Učitelji, razredniki, govorilne ure

SŠS

Srednja šola za strojništvo | Učitelji, razredniki, govorilne ure

Podatke posodabljamo. Hvala za razumevanje.

Marko Ahčin

tuji jeziki, razrednik 3. Ga

GU sreda 10.30-11.00    L C246

E marko.ahcin@scsl.si

Jožef Balon

družboslovje

GU četrtek 9.45-10.30   L C245

E jozef.balon@scsl.si

Iztok Jože Basaj

strojništvo

GU četrtek 9.00-9.30     L C245

E iztok.basaj@scsl.si

Anton Beovič

strojništvo, razrednik 4. Ks

GU četrtek 9.00-9.30     L M102

E anton.beovic@scsl.si

Miroslav Bogataj

strojništvo, razrednik 1. Ha, 1. Hk

GU ponedeljek 10.45-11.15    L C246

E miroslav.bogataj@scsl.si

Tomaž Bogataj

praktični pouk - strojništvo

GU po dogovoru    L M101

E tomaz.bogataj@scsl.si

Janko Brejc

strojništvo, razrednik 2. Ga

GU petek 9:00-9:45     L C246

E janko.brejc@scsl.si

Danijela Capuder

naravoslovje, razrednik 1. Čo, 1. Čsm

GU torek 7.15-8.00     L C246

E danijela.capuder@scsl.si

Barbara Čenčič

športna vzgoja, razredničarka 1. As

GU ponedeljek 9.45-10.30    L C246

E barbara.cencic@scsl.si

Branka Čenčič

pomočnica ravnateljice, slovenščina, razredničarka 4. As

GU četrtek 8.15-8.45    L C244

E branka.cencic@scsl.si

Klemen Černe

strojništvo, razrednik 2. Do, 2. Di

GU torek 10.35-11.20     L M002

E klemen.cerne@scsl.si

Tadej Debelak

strojništvo

GU torek 8.00-8.45     L C91

E tadej.debelak@scsl.si

Janez Demšar

praktični pouk - strojništvo

GU sreda 9.30-10.00    L M020

E janez.demsar@scsl.si

Zvonka Erce

organizacija in poslovanje, razredničarka 2. Fa, 2. Fk

GU sreda 9.00-9.30    L C246

E zvonka.erce@scsl.si

Vesna Eržen

strojništvo

GU ponedeljek 10.35-11.20     L C246

E vesna.erzen@scsl.si

Drago Frelih

praktični pouk - strojništvo

GU torek 9.30-10.00     L M019

E drago.frelih@scsl.si

Franc Gabrovšek

praktični pouk - strojništvo

GU sreda 12.30-13.15     L M101

E franc.gabrovsek@scsl.si

Vanja Gačnik

naravoslovje, razredničarka 1. Js

GU četrtek 8.50-9.30      L C246

E vanja.gacnik@scsl.si

Janez Gartnar

strojništvo

GU ponedeljek 9.00-9:30      L M101

E janez.gartnar@scsl.si

Petra Gartner Dolinar

slovenščina, razredničarka 4. Ms, 4. Ns

GU ponedeljek 9.00-9.30     L C246

E petra.gartner@scsl.si

Tadej Gartner

tuji jeziki, družboslovje

GU četrtek 9:00-9:30     L C246

E tadej.gartner@scsl.si

Alenka Gorišek

tuji jeziki, razredničarka 2. Cs

GU petek 10.30-11.00     L C246

E alenka.gorisek@scsl.si

Monika Hadalin

strojništvo, razredničarka 5. Ks

GU torek 9.00-9.30    L C246

E monika.hadalin@scsl.si

Katarina Hvasti

matematika, razredničarka 3. Fa, 3. Fk

GU petek 10.00-10.30    L C246

E katarina.hvasti@scsl.si

Vid Iljaš

strojništvo

GU petek 11.30-12.00      L C246

E vid.iljas@scsl.si

Franc Jelenc

praktični pouk - strojništvo

GU četrtek 8.55-9.50    L M108

E franc.jelenc@scsl.si

Domen Jemec

športna vzgoja

GU sreda 8.55-9.40     L C246

E domen.jemec@scsl.si

Vlasta Kalan

tuji jeziki

GU petek 9:00-9:30    L C246

E vlasta.kalan@scsl.si

Irena Kavčič

matematika, razredničarka 1. Bs

GU ponedeljek 10.00-10.30     L C246

E irena.kavcic@scsl.si

Jaka Kavčič

fizika, razrednik 1. Cs

GU četrtek 8:55-9:40     L C246

E jaka.kavcic@scsl.si

Tea Kavčič

