Skoči na glavno vsebino

Življenje in delo v DD

DD

Naš vsakdan

Dijaki se zjutraj sami prebudijo in vstanejo, odidejo na zajtrk in k pouku oz. drugim šolskih obveznostim.

Pouk se začne ob 7.15 in poteka najdlje do 14.40, občasno praksa poteka tudi popoldne. Čas kosila dijaki prilagajajo glede na svoje šolske obveznosti (12.00-15.15).

Po pouku imajo do 16.00 prosti čas za druženje, sprehode in lastne potrebe. Od 16. do 18. ure potekajo v domu učne ure, ki so obvezne za vse dijake. V tem času potekajo tudi nekatere interesne dejavnosti, predavanja in priložnostne dejavnosti. Popoldne sledi še nekaj prostega časa, nato pa večerja ob 19.00. Po večerji imajo dijaki čas za večerno druženje, do 21.00 pa se morajo vsi vrniti v dijaški dom.

Ob 22.00 je čas za počitek. Dnevnega vzgojitelja zamenja nočni, ki je v dijaškem domu prisoten do jutra.

 

Življenje v domu

Odločitev za bivanje v dijaškem domu ni enostavna odločitev, saj dijaki med šolskim letom velik del svojega časa preživijo stran od doma. To nekateri doživljajo kot občutek svobode, mir pred starši, vendar pa bivanje v dijaškem domu prinaša tudi večjo odgovornost dijakov. Starši niso več ves čas z njimi, zato morajo dijaki prevzeti odgovornost za svoje šolsko delo ter samostojno zaživeti v novem bivalnem in šolskem okolju. Hkrati pa bivanje v dijaškem domu zahteva tudi veliko prilagajanja – upoštevati je potrebno domska pravila, dnevni urnik, dijaki delijo sobo in druge bivalne prostore… Pri vsem tem so dijakom v podporo in pomoč vzgojitelji, ki jih spremljajo in jim svetujejo. 

 

Osnovni cilj bivanja dijakov v dijaškem domu je uspešno zaključeno šolanje. Da lahko skupaj z dijaki dosežemo postavljene cilje, je potrebno upoštevati pravila bivanja in dela v domu. To je temelj za dobro počutje in prijetno bivanje dijakov.

 

Sobna pravila

Vsi stanovalci imajo enake pravice in dolžnosti.

Soba mora biti vedno urejena in čista. Posteljnina se menja vsake 3 tedne, takrat se temeljito počisti tudi soba. V sobi se hodi v copatih. 

Glasbene naprave in osebni računalniki so naravnani na sobno jakost. V sobah ni dovoljena uporaba malih gospodinjskih aparatov in drugih električnih naprav.

Obiski v sobah so dovoljeni le v soglasju drugega stanovalca sobe in z vednostjo vzgojitelja.

V času učnih ur in od 22. do 6. ure zjutraj je hrup v sobah prepovedan. Ob 22. uri morajo biti dijaki v svojih sobah in ugasniti luč.

Večerni izhodi

Večerni izhodi so dovoljeni do 21. ure, ko se zaprejo vrata doma. V izjemnih primerih je lahko ob soglasju staršev in z vednostjo vzgojitelja mogoč tudi daljši izhod.

 

Prehrana v domu

Dijakom so na voljo trije obroki: zajtrk, kosilo in večerja. Izjema je petek, ko imajo dijaki, namesto običajnega kosila, hladno kosilo, ki ga prevzamejo zjutraj pri zajtrku. Bivanje v dijaškem domu brez prehrane ni mogoče. Dijakom je omogočena tudi dietna prehrana.

 

Kaj v domu ni dovoljeno?

 – kajenje, uživanje alkohola in drugih drog;
– posedovanje, ponujanje ali preprodaja alkohola in drugih drog;
– vsakršno psihično in fizično nasilje;
– ogrožanje varnosti dijakov in zaposlenih;
– zvočno in slikovno snemanje, razen če to izrecno dovoli vodstvo doma;
– zlorabljanje osebnih podatkov dijakov, delavcev doma in drugih;
– namerno uničevanje domskega inventarja in premoženja drugih dijakov.

Ure, namenjene učenju

Obvezne učne ure potekajo med 16. in 18. uro, takrat sta v domu mir in tišina. V tem času morajo biti vsi dijaki prisotni v domu. Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo domačo nalogo in opravljajo drugo šolsko delo. Učenje poteka v sobah, po dogovoru pa tudi v učilnici (dijaki prvih letnikov, dijaki z negativnimi ocenami). Dijakom, ki pri šolskem delu potrebujejo pomoč, pomagajo vzgojitelji. Prisotnost dijakov se beleži, neopravičeno izostajanje od učnih ur pa se šteje kot kršitev domskih pravil.

 

Interesne dejavnosti

Dijaki imajo na izbiro številne dejavnosti: nogomet, streljanje z zračno puško, fitnes, namizni tenis, različne delavnice (kuhanje, zdravje, ročne spretnosti, vzgoja rastlin) ter tematske dogodke (športne in kulturne prireditve, potopisna predavanja itd.).

Dijaki, ki redno obiskujejo interesne dejavnosti in se izkažejo na regionalnih tekmovanjih, se udeležijo Domijade – srečanja vseh dijaških domov v Sloveniji in zamejstvu.

Hišni red

15. 10. 2018

Domska pravila

15. 1. 2020

Dostopnost