Skoči na glavno vsebino
Pact for Skills – pakt za spretnosti

Pact for Skills – pakt za spretnosti

Pakt za spretnosti – Pact for Skills

2024–

Prva stran |

Cilj pakta za spretnosti je povezati javne in zasebne organizacije ter jih spodbuditi, da se konkretno zavežejo k nadgradnji spretnosti in prekvalificiranju odraslih.

Kaj je Pakt za spretnosti?

Pakt za spretnosti je eden od vodilnih ukrepov evropske agende za spretnosti.

Cilj pakta je podpreti javne in zasebne organizacije pri nadgrajevanju spretnosti in prekvalificiranju kadrov, da bodo lahko uspešno delovale v času zelenega in digitalnega prehoda.

Člani pakta imajo dostop do znanja o potrebah po nadgrajevanju spretnosti in prekvalificiranju, do nasvetov o ustreznih instrumentih financiranja za izboljšanje znanja in spretnosti odraslih v svojih regijah in državah ter do priložnosti za partnerstvo v naši rastoči skupnosti.

Kdo se lahko pridruži paktu?

Nacionalni, regionalni in lokalni organi, podjetja, socialni partnerji, medpanožne in sektorske organizacije, gospodarske zbornice, ponudniki izobraževanja in usposabljanja, zavodi za zaposlovanje – vsi lahko postanejo člani Pakta za spretnosti.

Vsi člani pakta podpišejo listino in se zavežejo, da bodo spoštovali štiri ključna načela pakta:

– spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja za vse

– vzpostavljanje močnih partnerstev na področju znanj in spretnosti

– spremljanje ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter predvidevanje potreb po spretnostih

– delovanje proti diskriminaciji ter za enakost spolov in enake možnosti.

Kaj ponuja Pakt za znanja in spretnosti?

Vsi člani Pakta lahko koristijo tri posebne storitve:

– V vozlišču za mreženje lahko člani poiščejo partnerje in ustrezna orodja EU (kot so Europass, Skills Panorama, EURES in Evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje). Prav tako lahko promovirajo svoje dejavnosti.

– Vozlišče znanja za člane organizira spletne seminarje, seminarje in dejavnosti vzajemnega učenja. Zagotavlja tudi najnovejše informacije o politikah in instrumentih EU ter informacije o projektih, orodjih in najboljših praksah.

– V središču za usmerjanje lahko člani najdejo informacije o možnostih financiranja na ravni EU in nacionalni ravni ter navodila za partnerstvo z nacionalnimi in regionalnimi organi.

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Srednja šola za strojništvo – šola ambasadorka evropskega parlamenta

Srednja šola za strojništvo – šola ambasadorka evropskega parlamenta

Srednja šola za strojništvo – šola ambasadorka evropskega parlamenta 

2023–

Projekti |

Namen programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je dijake ozaveščati o evropski parlamentarni demokraciji, vlogi Evropskega parlamenta in evropskih vrednotah. Spodbuja jih tudi, da aktivno sodelujejo v demokratičnih procesih EU. 

MentorjiTadej Gartner, Tea Kavčič, Erna Klanjšek Tomšič, Ana Vidic, Petra Žemva

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

ErasmusDnevi / ErasmusDays

ErasmusDnevi / ErasmusDays

ErasmusDnevi • ErasmusDays

2023–

Projekti |

Dnevi Erasmus+ na kratko

Dnevi Erasmus+ so prvič potekali ob 30. obletnici programa Erasmus+ leta 2017. S to serijo dogodkov obeležujemo uspeh programa in predstavljamo prednosti učnih izkušenj, ki spreminjajo življenje. To je tudi priložnost za potencialne upravičence, da izvedo več in se pridružijo programu.
Z leti je bilo po vsem svetu organiziranih vedno več dogodkov. Leta 2022 so upravičenci programa Erasmus+ organizirali 6295 dogodkov v 58 državah po vsem svetu, v letu 2023 pa že kar 9635 dogodkov.

Dogodki za vsakogar

Dnevi programa Erasmus+ so praznovanje vodilnega programa EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. Dogodki in pobude potekajo po vsem svetu.
Dogodki so namenjeni vsem, tudi če še niste sodelovali v projektu Erasmus+. Spoznali boste lahko tudi konzorcije projektov Erasmus+ in druge ljudi, ki imajo izkušnje s ponujenimi priložnostmi.

Kaj so »ErasmusDays«?

