Skoči na glavno vsebino

O šoli

SŠL

Srednja šola za lesarstvo | O šoli

Srednja šola za lesarstvo je šola z dolgoletno tradicijo, pa tudi šola z uspehi in ambicijami. Zavedamo se, da morajo biti dijaki ob koncu šolanja pripravljeni na poklicne izzive in na nadaljnji študij. Zato je naša želja zagotavljanje in izvajanje kakovostnega vzgojnoizobraževalnega procesa, zagotavljanje odličnosti učiteljev in pogojev izobraževanja, ki poteka v specializiranih učilnicah in sodobno opremljeni delavnici.

Odzivamo se na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela. Pomembno se nam zdi tudi negovanje vrednot, ki vplivajo na osebnostno rast vsakega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa, in spodbujanje k varnemu in zdravemu načinu življenja. 

Uspešno razvijamo tudi partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo. V vseh izobraževalnih programih preko učenja in lesa gradimo osebnost mladih.

Milan Štigl

ravnatelj SŠL

Poslanstvo

Mladim omogočamo:

– razumeti pomen lesa kot trajnostne surovine v Sloveniji
– pridobiti znanje in veščine za obdelavo lesa in oblikovanje izdelkov iz lesa
– razviti sposobnosti in podjetnost za polnovredno odraslo življenje
– povezati učenje z delom in delo z učenjem

Vizija

Na Srednji šoli za lesarstvo vzgajamo in izobražujemo kompetentne strokovnjake za obdelavo lesa v 21. stoletju.

Vrednote

g kompetetenost
Z  odgovornost
 inovativnost
sodelovanje

 

Dostopnost