k diplomskemu izpitu - obr. D4

Obrazec odda študent/-ka  v referatu VSŠ hkrati s tremi vezanimi izvodi diplomske naloge.

Vloga za podaljšanje roka izdelave DN- obr. D5

Podpisan obrazec odda študent/-ka  v referatu ali skeniranega (ne slikanega) pošlje na e-naslov diploma@scsl.si, vsaj mesec dni pred potekom teme diplomske naloge.

Oddaja DN v tehnični pregled in zagovor DN

1. Pred oddajo diplomske naloge v tehnični pregled mora diploma vsebovati vse zahtevane elemente, ki so navedeni v Navodilih za izdelavo diplomske naloge in v Pravilih o diplomskem delu.

2. Urejeno in oblikovano diplomsko nalogo (lektorirano in s prevedenim povzetkom) v formatu docx ali doc ter obrazec D2 (Soglasje mentorjev za oddajo diplomske naloge), pošljite v tehnični pregled na naslov diploma@scsl.si

3. O še morebitnih pomanjkljivostih oz. napakah v diplomski nalogi boste obveščeni na  elektronski naslov iz katerega ste poslali diplomsko nalogo. Popravke vedno pošiljajte z odgovorom na prejšnje prejeto sporočilo.

4. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu diplomske naloge prejmete na elektronski naslov sporočilo o ustreznosti diplomske naloge, točna navodila za vezavo diplomske naloge in informacije o morebitnih  stroških povezanih z diplomsko nalogo.

5.V referat skupaj z obrazcem D4 (Prijava k diplomskemu izpitu) oddate tri vezane izvode diplomske naloge ter poravnate morebitne stroške diplomskega izpita.

Tema diplomske naloge je veljavna eno leto po potrditvi na študijski komisiji. V roku enega leta od odobritve teme diplomske naloge morate imeti uspešno opravljen tehnični pregled diplomske naloge. V nasprotnem primeru morate na diploma@scsl.si oddati obrazec D5 (Vloga za podaljšanje roka izdelave diplomske naloge).

Roki za zagovor diplomske naloge

V študijskem letu so predvideni štirje roki za zagovor diplomskih nalog, običajno marca, junija, septembra in decembra.

Tehnični pregled mora biti uspešno opravljen najkasneje do 10. dne v mesecu pred zagovorom diplomske naloge:

  • zagovor v mesecu marcu – tehnični pregled diplome najkasneje do 10. februarja;
  • zagovor v mesecu juniju – tehnični pregled diplome najkasneje do 10. maja;
  • zagovor v mesecu septembru – tehnični pregled diplome najkasneje do 10. avgusta;
  • zagovor v mesecu decembru – tehnični pregled diplome najkasneje do 10. novembra.
Dostopnost