Skoči na glavno vsebino

Kakovost in organi

VSŠ

Višja strokovna šola | Kakovost in organi VSŠ

Kakovost

Vizija, poslanstvo in vrednote so skupne s celotnim Šolskim centrom Škofja Loka.

Če želite prispevati svoj delček k izboljšanju kakovosti naše šole, nam sporočite svoje pripombe, predloge, pritožbe ali pohvale. Vse to lahko vržete v »skrinjico zaupanja«, ki se nahaja pred študentskim referatom. Lahko pa tukaj oddate kratko anonimno anketo oz. pripombo s klikom.

Komisija za kakovost

Dr. Martin Zupančič – predsednik
Alojz Zupančič
Irena Leban
Dr. Janko Remec
Dr. Aleksander Kustec
Špela Pezdir – predstavnica študentov
Tom Kladnik – predstavnik študentov

Organi VSŠ

Ravnatelj
Predavateljski zbor
Strateški svet
Študijska komisija
Komisija za spremljanje kakovosti
Strokovni aktivi
Študentski svet

Strateški svet

Dr. Štefan Žun, predsednik
Irena Leban
Dr. Aleš Brezovar
Mag. Urban Žargi
Velko Gortnar
Andraž Rožanski
Tom Kladnik
Primož Šturm

Študijska komisija

Alojz Zupančič – predsednik
Irena Leban
Dr. Aleksander Kustec
Iztok Jože Basaj
Aleš Malnarič

Dostopnost