O šoli

SŠS

Srednja šola za strojništvo | O šoli

Na Srednji šoli za strojništvo izobražujemo kadre za področje strojništva na nivoju nižjega in srednjega poklicnega ter  strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah, laboratorijih, šolskih delavnicah in pri delodajalcih v gospodarstvu.

Teoretični del pouka poteka samo v dopoldanskem času, praktični del pouka pa občasno poteka tudi popoldan.

Smo šola s širšim pogledom in jasnimi cilji, zato dijakom ponujamo tudi aktivnosti v obliki naravoslovnih, športnih in kulturnih dejavnostih, jesenske in zimske šole v naravi ter interesnih dejavnosti v šoli in izven nje.

Učitelji mentorji usmerjajo dijake k raziskovalnemu delu in izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog, ki jih predstavljamo v okviru strokovnih srečanj v Sloveniji in v mednarodnih projektih. Dijaki se skupaj z mentorji udeležujejo različnih tekmovanj, natečajev in razpisov ter se kot mladi inovatorji predstavijo pomembnim inštitucijam in podjetjem, ki sledijo ambicioznim in perspektivnim kadrom. Prejeta priznanja in denarne nagrade mladim omogočajo nadaljnjo motivacijo za delo, ki vodi k zastavljenim ciljem.

Mag. Mojca Šmelcer

ravnateljica SŠS

Poslanstvo

Z uporabo najnovejših tehnologij, s pomočjo sodobnih strojev in naprav, zagotavljamo in kakovostno izvajamo vzgojno izobraževalne programe na področju strojništva. Skrbimo za strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih, ki z znanjem in prijaznim odnosom izpolnjujejo poslanstvo učitelja. Tesno sodelujemo z gospodarstvom v domačem in mednarodnem okolju. Krepimo podjetnost in inovativnost ter sledimo novim razvojnim trendom in potrebam v gospodarstvu in na trgu dela. Zvišujemo raven znanja in usposobljenosti posameznika, regije in celotne družbe ter sodelujemo pri razvoju gospodarstva in lokalne skupnosti.

Vizija

Želimo biti uspešna in prepoznavna vzgojnoizobraževalna ustanova za poklice in usposabljanja na področju strojništva tako doma kot tudi v tujini. Skušamo razvijati delovne navade in krepiti socialne in moralne vrednote. Omogočiti želimo osebno rast in strokovnost udeležencev. Naš cilj je slediti potrebam gospodarstva in njegovemu razvoju. Vsem udeležencem želimo zagotoviti znanja in veščine, ki jim bodo omogočila doseči potrebe in pričakovanja delodajalcev doma in v tujini.

Vrednote

Z odgovornost
 ustvarjalnost
 strokovnost
 kolegialnost

sodelovanje

Poročila komisije za kakovost

Dostopnost