Skoči na glavno vsebino

O vajeništvu

SŠS

Izobraževalni programi na SŠS | Vajeništvo

Učim se tudi s praktičnim usposabljanjem.

Prejemam vajeniško nagrado.

Usposabljajo me mentorji v dejanskem delovnem okolju.

Lažja pot do zaposlitve.

Sem del kolektiva tudi pri delodajalcu

Izobraževalni program

Na Srednji šoli za strojništvo ŠC Škofja Loka izvajamo vajeniško obliko v naslednjih programih:

V vajeniški obliki izobraževanja se najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu v dejanskem delovnem okolju (to je minimalno 56 tednov v treh letih).

Z vajeništvom dijak vajenec pridobi izobrazbo, kot bi jo pridobil v šolskem programu, le da ima več prakse.

Na Srednji šoli za strojništvo ŠC Škofja Loka izvajamo vajeniško obliko v naslednjih programih:

Kje lahko dijak vajenec opravlja vajeništvo?

Izbere podjetje iz seznama vajeniških učnih mest. Podatki o delodajalcih, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport/Vpis v srednje šole/Učna mesta.

Stopi v stik z delodajalcem in se dogovori za vajeništvo v njihovem podjetju.

Podpiše pogodbo o vajeništvu. Pogodbo registrira pristojna zbornica.

Vajeniška učna pogodba

Učenec z delodajalcem sklene vajeniško učno pogodbo. Ta pogodba mu odpira vrata na vajeniško obliko izobraževanja.

Registrirana učna pogodba je pogoj za vpis v vajeniški izobraževalni program na šoli.

Vajeniška nagrada in drugi prejemki

Za čas, ko se dijak vajenec usposablja za poklic pri delodajalcu, je upravičen/-a do vajeniške nagrade, ki se razlikuje po posameznih letnikih izobraževanja, in sicer:

• nagrada za 1. letnik – 250 eur
• nagrada za 2. letnik – 300 eur
• nagrada za 3. letnik – 400 eur

Poleg tega mi pripada tudi povračilo stroškov prehrane in prevoza.

Pravica do štipendije

Dijak vajenec je v času vajeništva ob izpolnjevanju pogojev po zakonu, ki ureja štipendiranje, upravičen tudi do prejemanja štipendije, če dijak vajenec izpolnjuje pogoje.

Dostopnost