Skoči na glavno vsebino

Kam po srednji šoli

SŠL

Vodnik za dijake| Kam po srednji šoli

Študij (in pogoji)

– višješolski programi (poklicna matura)

– visokošolski programi (poklicna matura)

– univerzitetni programi (splošna matura; nekateri tudi poklicna matura + izpit splošne mature)

Zaposlitev

  Razpis za vpis in prijavni obrazec – Višješolska prijavna služba

Pomembni datumi

Prvi prijavni rok

 • od 15. februarja do 18. marca 2021: prvi prijavni rok,
 • višje strokovne šole bodo kandidate do 15. junija 2021 obvestile o roku za opravljanje preizkusa, posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti,
 • do 21. julija 2021: izid izbirnega postopka na 1. roku,
 • do 20. avgusta 2021: vpis kandidatov, sprejetih na prvem roku.

DRUGI PRIJAVNI ROK

 • do 21. avgusta 2021: objava podatkov o prostih mestih za 2. rok,
 • od 24. avgusta do 31. avgusta: drugi prijavni rok,
 • višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2021 obvestile o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti,
 • do 23. septembra 2021: izid izbirnega postopka na 2. roku,
 • do 1. oktobra 2021: vpis kandidatov sprejetih na 2. roku.

DOBRO JE VEDETI:

 • Mogoča je oddaja prijave za vpis v višje in visoko šolstvo hkrati.
 • Prednost pri vpisu imajo kandidati, ki se prvič vpisujejo.
 • Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program višjega ali visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij visokega šolstva.
 • Možnost stopenjskega študija: najprej višja, nato visoka.
 • VSŠ daje praktična in aplikativna znanja (800 ur praktičnega izobraževanja).

Kontaktni podatki: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba | vispris@guest.arnes.si

Dodatna vprašanja: Mojca Jezeršek, svetovalna delavka | 04 506 23 44 | mojca.jezersek@scsl.si

Razpis za vpis za študijsko leto 2021/2022
Postopek prijave na spletnem portalu eVŠ
Navodila za oddajo prijave

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka

9. 2. 2021 ► Objava razpisa za vpis v elektronski obliki na spletnih straneh MIZŠ in spletnem portalu eVŠ
12. in 13. 2. 2021 ► Informativni dan
od 16. 2. do 19. 3. 2021 ►Prvi prijavni rok – E-prijava na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/
najkasneje do 5. 4. 2021 ► Objava podatkov prve prijave in omejitve vpisa
21. 5. 2021 (UL AG, glasbena umetnost) in od 24. 6. do 9. 7. 2021 ► Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na VZ
9. 7. 2021 ► Rezultati preizkusov na VZ
12. 7. 2021 ► Rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov
od 12. 7. do 30. 7. 2021 ► Izbirni postopek – 1. rok
do 30. 7. 2021 ► Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom o rezultatih 1. roka izbirnega postopka
19. 8. 2021 ► Objava prostih mest za 2. prijavni rok
od 20. 8. do 27. 8. 2021 ► Drugi prijavni rok – E-prijava na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/
8., 9. in 10. 9. 2021 ► Preizkusi posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na VZ
do 13. 9. 2021 ► Rezultati preizkusov na VZ
16. 9. 2021 ► Rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov – jesenski rok
16. 9. do 21. 9. 2021 ► Izbirni postopek – 2. rok
do 22. 9. 2021 ► Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom o rezultatih 2. roka izbirnega postopka
23. 9. 2021 ► Objava prostih mest na portalu eVŠ
od 23. do 24. 9. 2021 do 12. ure ► Možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na VZ
E-prijava na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/
od 27. 9. do 28. 9. 2021 ► Izbirni postopek
do 28. 9. 2021 ► Pošiljanje elektronskih sklepov kandidatom
od 2. 8. do najkasneje 17. 8. 2021 ► Vpis sprejetih v 1. roku
do 30. 9. 2021 ► Vpis naknadno sprejetih po 1. roku
od 24. 9. do 30. 9. 2021 ► Vpis sprejetih v 2. roku
od 28. 9. do 30. 9. 2021 ► Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest
do 30. 10. 2021 ► Vpis naknadno sprejetih po 2. roku

Legenda: VZ – visokošolski zavod

 

Dodatna vprašanja: Mojca Jezeršek, svetovalna delavka | 04 506 23 44 | mojca.jezersek@scsl.si

 

 

 

 

Dostopnost