Skoči na glavno vsebino

O izobraževanju odraslih

IOD

MIC | Izobraževanje odraslih | O izobraževanju odraslih

Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih srednješolskega izobraževanja (= izredno izobraževanje) je namenjeno odraslim, ki želijo pridobiti srednješolsko izobrazbo ali poleg že obstoječe izobrazbe nova znanja in veščine.

Izredno izobraževanje pomembno prispeva k socialnemu vključevanju, aktivnemu državljanstvu in osebnemu razvoju posameznikov. Odraslim omogoča dvig njihove izobrazbene ravni ter pridobivanje ustreznih kvalifikacij in kompetenc za spreminjajoče se potrebe na trgu dela.

V izrednem izobraževanju se odrasli v ŠC Škofja Loka izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih poklicnega, strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja.

Po uspešno zaključenem izrednem izobraževanju udeleženci pridobijo javnoveljavno izobrazbo.

Poslanstvo in vizija

V Šolskem centru Škofja Loka v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) skrbimo za posodabljanje učne tehnologije in učnih pripomočkov, za dobre odnose med učitelji in za prijazen pristop do udeležencev. Imamo najsodobnejši tehnološki laboratorij za poučevanje CNC-tehnologije, laboratorij za krmilno tehniko, avtomatizacijo in robotizacijo ter orodjarsko in avtoservisno delavnico za področje strojništva. Za področje lesarstva imamo sodobno opremljeno mizarsko ročno in strojno delavnico s CNC- in lasersko tehnologijo in dve računalniški učilnici. Učitelji se stalno dopolnilno izobražujejo. Vsi projekti v šolskem centru vključujejo vidik kakovosti, saj edino kakovostni izobraževalni proces omogoča, da udeleženci izobraževanja pridobijo ustrezna znanja.

 

POSLANSTVO

Udeležencem izobraževanja odraslih omogočamo:

 • razumeti pomen trajnostnih materialov kovine in lesa,
 • pridobiti znanja in veščine za obdelavo,
 • razviti sposobnosti in podjetnost za polnovredno osebno in profesionalno življenje,
 • povezati učenje z delom in delo z učenjem.

 

VIZIJA

Smo centralna izobraževalna institucija za udeležence izobraževanja odraslih na področju strojništva in lesarstva v regiji. Nudimo znanje, ki ga udeleženci in podjetja potrebujejo.

 

VREDNOTE

 • strokovnost,
 • dostopnost,
 • sodelovanje in
 • učinkovitost.

Kakovost

Izobraževanje odraslih je del Šolskega centra Škofja Loka, ki si prizadeva za kakovostno izobraževanje. Kakovost dosegamo s pomočjo preverjanja Andragoškega centra, ki podeljuje znak ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI).

Merila za kvaliteto, tako dosegamo že več let zapored in smo nosilci certifikata: POKI.

Merila za kakovost:

 • Sodobno opremljene učilnice
 • Medpodjetniški izobraževalni center
 • Povezava z gospodarstvom
 • Usposobljen kader
 • Individualno prilagajanje posameznikovim izobraževalnim potrebam
 • Akcijsko načrtovanje razvoja kakovosti na področjih: izobraževalnega procesa, udeležencev, kadrov, vodenja in doseganja učnih rezultatov
 • Anketiranje udeležencev o stopnji zadovoljstva in uporabnosti znanj
 • Kakovost sistematično razvija skupina za kakovost, ki presoja, načrtuje in vodi skupno izvajanje dejavnosti za višji nivo izobraževanja
Dostopnost