Skoči na glavno vsebino

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli še dve mobilnosti sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing, in sicer za učitelja mehanike Mateja Praprotnika in učiteljico športne vzgoje Barbaro Čenčič na partnerski šoli Goierri, v mestu Ordiziji (Baskija), Španija.

Matej Praprotnik je spremljal delo in poučevanje mehanike in še drugih strokovnoteoretičnih predmetov kot tudi izvajanje praktičnega pouka – povezovanje teorije s prakso oz. prenos teoretičnih znanj v prakso, medtem ko je Barbara Čenčič  spremljala izvajanje pouka športne vzgoje v telovadnici in športnih dejavnosti na terenu.

V dogovoru s predstavniki partnerske šole smo pripravili program in učni sporazum. Udeleženca sta spoznala šolo, izobraževalni sistem v Španiji in njegove specifike v Baskiji ter kurikul in literaturo za poučevanje mehanike in športne vzgoje. Predstavila sta tudi našo šolo in poučevanje strokovnoteoretičnih predmetov, prakse in športne vzgoje pri nas.

Aktivnost SDM je potekala od 4. 3. do 12. 3. 2024 na partnerski šoli. Udeleženca sta pridobila nova znanja, veščine in kompetence na naslednjih področjih:

  • seznanitev s partnersko šolo Goierri in šolskim sistemom v Baskiji in Španiji
  • izvajanje pouka na področju strokovnoteoretičnih predmetov, prakse in športne vzgoje
  • nove učne metode – hospitacije v razredu, šolskih delavnicah, telovadnici in na terenu
  • izkušnje na področju sodelovanja šole s podjetji in ostalimi organizacijami
  • razvoj t. i. mehkih veščin – jezikovnih, kulturnih, medosebnih in socialnih.

Ko sta se učitelja vrnila, sta novo usvojeno znanje in izkušnje delila najprej z vodstvom in sodelavci s predstavitvijo mobilnosti na PUZ-u in na razgovoru z ravnateljico SŠS in direktorjem zavoda, kasneje pa tudi že pri pouku z dijaki.

Njuno predstavitev si lahko ogledate v prilogi.

Dostopnost