Skoči na glavno vsebino

Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja

1. junij 2022–30. april 2024

Projekti |Šola prenove

S projektom želimo približati kulturno dediščino učiteljem in s tem posredno samim učencem; kulturna dediščina v prostoru naglo izginja, se prilagaja novim, tujim trendom in se mestoma preoblikuje tudi do nerazpoznavnosti, medtem ko se tradicionalne veščine in stara znanja izgubljajo v pozabo, s tem pa tudi raznovrstni tradicionalni poklici; nenazadnje pa se postopoma izgublja sama identiteta našega prostora.

Kot glavni cilj projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje novih generacij v osnovni šoli o sami kulturni dediščini in tudi procesu prenove objektov, kot pomembnih kompetencah in vrednotah za življenje in delo v 21. stoletju.

Skupaj s partnerji smo analizirali učne načrte in dneve dejavnosti v Sloveniji in na Norveškem ter skupaj razvijamo novo inovativno metodo poučevanja vsebin kulturne dediščine v osnovnih šolah z medpredmetnimi povezavami. Metoda bo preizkušena skozi neinvazivno raziskavo na podlagi nevrološkega testiranja čustvenih in kognitivnih odzivov otrok na poučevanje o kulturni dediščini.

Pripravili bomo priročnike za učitelje po triadah z odrtimi učnimi pripravami ter „skrinjo dediščine“ didaktičnimi pripomočki, prilagojenimi obstoječim in tudi prihajajočim učnim vsebinam obveznih in izbirnih predmetov, s poudarkom na kulturni dediščini, izvajali bomo pa tudi delavnice za dodatna usposabljanja učiteljev.

Projekt Šola prenove za nove generacije sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 478.000 €. Namen projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse za bolj načrtno izobraževanje novih generacij v osnovni šoli o kulturni dediščini in prenovi kot pomembnih kompetencah in vrednotah za življenje in delo v 21. stoletju .

Pod okriljem projekta “Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja” sodelujejo:

  • Združenje zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS) kot vodilni partner
  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)
  • Univerza na Primorskem (UPFHŠ)
  • Šolski center Škofa Loka, Srednja šola za lesarstvo (ŠCŠL SŠL)
  • Osnovna šola Ivana Groharja (OŠIG)
  • Občina Škofja Loka (OBŠL) in
  • norveška organizacija MAGMA Geopark AS (MAGMA).

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

Koordinatorica projekta na SŠL:

Neža Hlebš Gubanc • neza.gubanc@scsl.si

 

Vabilo na delavnico

Vabimo vas na 3. delavnico VKLJUČEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE V OSNOVNOŠOLSKE PREDMETE, ki bo v sredo, 17. aprila 2024, ob 9.00 v Sokolskem domu, Mestni trg 17, Škofja Loka.

Namen srečanja je predstaviti izkušnje in vtise učiteljic z uporabo novih učnih praks za poučevanje kulturne dediščine in veščin prenove
ter praktična uporaba pripomočkov za učitelje in učiteljice, ki so nastali v projektu Šola prenove za nove generacije.

Sporočilo za javnost: Pusti šolski hodnik je dobil novo podobo

21. november 2023

Sporočilo za javnost: Kulturna dediščina in nevrotestiranje na Osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki

4. april 2023

Sporočilo za javnost: Novinarska konferenca v Škofji Loki

4. april 2023

V šoli imajo delček mesta

28. november 2023

Dostopnost