družboslovje, razredničarka 1. FaV, 1. FkV

GU torek 9.00-9:30    L C246

E tea.kavcic@scsl.si

Mitja Kermavnar

strojništvo

GU ponedeljek 9.45-10.30     L C91

E mitja.kermavnar@scsl.si

Erna Klanjšek Tomšič

slovenščina, razredničarka 2. As

GU torek 10.35-11-20    L C246

E erna.klanjsek-tomsic@scsl.si

Saša Kokol

slovenščina, razredničarka 1. GaV

GU sreda 9.45-10.30    L C246

E sasa.kokol@scsl.si

Gorazd Kopač

organizator PUD

GU sreda 7.30-8.30     L M109

E gorazd.kopac@scsl.si

Aleš Košir

praktični pouk - strojništvo

GU torek 12.15-13.15     M024

E ales.kosir@scsl.si

Katja Krope

tuji jeziki, razredničarka 3. As

GU petek 9.45-10.30     L C246

E katja.krope@scsl.si

Jožica Krmelj

matematika

GU torek 12.15-13.00     L C238

E jozica.krmelj@scsl.si

Andreja Lampič

slovenščina, razredničarka 2. Bs

GU torek 11.25-12.10    L C246

E andreja.lampic@scsl.si

Matjaž Luznar

strojništvo

GU petek 8.55-9.40    L C246

E matjaz.luznar@scsl.si

Ivan Mavri

organizator PUD

GU     L 

E ivan.mavri@scsl.si

Matjaž Metaj

strojništvo, razrednik 1. Do

GU ponedeljek 8.55-9.40     L C246

E matjaz.metaj@scsl.si

Bogomir Mlakar

športna vzgoja

GU sreda 11.25-12.10     L kabinet ŠVZ

E bogo.mlakar@scsl.si

Jure Mrak

praktični pouk - strojništvo

GU       M001

E jure.mrak@scsl.si

Julijan Mravlja

praktični pouk - strojništvo

GU     L M114

E julijan.mravlja@scsl.si

Viljem Nemec

strojništvo

GU petek 12.15-13.00    L C246

E viljem.nemec@scsl.si

Marko Podobnik

praktični pouk - strojništvo

GU torek 12.15-13.00     L M101

E marko.podobnik@scsl.si

Borut Poljanšek

praktični pouk - strojništvo, razrednik 2. Js

GU četrtek 10:30-12:00     L M013

E borut.poljansek@scsl.si

Vesna Potočnik

naravoslovje, razredničarka 2. Ia

GU sreda 11.30-12.00    L C246

E vesna.potocnik@scsl.si

Tadej Požar

strojništvo, razrednik 5. Ms, 5. Ns

GU ponedeljek 18.55-9.40     L C246

E tadej.pozar@scsl.si

Matej Praprotnik

strojništvo, razrednik 4. Bs

GU četrtek 9.00-9.30     L C246

E matej.praprotnik@scsl.si

Kristjan Prosen

strojništvo, razrednik 1. Ei

GU torek 8.55-9.40     L C246

E kristjan.prosen@scsl.si

Aleš Puketa

športna vzgoja, razrednik 3. Bs

GU četrtek 9.45-10.30    L C246

E ales.puketa@scsl.si

Tanja Šifrer

matematika, razredničarka 2. Čo, 2. Čsm

GU sreda 8.05-8.50     L C246

E tanja.sifrer@scsl.si

Stanko Šlibar

strojništvo

GU torek 9.00-9.30     L C91

E stanko.slibar@scsl.si

Ivan Štrukelj

vodja delavnic - strojništvo

GU ponedeljek 9.00-9.30     M105

E ivan.strukelj@scsl.si

Primož Šturm

praktični pouk - strojništvo

GU ponedeljek 12.15-13.00     L M101

E primoz.sturm@scsl.si

Emil Šubic

strojništvo

GU četrtek 10.35-11.10     L C246

E emil.subic@scsl.si

Alenka Trpin

matematika, informatika, razredničarka 3. Cs

GU petek 9.00-9.30     L C246

E alenka.trpin@scsl.si

Ana Vidic

družboslovje, 3. Čo, 3. Čsm

GU torek 10.35-11.10     L C246

E ana.vidic@scsl.si

Blaž Žakelj

strojništvo

GU sreda 9.45-10.30     M101

E blaz.zakelj@scsl.si

Vladimir Žakelj

praktični pouk - strojništvo

GU sreda 9.00-10.30     L M101

E vladimir.zakelj@scsl.si

Simona Žibert

tuji jeziki, razredničarka 3. Di, 3. Do

GU ponedeljek 9.00-9.30     L C246

E simona.zibert@scsl.si

Dostopnost