ErasmusPro: Na obisku pri dijakih vajencih v podjetju Motor Jikov

ErasmusPro: Na obisku pri dijakih vajencih v podjetju Motor Jikov

V okviru programa Erasmus+ sta direktor ŠC Škofja Loka Martin Pivk in ravnateljica Srednje šole za strojništvo mag. Mojca Šmelcer v začetku novembra 2022 obiskala dijaka vajenca v podjetju Motor Jikov, kjer opravljata dolgotrajno prakso ErasmusPro. Obiskala sta tudi partnersko šolo SPŠ Tabor.

Aleksander in Matevž, dijaka vajenca, sta bila obiska zelo vesela, hkrati pa ponosna, da sta ju obiskala ravnateljica in direktor. Vodstvo je bilo z obiskom zelo zadovoljno, saj je v razgovoru s strokovnim direktorjem in mentorjema vajencev iz prve roke dobilo povratne informacije o poteku prakse v podjetju, o poteku celotne mobilnosti pa sta se pogovarjala z ravnateljem in koordinatorjem s partnerske šole, ki je prakso v podjetju tudi organizirala.

Aleksander in Matevž sta bila za delo v podjetju zelo pohvaljena; njuna mentorja pravita, da sta se izkazala kot delovna, vestna in strokovno dobro poučena vajenca, ki večino del že opravljata samostojno. Pohvalil ju je tudi koordinator partnerske šole, ki je zadolžen za izvedbo celotne mobilnosti, saj sta se hitro prilagodila novi kulturi in ritmu življenja na Češkem. Naučila sta se tudi osnov jezika, saj pridobivata informacije in nakupujeta v češkem jeziku. Pot pa ju največkrat popelje v prestolnico Republike Češke – Prago.

Tudi v podjetju že komunicirata v češkem jeziku, saj ju češki dijak prevajalec po malici zapusti, in prepuščena sta novemu izzivu – uporabi češkega jezika kot jezika stroke.

UTB IV: Prvi učitelj lesarstva na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Belgiji

UTB IV: Prvi učitelj lesarstva na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Belgiji

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo tudi na Srednji šoli za lesarstvo izvedli prvo mobilnost – sledenje na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing.

SDM se je udeležil Uroš Oblak, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov s področja lesarstva – stavbno pohištvo, opisna geometrija z osnovami autocada, tehnologija obdelave lesa, tehnično komuniciranje in uporaba računalnika ter osnove strojništva. V dogovoru s partnersko šolo viio v Belgiji smo pripravili program, v katerem smo izvedli tudi enodnevno virtualno mobilnost; udeleženec je “na daljavo” najprej spoznal šolo, izobraževalni sistem v Belgiji ter kurikulum in literaturo za poučevanje lesarstva na partnerski šoli. Predstavil je tudi našo šolo in poučevanje lesarstva, delavnice in opremo, ki se uporablja za izvajanje teoretičnega in praktičnega pouka.

Nato se je udeležil še dvodnevnega SDM na partnerski šoli v Belgiji, kjer je lahko preskusil programsko opremo in stroje, ki jih uporabljajo za poučevanje lesarstva. Seznanil se je z novimi metodami poučevanja v razredu ter izvajanjem prakse v šolskih delavnicah. Z mentorjem je obiskal tudi podjetje Formaat, kjer s V o na usposabljanju trije dijaki lesarstva – lesarski tehniki (3. AL); seznanil se je s potekom in programom usposabljanja vajencev v podjetju.

Ko se je vrnil, je novo usvojeno znanje že delil z dijaki v razredu.

Več pa v galeriji.

ErasmusPro: obiskali smo vajence na praksi v podjetju Motor Jikov

ErasmusPro: obiskali smo vajence na praksi v podjetju Motor Jikov

V okviru projekta Generation 4C (srečanje v mestu Tabor na Češkem) smo izvedli tudi spremljanje dijakov vajencev in opravili vmesno evalvacijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja naših dveh vajencev, Alexandra in Matevža, ki sta na dolgotrajni mobilnosti ErasmusPro na usposabljanju v podjetju Motor Jikov že 6 tednov.

Učitelja Matej Praprotnik in Iztok Basaj sta poskrbela za evalvacijo vajencev na strokovni ravni, Tadej Gartner, koordinator projektov Erasmus+, pa je opravil evalvacijo na ravni celotne mobilnosti vajencev in učiteljev v razgovoru z mentorji vajencev v podjetju in koordinatorjem na partnerski šoli SPŠ Tabor; koordinator na partnerski šoli je usposabljanje organiziral in je zadolžen za spremljanje tujih dijakov na praksi v programu Erasmus+.

Najprej smo se srečali v dijaškem domu, kjer sta vajenca nastanjena, nato smo ju obiskali v podjetju, v katerem smo opravili vmesno evalvacijo praktičnega usposabljanja. Pogovorili smo se z njunima mentorjema ter pred našo vrnitvijo domov pokramljali z njima ob večerji. Alexander in Matevž sta bila zelo pohvaljena za prizadevno delo v podjetju, vzgojitelji v dijaškem domu so povedali, da vestno upoštevata domska pravila, koordinator partnerske šole SPŠ Tabor pa je pohvalil njuno prilagodljivost novi kulturi in načinu življenja ter odprtost pri vsakodnevni komunikaciji z vrstniki, vzgojitelji v domu in učitelji, ki skrbijo za njuno bivanje v Taboru.

