Skoči na glavno vsebino

Učitelji, razredniki, govorilne ure

SŠS

Srednja šola za strojništvo | Učitelji, razredniki, govorilne ure

V PRIPRAVI

Marko Ahčin

tuji jeziki, razrednik 2. FaV, 2. FkV

GU     L C246
E marko.ahcin@scsl.si

Iztok Jože Basaj

strojništvo

GU    L C245
E iztok.basaj@scsl.si

Anton Beovič

strojništvo

GU torek 13.05–13.50     L M102
E anton.beovic@scsl.si

Janja Bevk

tuji jeziki, razrednik 2. Bs

GU sreda 9.45–10.30   L C246
E janja.bevk@scsl.si

Tomaž Bogataj

praktični pouk - strojništvo

GU     
E tomaz.bogataj@scsl.si

Janko Brejc

strojništvo, razrednik 3. Ia

GU      L C246
E janko.brejc@scsl.si

Anita Brolih

matematika, razredničarka 1. As

GU     L C246
E anita.brolih@scsl.si

Danijela Capuder

naravoslovje, razrednik 3. Čo, 3. Čsm

GU    L 
E danijela.capuder@scsl.si

Barbara Čenčič

športna vzgoja, razredničarka 3. As

GU    L
E barbara.cencic@scsl.si

Nataša Černič

umetnost

GU     L C245
E natasa.cernic@scsl.si

Barbara Čenčič

športna vzgoja, razredničarka 3. As

GU    L
E barbara.cencic@scsl.si

Tadej Debelak

strojništvo, razrednik 2. Js

GU  L C162
E tadej.debelak@scsl.si

Janez Demšar

praktični pouk - strojništvo

GU      L M020
E janez.demsar@scsl.si

Zvonka Erce

organizacija in poslovanje, razredničarka 2. Do, 2. Di

GU      L C246
E zvonka.erce@scsl.si

Vesna Eržen

strojništvo

GU      L 
E vesna.erzen@scsl.si

Franc Gabrovšek

praktični pouk - strojništvo

GU      L M023
E franc.gabrovsek@scsl.si

Vanja Gačnik

naravoslovje

GU       L C246
E vanja.gacnik@scsl.si

Petra Gartner Dolinar

slovenščina, razredničarka 4. Ms, 4. Ns

GU      L C245
E petra.gartner@scsl.si

Tadej Gartner

tuji jeziki, družboslovje

GU četrtek 9.00–9.30     L C246
E tadej.gartner@scsl.si

Darko Gros

strojništvo

GU      L C246
E darko.gros@scsl.si

Monika Hadalin

strojništvo, razredničarka 4. Bs

GU    L C246
E monika.hadalin@scsl.si

Katarina Hvasti

matematika

GU  L C246
E katarina.hvasti@scsl.si

Žan Jauh

praktični pouk – strojništvo

GU     M019
E zan.jauh@scsl.si

Franc Jelenc

praktični pouk - strojništvo

GU      L
E franc.jelenc@scsl.si

Domen Jemec

športna vzgoja, razrednik 5. Ms, 5. Ns

GU      L kabinet ŠVZ
E domen.jemec@scsl.si

Vlasta Kalan

tuji jeziki

GU     L C246
E vlasta.kalan@scsl.si

Irena Kavčič

matematika, razredničarka 3. Bs

GU      L C246
E irena.kavcic@scsl.si

Jaka Kavčič

fizika

GU     L C246
E jaka.kavcic@scsl.si

Tea Kavčič

družboslovje, razredničarka 3. FaV, 3. FkV

GU     L C246
E tea.kavcic@scsl.si

Mitja Kermavnar

strojništvo, razrednik 1. EaV, 1. EiV

GU     L C091
E mitja.kermavnar@scsl.si

Erna Klanjšek Tomšič

pomočnica ravnateljice, slovenščina, razredničarka 4. As

GU    L C244
E erna.klanjsek-tomsic@scsl.si

Saša Kokol

