Skoči na glavno vsebino
Predstavitev nacionalnega poročila o programu Erasmus+

Predstavitev nacionalnega poročila o programu Erasmus+

Učinke programa Erasmus+, ki je eden izmed pomembnejših in tudi uspešnejših programov Evropske unije, zaznavamo in redno spremljamo tudi v Sloveniji. Letos pa je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) na podlagi Uredbe o programu Erasmus+ opravilo evalvacijo učinkov programa z zunanjimi eksperti in pripravilo nacionalno poročilo, ki sistematično analizira učinkovitost programa in njegove učinke na širši izobraževalni sistem.

V petek, 10. maja 2024, je na MVI potekala prva predstavitev nacionalnega poročila, in sicer za področje srednješolskega izobraževanja (splošnega in strokovnega). Skozi diskusijo na okrogli mizi so zbrani predstavili svoje vidike na učinkovitost programa in projektov Erasmus+ ter na to, kako vpliva na širši izobraževalni sistem.

Predstavitve na temo »Učinki programa Erasmus+ v srednjih šolah«, ki sta jo organizirala MVI in CMEPIUS, se je udeležil  koordinator projektov Erasmus+ Tadej Gartner.

Sodelujoči so predstavili metodologijo in rezultate evalvacije, najprej na splošno za celoten program Erasmus+, tudi na evropskem nivoju, nato pa še posebej za posamezni šolski sektor – poklicno in strokovno izobraževanje ter splošno izobraževanje.

Udeleženci predstavitve (ravnatelji in koordinatorji) so opozorili predstavnike MVI in CMEPIUS-a na konkretne težave, ki so predvsem finančne narave (plačilo suplenc za udeležence mobilnosti in dnevnic za spremljevalne osebe), s katerimi se šole soočajo pri izvajanju mobilnosti za učitelje in ostalo osebje. Menili so, da bi se morale te težave reševati na nacionalni ravni, v okviru pristojnega ministrstva, in bi morale biti sistemsko urejene.

Kdo so bili sodelujoči in dokumente poročila si lahko pogledate v prilogi oz. na povezavi Predstavitev nacionalnega poročila o programu Erasmus+ – CMEPIUS.

Dijaki 2. Bs uspešno zaključili tečaj CNC-programiranja in meroslovja na Češkem

Dijaki 2. Bs uspešno zaključili tečaj CNC-programiranja in meroslovja na Češkem

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV so v nedeljo, 21. aprila 2024,  v spremstvu učitelja praktičnega Marka Podobnika odšli na praktično izobraževanje in usposabljanje v mesto Tabor na Češkem Gašper Arnež, Kristjan Gartner in Lovro Lombar, vsi dijaki 2. Bs, program strojni tehnik SSI, in se po 14 dneh vrnili v spremstvu učitelja strokovnoteoretičnih predmetov Marka Velikanje.

Usposabljali so se od 22. aprila do 3. maja 2024 na partnerski šoli Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, ki za mednarodne skupine iz Nemčije, Slovaške in Slovenije že tradicionalno organizira dvotedenski tečaj CNC-programiranja in meroslovja.

Dijaki so si ogledali partnersko šolo  in tako imeli možnost videti, kako strokovnoteoretični in praktični pouk potekata pri njih. Na strokovni ekskurziji so obiskali podjetje Ypsotec s.r.o., ki je specializirano za CNC-obdelavo (rezkanje in struženje) in izdelavo izdelkov.Poleg tega so si ogledali tudi znamenitosti mesta Tabor. Prestolnico Prago pa so si ogledali med vikendom, ko so bili prosti in je bil čas namenjen spoznavanju regije.

Ob koncu tečaja so na partnerski šoli predstavili rezultate usposabljanja in celotno mobilnost Erasmus+, vključno s predstavitvijo ŠC Škofja Loka, mesta Škofja Loka in Slovenije.

Dijaki so predstavitev VET mobilnosti in programa Erasmus+ predstavili ostalim dijakom v oddelku in dijakom strojne šole v okviru zaključnega dogodka projekta EPAS – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

Končni izdelek – kocka

Učitelj praktičnega pouka na »Job Shadowingu« na Češkem

Učitelj praktičnega pouka na »Job Shadowingu« na Češkem

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli tudi prvo mobilnost sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing za učitelja praktičnega pouka na področju CNC-tehnologije, orodjarstva in strojne obdelave. Učitelj Marko Podobnik je spremljal delo in poučevanje praktičnega pouka učiteljev na partnerski šoli SPŠ Tabor na Češkem, kjer so bili na usposabljanju iz CNC-programiranja in meroslovja tudi naši dijaki.

V dogovoru s koordinatorjem partnerske šole smo pripravili program. Udeleženec je spoznal šolo, izobraževalni sistem na Češkem ter kurikul in literaturo za poučevanje prakse na področju CNC-tehnologije, orodjarstva in strojne obdelave. Predstavil je tudi našo šolo in poučevanje prakse pri nas.

Na partnerski šoli se je usposabljal od 22. do 26. aprila 2024, kjer je pridobil nova znanja in veščine na naslednjih področjih:

 • seznanitev s partnersko šolo SPŠ Tabor in šolskim sistemom na Češkem
 • seznanitev z izvajanjem prakse na področju CNC-tehnologije, orodjarstva in strojne obdelave
 • nove učne metode – hospitacije v razredu pri izvajanju tečaja iz CNC-programiranja in meroslovja za mednarodne skupine dijakov
 • nove učne metode – hospitacije v šolskih delavnicah na področju orodjarstva in strojne obdelave
 • izkušnje na področju sodelovanja šole s podjetji in izvajanje prakse v podjetjih
 • razvoj t. i. mehkih veščin – jezikovnih, medosebnih in socialnih.

