Skoči na glavno vsebino
Spletno srečanje skupnosti za inkluzijo združenja EAfA

Spletno srečanje skupnosti za inkluzijo združenja EAfA

Koordinator združenja EAfA na ŠC Škofja Loka Tadej Gartner se je v četrtek, 4. julija 2024, udeležil spletnega srečanja skupnosti za socialno vključenost in enakost med spoloma, ki deluje v okviru skupnosti EAfA. Na srčenju so obravnavali izhodišča in rezultate dogodka »EAfA High Level Event«, ki je potekal v Bruslju 17. in 18. junija 2024.

Dve organizaciji sta predstavili tudi projekte na področju inkluzije. Vsak udeleženec srečanja je kot član skupnosti predstavil trenutno situacijo v svoji organizaciji in izpostavil primere dobre prakse.

Posnetki zaslona

Sprostitev neizkoriščenega potenciala: dogodek na visoki ravni Evropske zveze za vajeništvo – EAfA 2024

Sprostitev neizkoriščenega potenciala: dogodek na visoki ravni Evropske zveze za vajeništvo – EAfA 2024

Spremljali smo letošnji dogodek na visoki ravni z naslovom »Unleashing untapped potential – apprenticeship as a response to labour shortages« (Sprostitev neizkoriščenega potenciala – vajeništvo kot odgovor na pomanjkanje delovne sile), ki je potekal 17. in 18. junija 2024.

Na dogodku, ki je potekal v Bruslju in ga je bilo možno v živo spremljati na spletu, je bil poudarek na tem, kako lahko vajeništvo pripomore k zmanjšanju pomanjkanja delovne sile v različnih sektorjih v EU, kot je poudarjeno v poročilu o zaposlovanju in socialnem razvoju v Evropi (ESDE) za leto 2023. 

Na hibridnem dogodku so podrobno obravnavali učinkovite politične ukrepe in strategije sodelovanja, ki jih je mogoče izvajati s programi vajeništva. Te rešitve lahko z zagotavljanjem priložnosti mladim dijakom omogočijo, da pridobijo znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo delodajalci, in starejšim delavcem, da se ponovno usposobijo in izpopolnijo, igrajo ključno vlogo pri premagovanju pomanjkanja delovne sile.

Visoki govorniki in zainteresirane strani so se zbrali tudi zato, da bi razmislili o tem, kaj je bilo že doseženo, in raziskali, kako lahko te izkušnje pomagajo sprostiti neizkoriščene možnosti vajeništva.

Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

V torek, 28. maja 2024, smo sodelovali na posvetu, ki ga je organizirala skupnost za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills (