Skoči na glavno vsebino

O Medpodjetniškem izobraževalnem centru

MIC

MIC | Izobraževanje odraslih | O MIC-u

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) temelji na sodelovanju ŠC Škofja Loka s podjetji, ustanovami in organizacijami na lokalnem in regionalnem nivoju, ki aktivno podpirajo izobraževalne procese pridobivanja uporabnih in inovativnih znanj v realnem okolju. To pomeni sistemsko in kontinuirano zagotavljanje kakovostnega praktičnega usposabljanja in izpopolnjevanja na področju strojništva in lesarstva za vse ravni izobraževanja v ŠC Škofja Loka – od nižjega poklicnega do višješolskega strokovnega in projektnega izobraževanja ciljnih skupin. Poleg rednih šolskih in študijskih programov ter ustaljenih oblik izobraževanja odraslih (IOD) ponujamo možnost pridobitve različnih certifikatov – od potrdil o strokovni usposobljenosti do pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) s področij strojništva in lesarstva.
Od izgradnje novega objekta MIC v letu 2012 do danes smo priča nenehnemu razvoju kulture sodelovanja s podjetji in drugimi partnerji ter živahnemu projektnemu vključevanju v mednarodno okolje. Vsako leto strojni tehnološki park nadgrajujemo s sodobnimi stroji, opremo in tehnologijami, ki so potrebni za sledenje industrijskim tehnološkim trendom. Razvoj  sodelovanja z našimi najboljšimi partnerji nas je vodil do vzpostavitve več centrov odličnosti in trening centrov (EMCO, SMC, FELDER, RobotinaBARTOG). Ustanovili smo Konzorcij podjetij za dvig kakovosti tehničnega izobraževanja in pričeli z organizacijo mednarodne konference BRI-ES, ki na svojstven način povezuje izobraževanje z gospodarstvom v prostoru Alpe-Adria. V letu 2019 pa smo v ŠC Škofja Loka vzpostavili tudi Učni izdelovalni laboratorij (UIL), s katerim odpiramo  prostor za uresničitev inovativnih in podjetniških idej širokemu krogu kreativnih posameznikov in skupin. V okviru UIL različne procese in aktivnosti povezuje usmeritev  v digitalne tehnologije z uvajanjem modelov  i4.0 in spremljanjem tehnologij na področju i5.0.
Pomemben segment delovanja MIC in ŠC Škofja Loka predstavlja sodelovanje v mednarodnih projektih izmenjav dijakov in študentov, predvsem na področju praktičnega izobraževanja v podjetjih.
Izpostavljamo tudi pomen srečanj mladih s sodobnimi tokovi v tehniki. V ta namen z organizacijo tehniških dni odpiramo vrata osnovnošolcem in jim omogočamo, da v kratkem času z velikimi koraki vstopajo v njim prilagojen svet tehnike.
Spodbujamo kreativnost, inovativnost in podjetnost posameznikov in skupin. Vabimo podjetnike in vse, ki  želite  nova in uporabna znanja s področja tehnike usvajati ali deliti naprej skupaj z nami, da se nam pridružite na tej poti.

Alojzij Kokalj

vodja MIC-a

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo in vizija

Sodelujemo s podjetji na lokalnem in regionalnem nivoju ter tudi širše z ustanovami in organizacijami, ki aktivno podpirajo izobraževalne procese pridobivanja uporabnih in inovativnih znanj v realnem okolju. To pomeni sistemsko in kontinuirano zagotavljanje kakovostnega praktičnega usposabljanja in izpopolnjevanja predvsem na področju strojništva in lesarstva za vse nivoje izobraževanja v ŠC Škofja Loka – od nižjega poklicnega do višješolskega strokovnega in tudi projektnega izobraževanja ciljnih skupin. Poleg rednih šolskih in študijskih programov ter ustaljenih oblik izobraževanja odraslih ponujamo možnost pridobitve različnih certifikatov – od potrdil o strokovni usposobljenosti do pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) s področij strojništva in lesarstva.

Vrednote

 

kreativnost

ustvarjalnost

podjetnost

Dostopnost