Skoči na glavno vsebino

O šoli

SŠS

Srednja šola za strojništvo | O šoli

Na Srednji šoli za strojništvo izobražujemo kadre za področje strojništva na nivoju nižjega in srednjega poklicnega ter  strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah, laboratorijih, šolskih delavnicah in pri delodajalcih v gospodarstvu.

Teoretični del pouka poteka samo v dopoldanskem času, praktični del pouka pa občasno poteka tudi popoldan.

Smo šola s širšim pogledom in jasnimi cilji, zato dijakom ponujamo tudi aktivnosti v obliki naravoslovnih, športnih in kulturnih dejavnostih, jesenske in zimske šole v naravi ter interesnih dejavnosti v šoli in izven nje.

Učitelji mentorji usmerjajo dijake k raziskovalnemu delu in izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog, ki jih predstavljamo v okviru strokovnih srečanj v Sloveniji in v mednarodnih projektih. Dijaki se skupaj z mentorji udeležujejo različnih tekmovanj, natečajev in razpisov ter se kot mladi inovatorji predstavijo pomembnim inštitucijam in podjetjem, ki sledijo ambicioznim in perspektivnim kadrom. Prejeta priznanja in denarne nagrade mladim omogočajo nadaljnjo motivacijo za delo, ki vodi k zastavljenim ciljem.

Mag. Mojca Šmelcer

ravnateljica SŠS

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

Z uporabo najnovejših tehnologij ter s sodobnimi stroji in napravami zagotavljamo in kakovostno izvajamo vzgojno-izobraževalne programe na področju strojništva, energetike in avtoservisne dejavnosti. Skrbimo za strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih, ki z znanjem in prijaznim odnosom izpolnjujejo poslanstvo učitelja. Tesno sodelujemo z gospodarstvom v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. Krepimo podjetnost in inovativnost ter sledimo razvojnim trendom in potrebam v gospodarstvu in na trgu dela. Zvišujemo raven znanja in usposobljenosti posameznika, regije in celotne družbe ter sodelujemo pri razvoju gospodarstva in lokalne skupnosti.

Vizija

Želimo biti uspešna in prepoznavna vzgojno-izobraževalna ustanova za poklice in usposabljanja na področju strojništva, energetike in avtoservisne dejavnosti. Spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost in delovne navade ter krepimo socialne in moralne vrednote. Naš cilj je slediti potrebam gospodarstva in njegovemu razvoju, tako da sodelujemo, ustvarjamo trajno, krožno in gospodarno ter okolju prijazno. Postali bomo središče digitalnih tehnologij, ki bodo podpirale 3D virtualna in avtomatizirana okolja z uporabo navidezne resničnosti in s pretokom znanja med šolo in gospodarstvom. Naš namen je, da vsem udeležencem zagotovimo ustrezno učno okolje, potrebna znanja in veščine v realnem delovnem okolju, da bodo izpolnili pričakovanja delodajalcev doma in v tujini.

Vrednote

 

Z

odgovornost

kolegialnost

ustvarjalnost

sodelovanje

strokovnost

Dostopnost