Šest dni praznovanja programa Erasmus+ v Evropi in zunaj nje v okviru »ErasmusDays«. Edinstvena priložnost za organizacijo dogodka, izmenjavo izkušenj s programom Erasmus+ ali širjenje informacij o projektu.
Mednarodna mobilnost in evropsko državljanstvo sta ponovno v središču »ErasmusDays«.
Ne glede na to, ali ste upravičenec programa Erasmus+, evropski akter ali udeleženec programa, vam bodo »ErasmusDays« dali priložnost, da delite svoje izkušnje, organizirate dogodek ali širite glas o svojem projektu.
Želite študirati ali se usposabljati v tujini? Na dnevih »ErasmusDays« lahko spoznate program Erasmus+ in se pogovorite z udeleženci programa, ki bodo z veseljem delili svoje izkušnje z vami!
Razstave, koncerti, natečaji, seminarji, mreženje partnerjev, dnevi odprtih vrat, razdeljevanje dokumentov Europass mobilnost, digitalni dogodki … Uspeh dogodka »ErasmusDays« je od spodaj navzgor: to pomeni, da lokalne dogodke organizirajo državljani in za državljane.
Številne države za »Erasmusdays« organizirajo številne dejavnosti.
Ne izgubite niti minute: organizirajte dogodek »ErasmusDays«, sodelujte na dogodku v vaši bližini, delite dogodek ali na družbenih omrežjih objavite pričevanje o svoji evropski izkušnji in svoji zavezanosti Evropi!

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Green Collider

Green Collider

Green Collider – uvajanje trajnostnega razmišljanja in razvoja zelenih spretnosti v okviru  sodelovanja med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter gospodarstvom

Februar 2022–februar 2024

Projekti |

Razvoj zelenih kompetenc je postal in bo v bližnji prihodnosti postal ključnega pomena za ohranjanje dodane vrednosti v trajnostnem gospodarstvu, ki ga želi ustvariti EU. Postalo je jasno, da se morajo poklicno izobraževanje in usposabljanje ter podjetja prilagoditi negotovostim, ki jih prinaša prihodnost, in hkrati prispevati k trajnostni družbi.

Pomen pridobivanja zelenih znanj in spretnosti v teh nepredvidljivih časih, ko so zahteve po bolj trajnostnem poslovanju in delovanju vse bolj pereče in spreminjajoče, je za izobraževalni sektor, še posebej za poklicno izobraževanje in usposabljanje izrednega pomena, saj je izobraževalni sektor najtesneje povezan z industrijo. Zelena znanja in spretnosti ter trajnostno gospodarstvo zahtevata razvoj visokokakovostnih znanj in spretnosti v sektorju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v sektorju malih in srednje velikih podjetij. Agilna miselnost in pripravljenost na spremembe sta bolj kot kdaj koli prej izjemno pomembni za spodbujanje in omogočanje sprememb v smeri trajnostnega in zelenega gospodarstva.

Ozaveščanje nosilcev odločanja v izobraževalnem in gospodarskem sektorju o okoljskih in klimatskih spremembah je ključnega pomena za spreminjanje vedenja in usmerjanje k okolju prijaznejšim obstoječim učnim načrtom in razvoju novih zelenih kompetenc.

Projekt: Erasmus+ KA220-VET

Številka projekta GC: 2021-1-EL01-KA220-VET-000033152

Partnerji v projektu:

• University of Peloponnese (koordinator projekta), Grčija
• DOMSPAIN, Španija
• Taste Roots Società Cooperativa, Italija
• Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus, Avstrija
• EUROPA CONSORTIUM Regional Development Non-profit Limited, Madžarska
• Šolski center Škofja Loka, Slovenija
• GZS, Slovenija

Koordinator projekta:
Alojzij Kokalj • alojzij.kokalj@scsl.si

 

Cilji projekta

Glavni cilj projekta Green Collider je raziskati in prispevati k pripravljenosti evropskih ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter MSP za uvajanje sprememb in ukrepov iz evropskega zelenega dogovora.

