Skoči na glavno vsebino

Šolska pravila, obrazci, dokumenti

SŠS

Srednja šola za strojništvo | Šolska pravila, obrazci, dokumenti

Šolska pravila • 5. 1. 2020

Dopolnitev Šolskih pravil • 1. 9. 2020

Dopolnitve k Šolskim pravilom SŠS  • 1. 9. 2023

Dopolnitev k Šolskim pravilom SŠS za izvajanje pouka na daljavo • 4. 12. 2020

Šolska pravila ocenjevanja znanja • 1. 9. 2019

Aneks k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja • 13. 4. 2020

Pravilnik o uporabi garderobnih omaric v ŠCŠL • 21. 8. 2018

Pravilnik o šolski prehrani • 21. 8. 2018

Šolska pravila o zaključnem izpitu • 29. 8. 2013

Hišni in maturitetni izpitni red • 29. 8. 2013

Navodila za pridobitev izpisa iz evidence in vloga (dvojnik spričevala) - za SŠS in SŠL

Pravilnik o šolskem redu • UL RS, 30/2018

Pravilnik ospremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem redu • UL RS, 70/2019

Pravilnik o ocenjevanju znanja v SŠ • UL RS, 30/2018

Pravilnik o poklicni maturi • UL RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza • UL RS, 7/2020

Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza • UL RS, 7/2020 in 101/2020

Zakoni in pravilniki MIZŠ

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Navodila za dijake v času nevarnosti okužbe s covid-19 • 1. 9. 2022

Poročila, letni delovni načrti SŠS

Letno poročilo komisije za kakovost SŠS 2014/2015

Letno poročilo komisije za kakovost SŠS 2015/2016

Letno poročilo komisije za kakovost SŠS 2016/2017

Dostopnost