Skoči na glavno vsebino
Učitelj mehanike in učiteljica športne vzgoje na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Španiji

Učitelj mehanike in učiteljica športne vzgoje na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Španiji

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli še dve mobilnosti sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing, in sicer za učitelja mehanike Mateja Praprotnika in učiteljico športne vzgoje Barbaro Čenčič na partnerski šoli Goierri, v mestu Ordiziji (Baskija), Španija.

Matej Praprotnik je spremljal delo in poučevanje mehanike in še drugih strokovnoteoretičnih predmetov kot tudi izvajanje praktičnega pouka – povezovanje teorije s prakso oz. prenos teoretičnih znanj v prakso, medtem ko je Barbara Čenčič  spremljala izvajanje pouka športne vzgoje v telovadnici in športnih dejavnosti na terenu.

V dogovoru s predstavniki partnerske šole smo pripravili program in učni sporazum. Udeleženca sta spoznala šolo, izobraževalni sistem v Španiji in njegove specifike v Baskiji ter kurikul in literaturo za poučevanje mehanike in športne vzgoje. Predstavila sta tudi našo šolo in poučevanje strokovnoteoretičnih predmetov, prakse in športne vzgoje pri nas.

Aktivnost SDM je potekala od 4. 3. do 12. 3. 2024 na partnerski šoli. Udeleženca sta pridobila nova znanja, veščine in kompetence na naslednjih področjih:

  • seznanitev s partnersko šolo Goierri in šolskim sistemom v Baskiji in Španiji
  • izvajanje pouka na področju strokovnoteoretičnih predmetov, prakse in športne vzgoje
  • nove učne metode – hospitacije v razredu, šolskih delavnicah, telovadnici in na terenu
  • izkušnje na področju sodelovanja šole s podjetji in ostalimi organizacijami
  • razvoj t. i. mehkih veščin – jezikovnih, kulturnih, medosebnih in socialnih.

Ko sta se učitelja vrnila, sta novo usvojeno znanje in izkušnje delila najprej z vodstvom in sodelavci s predstavitvijo mobilnosti na PUZ-u in na razgovoru z ravnateljico SŠS in direktorjem zavoda, kasneje pa tudi že pri pouku z dijaki.

Njuno predstavitev si lahko ogledate v prilogi.

Učitelj praktičnega pouka za avtoserviserje na “praksi” v Italiji

Učitelj praktičnega pouka za avtoserviserje na “praksi” v Italiji

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli tudi prvo mobilnost sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing na področju avtomehanične dejavnosti. Učitelj Žan Jauh je spremljal delo in poučevanje prakse učiteljev na partnerski šoli ENAIP FVG v Italiji, kjer so bili na praski tudi naši dijaki.

V dogovoru s predstavniki partnerske šole, ki so nas obiskali že v mesecu decembru 2023, smo pripravili program. Udeleženec je spoznal šolo, izobraževalni sistem v Italiji ter kurikul in literaturo za poučevanje prakse na področju avtomehanične stroke. Predstavil je tudi našo šolo in poučevanje prakse pri nas.

Nato se je od 26. 2. do 1. 3. 2024 udeležil SDM na partnerski šoli. Pridobil je nova znanja in veščine na naslednjih področjih:

  • seznanitev s partnersko šolo ENAIP FVG in šolskim sistemom v Italiji
  • izvajanje prakse na področju avtomehanične stroke na šoli ENAIP FVG
  • nove učne metode – hospitacije v razredu in šolskih delavnicah na področju avtomehanike, avtoinženirstva in marketinga
  • izkušnje na področju sodelovanja šole s podjetji in izvajanje prakse v podjetjih
  • razvoj t. i. mehkih veščin – jezikovnih, medosebnih in socialnih.

Ko se je učitelj vrnil, je novo usvojeno znanje delil z dijaki, vajenci in učitelji.

UTB IV: Prvi učitelj lesarstva na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Belgiji

UTB IV: Prvi učitelj lesarstva na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Belgiji

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo tudi na Srednji šoli za lesarstvo izvedli prvo mobilnost – sledenje na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing.

SDM se je udeležil Uroš Oblak, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov s področja lesarstva – stavbno pohištvo, opisna geometrija z osnovami autocada, tehnologija obdelave lesa, tehnično komuniciranje in uporaba računalnika ter osnove strojništva. V dogovoru s partnersko šolo viio v Belgiji smo pripravili program, v katerem smo izvedli tudi enodnevno virtualno mobilnost; udeleženec je “na daljavo” najprej spoznal šolo, izobraževalni sistem v Belgiji ter kurikulum in literaturo za poučevanje lesarstva na partnerski šoli. Predstavil je tudi našo šolo in poučevanje lesarstva, delavnice in opremo, ki se uporablja za izvajanje teoretičnega in praktičnega pouka.