Ostali cilji so:

– povečati ozaveščenost o pomenu uvajanja sprememb, ki jih prinaša evropski zeleni dogovor, tako v poklicnem izobraževanju in usposabljanju kot v poslovnem sektorju;
– povečati stopnjo pripravljenosti na spremembe v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter poslovnem sektorju (s posebnim poudarkom na MSP);
– prispevati k premostitvi vrzeli med potrebami trga dela ter programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju trajnostnega razmišljanja in krožnega gospodarstva z vzpostavitvijo in nadaljnjo krepitvijo sodelovanja med ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter poslovnim sektorjem;
– olajšati nadnacionalno izmenjavo znanja in izkušenj ter soustvarjanje znanja;
– z razvojem inovativnih orodij in praks za usposabljanje strokovnjakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mentorjev v podjetjih za izvajanje trajnostnega razmišljanja in posledično pripravo dijakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na prihodnje potrebe trga dela, tj. zagotavljanje znanj in spretnosti, potrebnih za konkurenčno prednost po zaključku programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
– razviti trajnostna in prenosljiva orodja za uvajanje trajnostnega razmišljanja in razvijanje zelenih veščin v formalnem in neformalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Rezultati

Green Collider Masterclass je sestavljen iz 4 prilagojenih modulov, ki zajemajo teoretično in praktično znanje o trajnostnem razmišljanju in razvoju zelenih kompetenc ter so obogateni s serijo štirih kratkih spletnih seminarjev, ki bodo izvedeni v mesecu februar 2023. Green Collider Masterclass zagotavlja različna osnovna znanja in praktično uporabo, tako da jih lahko učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter dijaki uporabijo v naslednjem koraku reševanja avtentične naloge iz resničnega življenja, ki jo zagotovijo MSP.
Green Collider Masterclass je brezplačna učna platforma, namenjena učiteljem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, dijakom poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter malim in srednje velikim podjetjem.
Ponuja pregled najpomembnejših tem v zvezi z ozaveščanjem o trajnostnem razmišljanju – na voljo je v obliki osebnih srečanj, spletnega učnega gradiva in spletnih seminarjev v obliki štirih modulov:
Modul 1: Stebri trajnostnega razmišljanja in krožno gospodarstvo
Modul 2: Razumevanje trajnostnih procesov v realnem poslovnem okolju
Modul 3: Zelene kompetence – kako jih opredeliti in razviti
Modul 4: Primeri trajnostnega razmišljanja v praksi

VET-Business Green Cooperation Collider je konceptualni okvir, ki zajema različne metodologije za sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter podjetji, kot so avtentični izzivi nalog iz resničnega delovnega okolja in spremljajoče orodje za samorefleksijo v obliki spletne interaktivne igre, ki se lahko uporablja tudi samostojno. Ta izdelek učiteljem in dijakom poklicnega izobraževanja in usposabljanja v sodelovanju z malimi in srednje velikimi podjetji ponuja celovito izkušnjo; podpira jih pri maksimiranju potenciala uvajanja trajnostnega razmišljanja v učno okolje in tako predstavlja inovacijo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Green Collider Policy paper povzema zasnovani proces učenja in oblikovanja politike od spodaj navzgor ter obravnava dve ključni vprašanji: vlogo učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri razvijanju zelenih kompetenc in trajnostnega razmišljanja prek sodelovanja med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter podjetji in dejavnosti WBL/pripravništva ter kako širjenje učnih načrtov, ki temeljijo na kompetencah, in uporaba trajnostnega razmišljanja in zelenih veščin v sektorju poklicnega izobraževanja in usposabljanja zmanjšujeta vrzel med potrebnimi znanji in spretnostmi ter kakšna je vloga poklicnega izobraževanja in usposabljanja v tem procesu; opolnomočenje učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter dijakov za samozavest pri uvajanju trajnostnega razmišljanja v učno okolje z ukrepi politike.

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Evropski teden poklicnih spretnosti – European Vocational Skills Week

Evropski teden poklicnih spretnosti – European Vocational Skills Week

Evropski teden poklicnih spretnosti / European Vocational Skills Week 

2022-

Projekti |

Evropski teden poklicnih spretnosti je namenjen prenosu znanja in dobrih praks na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru dogodkov, ki so organizirani na lokalni, regionalni, nacionalni, mednarodni ravni in vključujejo izobraževalne organizacije, podjetja in druge partnerje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Pobuda Evropske komisije, ki se je začela izvajati leta 2016, združuje vse zainteresirane strani – učitelje, organizacije, študente in trenerje – pod enim dežnikom, da bi predstavili številne prednosti, ki jih poklicno izobraževanje in usposabljanje nudi mladim in odraslim. Glede na nabor spretnosti, ki bodo potrebne v bližnji prihodnosti in na potrebe realnega trga dela, želimo s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem opolnomočiti vsakogar s potrebnimi kakovostnimi veščinami, da tako lahko vsak izkoristi svoj resnični potencial.

Koordinator projekta:
Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

 

Dogajanje v projektu

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Dostopnost