Skoči na glavno vsebino

O vajeništvu

SŠL

Izobraževalni programi na SŠL | Vajeništvo

Zakaj postati vajenec in kako

Vajeniška oblika izobraževanja je zasnovana tako, da (poleg pouka v šoli) 50 % izobraževalnega programa poteka v podjetju. Na ta način boš spoznal, kako poteka delo v podjetju in kaj dela nekdo, ki opravlja poklic, ki si ga izbral. Prednost vajeniškega sistema je, da boš bolje usposobljen glede na potrebe gospodarstva, s tem pa boš lahko že zgodaj pričel oblikovati svojo poklicno pot.

1. Izbereš podjetje, kjer boš opravljal praktično usposabljanje z delom, in stopiš z njim v stik

Seznam učnih mest v podjetjih za šolsko leto 2022/2023

Seznam učnih mest GZS

Seznam učnih mest OZS

Kontaktni osebi v podjetju pošlješ prijavo na vajeniško mesto, ki naj bo sestavljena iz kratkega življenjepisa z osebnimi in kontaktnimi podatki. Napiši tudi nekaj besed o tem, zakaj si se odločil za določeno podjetje.

2. Dogovor za sodelovanje

Če se s podjetjem dogovorita za sodelovanje, bo sklenjena in podpisana vajeniška pogodba.

Vajeniška pogodba – GZS

Vajeniška pogodba – OZS

3. Podpis vajeniške pogodbe

Vajeniška pogodba se podpiše v štirih izvodih, ki jih podjetje pošlje v registracijo na Gospodarsko zbornico Slovenije. En izvod vajeniške pogodbe dobi šola.

Pogoj za vpis v izobraževalni program mizar, ki se izvaja v vajeniški obliki, je sklenjena vajeniška pogodba, ki jo mora kandidat predložiti do vpisa (16. do 21. 6. 2022). Ob omejitvi vpisa v tem izobraževalnem programu ima pri vpisu prednost kandidat s pravočasno dostavljeno vajeniško pogodbo, ta bo namreč izvzet iz izbirnega postopka.

Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: MIZAR – VAJENIŠKA OBLIKA).

Pogosta vprašanja in odgovori

Kako poteka prijavno-vpisni postopek za vajeniško obliko izobraževanja?

Prijavni in vpisni postopek v izobraževalni program, ki se bo izvajal tudi v vajeniški obliki, je povsem enak kot prijavni in vpisni postopek v izobraževalni program, ki se bo izvajal v šolski obliki. Roki, določeni z rokovnikom za vpis v srednje šole, veljalo za vse kandidate, ki se prijavljajo na vpis ne glede na različni izvedbi izobraževalnega programa.

Ali lahko kasneje zamenjam program in se odločim za šolsko obliko izobraževanja? Ali je mogoč tudi prehod v vajeniško obliko?

Prehod je mogoč v obe smeri.

Kakšen je moj status v času vajeništva?

V času izobraževanja imaš na podlagi pogodbe o vajeništvu status dijaka. Pri delodajalcu nisi zaposlen.

Koliko znaša nagrada za vajenca?

V času praktičnega usposabljanja z delom si upravičen do vajeniške nagrade, ki ne sme biti nižja od 250 evrov za 1. letnik, 300 evrov za 2. letnik in 400 evrov za 3. letnik.

Delodajalec ti je dolžan v času praktičnega usposabljanja z delom zagotoviti povračilo stroškov prehrane in prevoza, stroškov v zvezi s službeno potjo in terenski dodatek na enak način in v višini kot velja za delavca, zaposlenega pri delodajalcu, ki je zadolžen za tvoje usposabljanje.

Ali lahko poleg vajeniške nagrade prejemam tudi kadrovsko štipendijo podjetja?

Seveda.

Kako poteka razporeditev dni, ki jih preživim v šoli in pri delodajalcu?

O tem se dogovorita in te obvestita šola in delodajalec, ki pripravita načrt izvajanje vajeništva.

Kako poteka preverjanje znanja pri delodajalcu?

V času vajeništva, praviloma ob zaključku 2. letnika, poteka vmesni preizkus, s katerim se preveri tvoja usposobljenost in znanje po načrtu izvajanja vajeništva. Hkrati se preveri tudi način izvajanja vajeništva pri delodajalcu. Vmesni preizkus organizira pristojna zbornica.

Kako se zaključi šolanje v programu vajeništva?

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz dveh enot, to sta slovenščina in izdelek z zagovorom.

Ali lahko po zaključku vajeništva (po opravljenem zaključnem izpitu) nadaljujem šolanje po sistemu 3 + 2?

Seveda, vse poti za nadaljnje izobraževanje so ti tudi na ta način odprte.

O vajeništvu na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije
Dostopnost