Skoči na glavno vsebino

Učitelji, razredniki, govorilne ure

SŠS

Srednja šola za strojništvo | Učitelji, razredniki, govorilne ure

Skupne govorilne ure in roditeljski sestanki v šolskem letu 2022/23: četrtek, 10. november 2022, od 16. do 18. ure; četrtek, 1. december 2022, od 16. do 18. ure; roditeljski sestanki v januarju 2023; četrtek, 2. marec 2023, od 16. do 18. ure; četrtek, 6. april 2023, od 16. do 18. ure; četrtek, 4. maj 2023, od 16. do 18. ure.

Marko Ahčin

tuji jeziki, razrednik 3. Do, 3. Di

GU sreda 10.35-11.10    L C246
E marko.ahcin@scsl.si

Jožef Balon

družboslovje

GU četrtek 8.55-9.40   L C245
E jozef.balon@scsl.si

Iztok Jože Basaj

strojništvo

GU torek 9.45–10.30    L C245
E iztok.basaj@scsl.si

Anton Beovič

strojništvo, razrednik 5. Ks

GU torek 13.05–13.50     L M102
E anton.beovic@scsl.si

Janja Bevk

tuji jeziki, razrednik 1. Bs

GU sreda 9.45–10.30   L C246
E janja.bevk@scsl.si

Miroslav Bogataj

strojništvo, razrednik 2. Ha, 2. Hk

GU četrtek 8.55-9.40    L C246
E miroslav.bogataj@scsl.si

Tomaž Bogataj

praktični pouk - strojništvo

GU po dogovoru    po dogovoru
E tomaz.bogataj@scsl.si

Janko Brejc

strojništvo

GU petek 8:55-9:40     L C246
E janko.brejc@scsl.si

Anita Brolih

matematika

GU ponedeljek 10.35–11.20    L C246
E anita.brolih@scsl.si

Danijela Capuder

naravoslovje, razrednik 2. Čo, 2. Čsm

GU sreda 9.00–9.30   L po dogovoru
E danijela.capuder@scsl.si

Barbara Čenčič

športna vzgoja, razredničarka 2. As

GU ponedeljek 8.55–9.40   L
E barbara.cencic@scsl.si

Branka Čenčič

pomočnica ravnateljice, slovenščina

GU torek 9.45-10.30    L C244
E branka.cencic@scsl.si

Tadej Debelak

strojništvo, razrednik 1. Ei

GU ponedeljek 8.05-8.50     L C162
E tadej.debelak@scsl.si

Janez Demšar

praktični pouk - strojništvo

GU torek 10.35–11.20     L M020
E janez.demsar@scsl.si

Zvonka Erce

organizacija in poslovanje, razredničarka 2. Do, 2. Di

GU sreda 9.00-9.30    L C246
E zvonka.erce@scsl.si

Vesna Eržen

strojništvo

GU petek 8.55–9.40     L po dogovoru
E vesna.erzen@scsl.si

Drago Frelih

praktični pouk - strojništvo

GU torek 9.00–9.3′     L  M019
E drago.frelih@scsl.si

Franc Gabrovšek

praktični pouk - strojništvo

GU četrtek 12.15-13.00     L M023
E franc.gabrovsek@scsl.si

Vanja Gačnik

naravoslovje

GU četrtek 8.50-9.30      L C246
E vanja.gacnik@scsl.si

Janez Gartnar

strojništvo

GU torek 9.00–9.30      L C246
E janez.gartnar@scsl.si

Petra Gartner Dolinar

slovenščina, razredničarka 5. Ms, 5. Ns

GU torek 8.50-9.45     L C245
E petra.gartner@scsl.si

Tadej Gartner

tuji jeziki, družboslovje

GU četrtek 9.00–9.30     L C246
E tadej.gartner@scsl.si

Monika Hadalin

strojništvo, razredničarka 3. Bs

GU četrtek 10.30–11.00   L C246
E monika.hadalin@scsl.si

Katarina Hvasti

matematika

GU sreda 11.30–12.00 L C246
E katarina.hvasti@scsl.si

Žan Jauh

praktični pouk – strojništvo

GU torek 9.00–0.30    M019
E zan.jauh@scsl.si

Franc Jelenc

praktični pouk - strojništvo

GU četrtek 8.55–9.40     L
E franc.jelenc@scsl.si

Domen Jemec

športna vzgoja, razrednik 4. Ms, 4. Ns

GU petek 12.15-13.00     L kabinet ŠVZ
E domen.jemec@scsl.si

Vlasta Kalan

tuji jeziki

GU ponedeljek 9:55-10.25    L C246
E vlasta.kalan@scsl.si

Irena Kavčič

matematika, razredničarka 2. Bs

GU sreda 8.20–8.50     L C246
E irena.kavcic@scsl.si

Jaka Kavčič

fizika, razrednik 2. Cs

GU torek 8.05–8.50    L C246
E jaka.kavcic@scsl.si

Tea Kavčič

družboslovje, razredničarka 2. FaV, 2. FkV

