Skoči na glavno vsebino

O domu

DD

Dijaški dom | O dijaškem domu

Bivanje v našem domu je prijetno predvsem zaradi manjšega števila dijakov in študentov, kar omogoča občutek domačnosti, večje možnosti na področju individualizacije, boljšo socializacijo in pristno medsebojno sodelovanje.

Zagotavljamo vam, da se boste v našem domu dobro počutili, si pridobili nova prijateljstva in uspešno prestopili prag samostojnosti.

Vendar brez lastne prizadevnosti in odgovornosti za svoja dejanja, v novem okolju, kot tudi sicer v življenju ne boste mogli uspeti. Želimo si prizadevnih in vedrih dijakinj, dijakov, študentk in študentov, ki želijo ustvariti lastno pot v življenje. Z veseljem vam bomo stali ob strani.

Mag. Mojca Šmelcer

ravnateljica SŠS s priključenim DD

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

Dijakom želimo zagotoviti prijetno, varno  in vzpodbudno delovno okolje, kjer se lahko posvetijo šolskemu delu. Vzgojitelji dijake spodbujamo in motiviramo, da učenje postane njihova skrb in odgovornost, saj le tako lahko uspešno zaključijo šolanje.
Ves čas bivanja v dijaškem domu dijaki rastejo in odraščajo. Vzgojitelji jim nudimo oporo na poti odraščanja in pomoč tudi pri reševanju različnih mladostniških težav. Navajamo jih na samostojnost in jih vzgajamo v odgovorne mlade posameznike.

Vizija

Želimo biti takšen dijaški dom, v katerem bodo stanovalci – dijaki in študentje – v prijetnem in varnem okolju uspešno uresničevali svoje cilje na področju izobraževanja.

Vrednote

 

Z

odgovornost

solidarnost

ustvarjalnost

strpnost

prijateljstvo

Vzgojitelji / strokovni delavci

Vida Cankar

vzgojiteljica v DD

E vida.cankar@scsl.si

Adrijana Šelj

tuji jeziki, vzgojiteljica v DD

E adrijana.selj@scsl.si

Petra Žemva

družboslovje, vzgojiteljica v DD

E petra.zemva@scsl.si

Dostopnost