Naslednji teden bodo dijaka obiskali tudi starši. Vsem skupaj želimo veselo snidenje po več kot mesecu dni in prijetne praznike. V mesecu novembru pa ju bosta obiskala tudi direktor ŠC Škofja Loka in ravnateljica Srednje šole za strojništvo.

UTB IV: Prva dva učitelja na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) na Slovaškem

UTB IV: Prva dva učitelja na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) na Slovaškem

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli prvi dve mobilnosti  – dejavnosti sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing.

SDM sta se udeležila Blaž Žakelj in Primož Šturm, oba učitelja CNC-tehnologije. V dogovoru s partnersko šolo SPŠT na Slovaškem smo pripravili program, v katerem smo izvedli tudi virtualno mobilnost; udeleženca sta spoznala šolo, izobraževalni sistem na Slovaškem ter kurikul in literaturo za poučevanje CNC-tehnologije. Predstavila pa sta tudi našo šolo in poučevanje CNC-tehnologije.

Nato sta se udeležila SDM na partnerski šoli, kjer sta lahko preskusila programsko opremo in stroje, ki jih uporabljajo za poučevanje CNC in CAD/CAM, se seznanila z novimi metodami poučevanja v razredu ter izvajanjem tečaja CNC-programiranja za tuje dijake, ki ga, vključno s tehnologijo 3D-tiskanja, vsako leto v mesecu marcu organiziramo tudi na naši šoli.

Ko sta se vrnila, pa sta novo usvojeno znanje že delila z našimi dijaki v razredu.

Več pa v galeriji.

UTB IV: Kaj je Erasmus+ Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu?

UTB IV: Kaj je Erasmus+ Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu?

Job Shadowing – sledenje na delovnem mestu (SDM) – ponuja edinstveno priložnost v okviru programa Erasmus+, da se lahko s spremljanjem njihovega dela na njihovi šoli učimo od kolegov učiteljev s partnerskih šol v tujini. Med obiskom udeleženci opazujejo in se seznanijo z vsakdanjim življenjem in delom na partnerski šoli – kako učitelji v praksi izvajajo pouk za določeno predmetno področje v okviru njihovega kurikula in izobraževalnega sistema. Taka aktivnost lahko pripomore k učinkovitejšemu izvajanju delovnega procesa tudi na naši šoli.

Priložnosti za SDM so del mobilnost Erasmus+, ki so na voljo strokovnjakom v sektorjih formalnega in neformalnega izobraževanja. Cilj dejavnosti je omogočiti, da strokovnjaki izboljšajo svoje izobraževalne spretnosti v mednarodnem okolju. Job shadowing ponuja tudi možnost izmenjave učnih metod in orodij, kar omogoča izboljšanje izobraževalnih sistemov v različnih evropskih državah.

Več podrobnosti

Zahteve

Udeležba za SDM je na voljo strokovnjakom, ki delajo z mladimi, vključno z mladimi delavci in učitelji, kar pomeni, da lahko sodelujejo le udeleženci, ki spadajo v to kategorijo.

Trajanje

SDM mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva in največ 2 meseca, pri čemer niso všteti dnevi potovanja.

Destinacije

SDM se lahko izvaja v državah programa, ki vključujejo države članice Evropske unije in Republiko Severno Makedonijo, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Srbijo in Turčijo.

Podpora

Obstaja več vrst podpore za mobilnost v okviru SDM, na primer finančna podpora, ki se izračuna glede na državo, v kateri se projekt izvaja, in kritje potnih stroškov do najvišje vrednosti, določene glede na razdaljo med državo odhoda in ciljno državo.

Prijava

Za prijavo na mobilnost SDM se je treba obrniti na koordinatorja Erasmus+ projektov oz. izobraževalno ustanovo ali organizacijo, v kateri ste zaposleni, da bodo lahko analizirali potrebo in učinek vaše udeležbe.

UTB IV: Dijaki lesarji se pripravljajo na usposabljanje v Belgiji

UTB IV: Dijaki lesarji se pripravljajo na usposabljanje v Belgiji

Dijaki Srednje šole za lesarstvo, Oskar Dolšak, Anže Keržan in Ažbe Pohar, vsi iz 3.AL,  se bodo v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV udeležili poklicno-strokovnega usposabljanja, ki bo potekalo v mestu Tongeren v Belgiji. Nastanjeni bodo v apartmaju, usposabljali pa se bodo v podjetju Formaat, ki izdeluje pohištvo iz masivnega lesa po naročilu.

Praksa bo vključevala vse delovne procese, ki so potrebni za izdelavo pohištva, od obdelave lesa do sestavljanja, dostave in montaže pohištva pri strankah na domu ali v pisarni. Prakso je organizirala naša partnerska šola VIIO2 iz mesta Tongeren, ki izobražuje za podobne poklice kot naš šolski center.

Usposabljanje bo potekalo od 26. oktobra do 23. novembra 2022, na pot pa se bodo odpravili že dan prej v spremstvu učiteljev Uroša Oblaka, ki bo na partnerski šoli opravil sledenje na delovnem mestu (job shadowing), in Klemena Mezga, ki bo dijake spremljal prve štiri dni.

Dijaki se pod vodstvom koordinatorja projekta Tadeja Gartnerja že pripravljajo na izmenjavo z urejanjem vse  potrebne dokumentacije in ostalimi zadevami (logistika, namestitev, program, dolžnosti dijaka …), povezanimi z mobilnostjo v programu Erasmus+. Pri prijavi na portal Arnes za pisanje bloga pa je pomagala tudi učiteljica slovenščine Erna Klanjšek Tomšič.

Dostopnost