Ko se je učitelj vrnil, je novo usvojeno znanje delil z dijaki, vajenci in učitelji.

Zaključna predstavitev usposabljanja avtomehanikov v Nemčiji in Italiji

Zaključna predstavitev usposabljanja avtomehanikov v Nemčiji in Italiji

V petek, 5. marca 2024, so naši dijaki avtomehaniki, ki so bili na dolgotrajni praksi v Nemčiji, in dijaki, ki so bili na praksi v Italiji, izvedli predstavitev svojega usposabljanja za naše dijake, prav tako avtomehanike, ki se bodo morda odločili za opravljanje prakse v tujini v prihodnjem šolskem letu.

Dijaki so ob koncu predstavitve dobili certifikate za uspešno opravljeno usposabljanje, in sicer:

 • certifikat za udeležbo na praksi, ki ga je izdala partnerska šola, ki je prakso organizirala
 • certifikat za uspešno opravljeno prakso v podjetju, ki ga je izdalo podjetje
 • mednarodni certifikat Europass, ki so ga potrdile vse v izvedbo prakse vključene organizacije.

Vsem dijakom želimo še veliko uspeha na njihovi karierni poti.

Učitelj mehanike in učiteljica športne vzgoje na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Španiji

Učitelj mehanike in učiteljica športne vzgoje na sledenju na delovnem mestu (Job Shadowing) v Španiji

V programu Erasmus+ in projektu Usposabljanje v tujini bogati IV smo izvedli še dve mobilnosti sledenja na delovnem mestu (SDM) oz. t. i. Job Shadowing, in sicer za učitelja mehanike Mateja Praprotnika in učiteljico športne vzgoje Barbaro Čenčič na partnerski šoli Goierri, v mestu Ordiziji (Baskija), Španija.

Matej Praprotnik je spremljal delo in poučevanje mehanike in še drugih strokovnoteoretičnih predmetov kot tudi izvajanje praktičnega pouka – povezovanje teorije s prakso oz. prenos teoretičnih znanj v prakso, medtem ko je Barbara Čenčič  spremljala izvajanje pouka športne vzgoje v telovadnici in športnih dejavnosti na terenu.

V dogovoru s predstavniki partnerske šole smo pripravili program in učni sporazum. Udeleženca sta spoznala šolo, izobraževalni sistem v Španiji in njegove specifike v Baskiji ter kurikul in literaturo za poučevanje mehanike in športne vzgoje. Predstavila sta tudi našo šolo in poučevanje strokovnoteoretičnih predmetov, prakse in športne vzgoje pri nas.

Aktivnost SDM je potekala od 4. 3. do 12. 3. 2024 na partnerski šoli. Udeleženca sta pridobila nova znanja, veščine in kompetence na naslednjih področjih:

 • seznanitev s partnersko šolo Goierri in šolskim sistemom v Baskiji in Španiji
 • izvajanje pouka na področju strokovnoteoretičnih predmetov, prakse in športne vzgoje
 • nove učne metode – hospitacije v razredu, šolskih delavnicah, telovadnici in na terenu
 • izkušnje na področju sodelovanja šole s podjetji in ostalimi organizacijami
 • razvoj t. i. mehkih veščin – jezikovnih, kulturnih, medosebnih in socialnih.

Ko sta se učitelja vrnila, sta novo usvojeno znanje in izkušnje delila najprej z vodstvom in sodelavci s predstavitvijo mobilnosti na PUZ-u in na razgovoru z ravnateljico SŠS in direktorjem zavoda, kasneje pa tudi že pri pouku z dijaki.

Njuno predstavitev si lahko ogledate v prilogi.

Dijaki lesarji na praksi na Hrvaškem

Dijaki Srednje šole za lesarstvo, Jan Bernik, Domen Špik, David Golmajer in Enej Božnar Prosen, vsi iz 3. AL,  so se v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV udeležili poklicno-strokovnega usposabljanja, ki je potekalo v mestu Oroslavje na Hrvaškem.

Usposabljanje je potekalo 10 dni, od 4. do 15. marca 2024, na pot so se odpravili že dan prej z lastnim prevozom, saj žal javnega prevoza do industrijske cone ni.

Dijaki so se pod vodstvom koordinatorja projekta Tadeja Gartnerja pripravljali na izmenjavo z urejanjem vse potrebne dokumentacije in ostalimi zadevami (logistika, namestitev, program, kultura, jezik, dolžnosti dijaka …), povezanimi z mobilnostjo v programu Erasmus+.

Nastanjeni  so bili v hotelu Zagi, kjer je bilo poskrbljeno tudi za vse obroke, tako da jim ni bilo potrebno skrbeti še za prehrano. Pa še hrano so zelo pohvalili – veliki obroki, odlična hrana, za katero sestavine pridobijo z lokalnih kmetij.

Usposabljali so se v podjetju Prostoria d. o. o., ki izdeluje pohištvo iz masivnega lesa. Praksa je vključevala vse delovne procese, ki so potrebni za izdelavo pohištva, od obdelave lesa do sestavljanja pohištva. Tudi prakso so dijaki zelo pohvalili – naučili so se veliko novega (podjetje ima sodobne stroje za obdelavo lesa), prijazno osebje, pa še hrvaščina ni več problem. Prakso je organizirala naša partnerska šola Srednja škola Oroslavje, ki izobražuje za podobne poklice kot naš šolski center.

 

Od Škofje Loke do Oroslavja

Srednja škola Oroslavje

Podjetje Prostoria

Dostopnost