Skoči na glavno vsebino

Učbeniki in učbeniški sklad

SŠL

Vodnik za dijake | Učbeniki na SŠL

Učbeniški sklad je vzpostavljen za vse letnike vseh izobraževalnih programov.

Seznam učbenikov pripravijo in potrdijo strokovni aktivi šole.

Dijaki ob vpisu izpolnijo prijavnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada (velja za vsa leta šolanja oz. do preklica).

Oddana naročilnica je pogoj za izposojo učbenikov.

Šola prijavljenim dijakom razdeli učbenike ob začetku pouka.

Izposojevalnina za učbenike je tretjina cene učbenikov in jo dijaki plačajo po položnici.

Dijaki ob koncu šolskega leta vrnejo vse učbenike (pred prejemom spričeval).

Dijaki morajo z izposojenimi učbeniki ravnati skrbno in jih vrniti nepoškodovane.

Za poškodovane oz. nevrnjene učbenike dijaki plačajo odškodnino, kot jo določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

Dostopnost