Skoči na glavno vsebino

O vajeništvu

SŠS

Izobraževalni programi na SŠS | Vajeništvo

Vajeniška oblika izobraževanja

V skladu z Zakonom o vajeništvu izvajamo poleg šolske tudi vajeniško obliko izobraževanja za poklice OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR, STROJNI MEHANIK, AVTOSERVISER in  AVTOKAROSERIST.
Vajeniška oblika izobraževanja povečuje vrednost poklicnega izobraževanja zlasti v smislu praktičnega usposabljanja.
Poklicno izobraževanje se na ta način bolj približa potrebam delodajalcev. Med potekom izobraževanja imajo tako podjetja kot dijaki vajenci možnost, da skozi daljše obdobje spoznavajo drug drugega in si na ta način zagotovijo možnosti za morebitno nadaljnje sodelovanje. Vajeništvo posamezniku omogoča vzpostavitev neposrednega stika s trgom dela, zagotavlja mu vajeniško nagrado v obdobju dela pri delodajalcu in predstavlja najbolj učinkovit način prehoda med izobraževanjem in delom ter tako prispeva k večji zaposljivosti.
Vajeniška oblika izobraževanja se od tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje v tem, da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu.
V vajeniški obliki izobraževanja se namreč vsaj polovica (50 %) izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja nižji (20 % celotnega izobraževanja).

V okviru vajeniške oblike izobraževalnega programa delodajalec in vajenec skleneta vajeniško pogodbo pred vpisom v šolo.
Nato delodajalec in šola skupaj pripravita načrt izvajanja vajeništva, v katerem so opredeljeni cilji usposabljanja, obseg in
časovna razporeditev ter sodelovanje pri načinu obveščanja in izvajanja zaključnih izpitov.
Če pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o vajeništvu, je možen prehod v šolsko obliko izobraževanja. Med izobraževanjem ima dijak, ki se bo izobraževal v vajeniški obliki, enake pravice in obveznosti kot dijak, ki bo v isti program vpisan po šolski obliki ter dopušča možnost nadaljnjega izobraževanja.

Razpis vajeniških delovnih mest posredujeta Gospodarska in Obrtna zbornica Slovenije. Podatki o delodajalcih, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod rubriko Vpis v srednje šole in naslovom Učna mesta.

Kako postati vajenec

V razpisnem roku za vpis v programe   srednješolskega izobraževanja kandidat odda prijavo v ŠC Škofja Loka na Srednjo šolo za strojništvo. Na prijavi se kandidat jasno opredeli za vajeniško obliko izobraževanja: OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR (vajeniška oblika izobraževanja) ali STROJNI MEHANIK (vajeniška oblika izobraževanja) ali AVTOSERVISER (vajeniška oblika izobraževanja) ali AVTOKAROSERIST (vajeniška oblika izobraževanja).
Na pristojni zbornici se kandidat pozanima o razpisanih učnih in vajeniških mestih in delodajalcih, ki bodo izvajali izobraževanje za poklic oblikovalec kovin-orodjar po vajeniškem sistemu.
Če se kandidat želi izobraževati po sistemu vajeništva pri delodajalcu, ki še nima verificiranega učnega mesta ali ni v katalogu razpisanih učnih mest, se o nadaljnjem postopku bodoči vajenec skupaj z delodajalcem pozanima na pristojni zbornici.
Verifikacija delovnih mest je brezplačna in se lahko izvede pri katerikoli zbornici tudi, če delodajalec ni član zbornice.
Vajeniško pogodbo podpišeta delodajalec in vajenec do vpisa v šolo, ki bo potekal junija na Srednji šoli za strojništvo v ŠC Škofja Loka.

 

Zakaj izbrati vajeništvo

Ker vam omogoča, da z več praktičnega usposabljanja pridobite želeni poklic. Z vključitvijo v vajeništvo se boste vključili v izobraževalni program, v katerem si boste želeni poklic pridobili predvsem z delom in usposabljanjem v podjetjih in obratovalnicah.
Izobraževanje za poklic bo potekalo v dogovoru z delodajalcem in
šolo po vnaprej pripravljenem načrtu. Do 60 % časa izobraževanja se boste lahko usposabljali pri delodajalcu.
V podjetjih vam bodo zagotovili pogoje, da se boste pod vodstvom mentorja postopno vključevali v delovne procese in prevzemali odgovorne naloge.

Vajeništvo je odlična priložnost za začetek vaše poklicne kariere. Vključili se boste v podjetje, ki vlaga v usposabljanje svojih zaposlenih in daje mladim priložnost, da se z delom izkažejo in pridobijo potrebne kompetence za uspešno opravljanje poklica. S tem vam bodo omogočili stalen poklicni razvoj.
Istočasno se boste izobraževali v šoli in usposabljali v podjetju, poleg tega pa boste nagrajeni, saj boste dobili vajeniško nagrado. Vaša nagrada se bo povečevala že med usposabljanjem. V primeru omejitve vpisa v izbrani izobraževalni program boste imeli prednost pri vpisu.
Šola vam bo zagotovila kakovostno izobraževanje, ki bo ustrezno prilagojeno vašemu delu v podjetju. Ob zaključku boste pridobili spričevalo, ki bo popolnoma enakovredno spričevalu diplomantov, ki se ne bodo izobraževali v vajeniški obliki.
Kot vsi ostali diplomanti srednjih poklicnih šol boste imeli možnost nadaljevati izobraževanje v programih poklicnotehniškega izobraževanja oziroma v tako imenovanih 3 + 2 programih.
Po končanem izobraževanju boste imeli možnost zaposlitve pri delodajalcu, kjer ste opravljali vajeništvo ali pri katerem koli
drugem delodajalcu.

Dostopnost