Skoči na glavno vsebino

Učbeniki in učbeniški sklad

SŠS

Vodnik za dijake | Učbeniki na SŠS

Del fonda šolske knjižnice so tudi učbeniki iz učbeniškega sklada, ki so namenjeni celoletni izposoji za največ tretjino njihove prodajne cene.

Kdor se odloči za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, mora v knjižnico do konca pouka oddati naročilnico. Izposojevalnino poravnate po položnici, ki jo prejmete po pošti v začetku novega šolskega leta. Prevzem učbenikov poteka zadnji teden v mesecu avgustu.

V učbeniškem kompletu niso samo novi učbeniki, ampak tudi taki, ki so lahko stari že nekaj let, a so uporabni. Dijaki dobijo naključno izbrane učbenike. Vsak dijak je dolžan lepo ravnati z učbeniki, kar pomeni, da jih mora zaviti in ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane.

Ob koncu šolskega leta je pred prejemom spričevala potrebno vrniti vso izposojeno literaturo in učbenike. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga dijaki ne vrnejo, morajo ob koncu šolskega leta zanj v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov poravnati odškodnino.

Simona Polše Zupan

Simona Polše Zupan

knjižničarka, upravljavka učbeniškega sklada na SŠS

T 04 506 23 04  L knjižnica Center

E simona.polse-zupan@scsl.si

Dostopnost