Nato se je udeležil še dvodnevnega SDM na partnerski šoli v Belgiji, kjer je lahko preskusil programsko opremo in stroje, ki jih uporabljajo za poučevanje lesarstva. Seznanil se je z novimi metodami poučevanja v razredu ter izvajanjem prakse v šolskih delavnicah. Z mentorjem je obiskal tudi podjetje Formaat, kjer s V o na usposabljanju trije dijaki lesarstva – lesarski tehniki (3. AL); seznanil se je s potekom in programom usposabljanja vajencev v podjetju.

Ko se je vrnil, je novo usvojeno znanje že delil z dijaki v razredu.

Več pa v galeriji.

UTB IV: Prva dva učitelja na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) na Slovaškem

UTB IV: Prva dva učitelja na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) na Slovaškem

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli prvi dve mobilnosti  – dejavnosti sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing.

SDM sta se udeležila Blaž Žakelj in Primož Šturm, oba učitelja CNC-tehnologije. V dogovoru s partnersko šolo SPŠT na Slovaškem smo pripravili program, v katerem smo izvedli tudi virtualno mobilnost; udeleženca sta spoznala šolo, izobraževalni sistem na Slovaškem ter kurikul in literaturo za poučevanje CNC-tehnologije. Predstavila pa sta tudi našo šolo in poučevanje CNC-tehnologije.

Nato sta se udeležila SDM na partnerski šoli, kjer sta lahko preskusila programsko opremo in stroje, ki jih uporabljajo za poučevanje CNC in CAD/CAM, se seznanila z novimi metodami poučevanja v razredu ter izvajanjem tečaja CNC-programiranja za tuje dijake, ki ga, vključno s tehnologijo 3D-tiskanja, vsako leto v mesecu marcu organiziramo tudi na naši šoli.

Ko sta se vrnila, pa sta novo usvojeno znanje že delila z našimi dijaki v razredu.

Več pa v galeriji.

UTB IV: Kaj je Erasmus+ Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu?

UTB IV: Kaj je Erasmus+ Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu?

Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu (SDM) – ponuja edinstveno priložnost v okviru programa Erasmus+, da se lahko s spremljanjem njihovega dela na njihovi šoli učimo od kolegov učiteljev s partnerskih šol v tujini. Med obiskom udeleženci opazujejo in se seznanijo z vsakdanjim življenjem in delom na partnerski šoli – kako učitelji v praksi izvajajo pouk za določeno predmetno področje v okviru njihovega kurikula in izobraževalnega sistema. Taka aktivnost lahko pripomore k učinkovitejšemu izvajanju delovnega procesa tudi na naši šoli.

Priložnosti za SDM so del mobilnost Erasmus+, ki so na voljo strokovnjakom v sektorjih formalnega in neformalnega izobraževanja. Cilj dejavnosti je omogočiti, da strokovnjaki izboljšajo svoje izobraževalne spretnosti v mednarodnem okolju. Job shadowing ponuja tudi možnost izmenjave učnih metod in orodij, kar omogoča izboljšanje izobraževalnih sistemov v različnih evropskih državah.

Več podrobnosti

Zahteve

Udeležba za SDM je na voljo strokovnjakom, ki delajo z mladimi, vključno z mladimi delavci in učitelji, kar pomeni, da lahko sodelujejo le udeleženci, ki spadajo v to kategorijo.

Trajanje

SDM mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva in največ 2 meseca, pri čemer niso všteti dnevi potovanja.

Destinacije

SDM se lahko izvaja v državah programa, ki vključujejo države članice Evropske unije in Republiko Severno Makedonijo, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Podpora

Obstaja več vrst podpore za mobilnost v okviru SDM, na primer finančna podpora, ki se izračuna glede na državo, v kateri se projekt izvaja, in kritje potnih stroškov do najvišje vrednosti, določene glede na razdaljo med državo odhoda in ciljno državo.

Prijava

Za prijavo na mobilnost SDM se je treba obrniti na koordinatorja Erasmus+ projektov oz. izobraževalno ustanovo ali organizacijo, v kateri ste zaposleni, da bodo lahko analizirali potrebo in učinek vaše udeležbe.

Dostopnost