Skoči na glavno vsebino

V sredo, 29. novembra 2023, smo se udeležili spletnega seminarja, ki ga je organizirala evropska zveza za vajeništvo EAfA, na temo vajeništev v gradbeništvu, ki vključuje tudi vajeništva na področju strojništva in lesarstva.

Na spletnem seminarju so strokovnjaki, oblikovalci politik, zainteresirane strani iz panoge in predstavniki Evropske komisije razpravljali o tem, kako lahko vajeništvo spremeni gradbeni sektor v gonilno silo okoljske trajnosti, hkrati pa zadovolji potrebe gradbenega sektorja po znanju in spretnostih. Spletni seminar je vodila Ana Carrero, namestnica vodje enote na GD EMPL, Evropska komisija, sodelovali pa so naslednji govorci:

Stelina Chatzichristou, strokovnjakinja za raziskave in analizo politik na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri CEDEFOP

Rolf Gehring, politični sekretar pri Evropski federaciji gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW)

Carmen Devesa, direktorica za inovacije pri organizaciji AEICE Efficient Construction

Matthieu Pon, direktor VTC v Saint-Denisu (TBC)

Etienne Dessard, svetovalec za delodajalce pri Agenciji za razvoj zaposlovanja (TBC)

Gradbeništvo ima v Evropski uniji (EU) ključno vlogo, tako gospodarsko kot okoljsko. Je eden največjih gospodarskih sektorjev, saj predstavlja približno 6 % BDP EU in zaposluje 13,5 milijona delavcev na tem področju ter še približno 27 milijonov delavcev na delovnih mestih, ki so odvisna od gradbeništva.

Doseganje ambicioznih trajnostnih ciljev, kot so opredeljeni v Evropskem zelenem dogovoru, bo zahtevalo temeljito preobrazbo običajnih gradbenih metod z večjim poudarkom na energetski učinkovitosti, zmanjšanju ogljika in uporabi okolju prijaznih materialov. Sektorska preobrazba bo morala obravnavati tudi dolgotrajne pomisleke glede produktivnosti v panogi, v kateri še vedno primanjkuje delovne sile, kar se še povečuje zaradi potrebe po nadomestitvi delavcev, ki se upokojijo (ESDE 2023). Cedefop ocenjuje, da bo do leta 2035 na voljo 7 milijonov prostih delovnih mest zaradi upokojevanja in drugih razlogov, zaradi katerih delavci zapuščajo delovna mesta v gradbeništvu. Za mnoga od teh delovnih mest bodo potrebna nova znanja, povezana z zelenim in digitalnim prehodom.

Za izkoriščanje teh priložnosti so zelo potrebne politike in naložbe, ki podpirajo inovacije, raziskave in prilagajanje novim tehnologijam. Pobude EU, kot sta val prenove in novi evropski Bauhaus, poudarjajo ključno vlogo gradbenega ekosistema pri zelenem prehodu z dodeljevanjem sredstev za spodbujanje trajnostnih gradbenih in prenovitvenih praks ter raziskovanje obnovljivih alternativ. Hkrati industrijska strategija EU za gradbeni ekosistem, kot je opisana v prehodni poti za gradbeništvo, ponuja načrt za povečanje konkurenčnosti sektorja, hkrati pa poudarja pomen usposabljanja v MSP, ki jim omogoča, da sprejmejo digitalne rešitve in si prizadevajo za inovacije.

V tem kontekstu so vajeništva temelj zelenega prehoda EU, saj razvijajo spretnosti, prenašajo znanje in usklajujejo delovno silo s trajnostnimi cilji. Bistveno je, da bi morala vajeništva spodbujati vključenost z večjo privlačnostjo sektorja za ženske in zagotavljanjem priložnosti premalo zastopanim skupinam. To povečuje raznolikost v gradbeništvu in zagotavlja, da zeleni prehod koristi vsem segmentom družbe.

Dostopnost