GU četrtek 9.00–9.30    L C246
E tea.kavcic@scsl.si

Mitja Kermavnar

strojništvo

GU sreda 9.00–9.30    L C091
E mitja.kermavnar@scsl.si

Erna Klanjšek Tomšič

pomočnica ravnateljice, slovenščina, razredničarka 3. As

GU četrtek 8.05-8.50    L C244
E erna.klanjsek-tomsic@scsl.si

Saša Kokol

slovenščina, razredničarka 2. GaV

GU torek 8.55–9.40   L C245
E sasa.kokol@scsl.si

Gorazd Kopač

organizator PUD

GU ponedeljek 8.00-8.45     L M109
E gorazd.kopac@scsl.si

Aleš Košir

praktični pouk - strojništvo

GU četrtek 9.30–10.15   
E ales.kosir@scsl.si

Katja Krope

tuji jeziki, razredničarka 4. As

GU četrtek 12.15–13.00     L C246
E katja.krope@scsl.si

Andreja Lampič

slovenščina, razredničarka 1. As

GU torek 9.45–10.30    L C246
E andreja.lampic@scsl.si

Anita Logar

matematika, razredničarka 1. Ha

GU ponedeljek 9.45–10.30   L C246
E anita.logar@scsl.si

Matjaž Luznar

strojništvo

GU petek 8.55-9.40    L M118
E matjaz.luznar@scsl.si

Ivan Mavri

organizator PUD

GU sreda 8.05–8.55   L M109
E ivan.mavri@scsl.si

Matjaž Metaj

strojništvo, razrednik 1. Js

GU petek 9.00-9.30     L C246
E matjaz.metaj@scsl.si

Bogomir Mlakar

športna vzgoja

GU torek 12.30–13.00     L kabinet ŠVZ
E bogo.mlakar@scsl.si

Jure Mrak

praktični pouk - strojništvo

GU ponedeljek 9.00–9.30       M001
E jure.mrak@scsl.si

Julijan Mravlja

praktični pouk - strojništvo

GU ponedeljek 12.30–13.15    L M114

E julijan.mravlja@scsl.si

Viljem Nemec

strojništvo

GU ponedeljek 9.45–10.15    L C246

E viljem.nemec@scsl.si

Marko Podobnik

praktični pouk - strojništvo

GU četrtek 9.30–10.15     L M100

E marko.podobnik@scsl.si

Borut Poljanšek

praktični pouk - strojništvo, razrednik 2. Js

GU torek 10.35–12.10     L M100
E borut.poljansek@scsl.si

Vesna Potočnik

naravoslovje, razredničarka 2. Ia

GU četrtek 9.00–9.30   L C246
E vesna.potocnik@scsl.si

Tadej Požar

strojništvo, razrednik 4. Ks

GU torek 8.55-9.40     L C246
E tadej.pozar@scsl.si

Matej Praprotnik

strojništvo, razrednik 1. Cs

GU ponedeljek 8.05–8.50     L C246
E matej.praprotnik@scsl.si

Kristjan Prosen

strojništvo

GU ponedeljek 12.15–13.00     L C246
E kristjan.prosen@scsl.si

Aleš Puketa

športna vzgoja, razrednik 4. Bs

GU ponedeljek 13.05–13.50    L
E ales.puketa@scsl.si

Adrijana Šelj

tuji jeziki, vzgojiteljica v DD

GU      L
E adrijana.selj@scsl.si

Tanja Šifrer

matematika, razredničarka 3. Čo, 3. Čsm

GU torek 10.35–11.20    L C246
E tanja.sifrer@scsl.si

Stanko Šlibar

strojništvo

GU ponedeljek 8.55–9.40     L C091
E stanko.slibar@scsl.si

Ivan Štrukelj

vodja delavnic - strojništvo

GU torek 9.00-9.30     M117
E ivan.strukelj@scsl.si

Emil Šubic

strojništvo, razrednik 1. Do

GU torek 8.55–9.25    L C245
E emil.subic@scsl.si

Alenka Trpin

matematika, informatika, razredničarka 4. Cs

GU torek 11.30–12.00     L C246
E alenka.trpin@scsl.si

Ana Vidic

družboslovje, 1. Čo, 1. Čsm

GU ponedeljek 12.15–12.50     L C246
E ana.vidic@scsl.si

Anamarija Zorč

slovenščina, 1. Ga, 1. Gk

GU ponedeljek 8.55–9.40     L C245
E anamarija.zorc@scsl.si

Blaž Žakelj

strojništvo

GU četrtek 10.40–11.15     M100
E blaz.zakelj@scsl.si

Vladimir Žakelj

praktični pouk - strojništvo

GU petek 10.00-10.30     L M101
E vladimir.zakelj@scsl.si

Petra Žemva

družboslovje

GU ponedeljek 8.05–8.50     L knjižnica
E petra.zemva@scsl.si

Simona Žibert

tuji jeziki, razredničarka 3. Fa, 3. Fk

GU sreda 9.30–10.00     L C246
E simona.zibert@scsl.si

Dostopnost