slovenščina, razredničarka 1. Cs

GU    L C245
E sasa.kokol@scsl.si

Gorazd Kopač

organizator PUD

GU      L M109
E gorazd.kopac@scsl.si

Aleš Košir

praktični pouk - strojništvo

GU     
E ales.kosir@scsl.si

Katja Krope

tuji jeziki

GU      L C246
E katja.krope@scsl.si

Andreja Lampič

slovenščina, razredničarka 2. As

GU     L C246
E andreja.lampic@scsl.si

Anita Logar

matematika, razredničarka 1. GaV, 1. GkV

GU    L C246
E anita.logar@scsl.si

Matjaž Luznar

strojništvo

GU     L M118
E matjaz.luznar@scsl.si

Ivan Mavri

organizator PUD

GU    L M109
E ivan.mavri@scsl.si

Matjaž Metaj

strojništvo

GU     L C246
E matjaz.metaj@scsl.si

Bogomir Mlakar

športna vzgoja

GU     L kabinet ŠVZ
E bogo.mlakar@scsl.si

Jure Mrak

praktični pouk - strojništvo

GU        M001
E jure.mrak@scsl.si

Julijan Mravlja

praktični pouk - strojništvo

GU     L M114

E julijan.mravlja@scsl.si

Viljem Nemec

strojništvo

GU    L C246

E viljem.nemec@scsl.si

Marko Podobnik

praktični pouk - strojništvo

GU      L M100

E marko.podobnik@scsl.si

Borut Poljanšek

praktični pouk - strojništvo, razrednik 1. Js

GU      L M100
E borut.poljansek@scsl.si

Vesna Potočnik

pomočnica ravnateljice, naravoslovje, razredničarka 1. Ha, 1. Hk

GU    L C244
E vesna.potocnik@scsl.si

Tadej Požar

strojništvo, razrednik 5. Ks

GU      L C246
E tadej.pozar@scsl.si

Matej Praprotnik

strojništvo, razrednik 2. Cs

GU      L C246
E matej.praprotnik@scsl.si

Kristjan Prosen

strojništvo

GU      L C246
E kristjan.prosen@scsl.si

Aleš Puketa

športna vzgoja, razrednik 3. Do, 3. Di

GU     L
E ales.puketa@scsl.si

Adrijana Šelj

tuji jeziki, vzgojiteljica v DD, razredničarka 3. Ha, 3. Hk

GU      L
E adrijana.selj@scsl.si

Vera Šeško

slovenščina

GU      L
E vera.sesko@scsl.si

Tanja Šifrer

matematika, razredničarka 1. Do

GU     L C246
E tanja.sifrer@scsl.si

Stanko Šlibar

strojništvo

GU      L C091
E stanko.slibar@scsl.si

Ivan Štrukelj

vodja delavnic - strojništvo

GU      M117
E ivan.strukelj@scsl.si

Emil Šubic

strojništvo, razrednik 1. Čo, 1. Čsm

GU    L C245
E emil.subic@scsl.si

Alenka Trpin

matematika, informatika, razredničarka 1. Bs

GU      L C246
E alenka.trpin@scsl.si

Marko Velikanje

strojništvo

GU      L C246
E marko.velikanje@scsl.si

Ana Vidic

družboslovje, 2. Čo, 2. Čsm

GU      L C246
E ana.vidic@scsl.si

Urban Verbič

strojništvo

GU     
E urban.verbic@scsl.si

Blaž Žakelj

strojništvo

GU      M100
E blaz.zakelj@scsl.si

Vladimir Žakelj

praktični pouk - strojništvo

GU      L M101
E vladimir.zakelj@scsl.si

Petra Žemva

družboslovje, razredničarka 2. Ga, 2. Gk

GU      L C246
E petra.zemva@scsl.si

Simona Žibert

tuji jeziki, razredničarka 1. Fa, 1. Fi

GU      L C246
E simona.zibert@scsl.si

Dostopnost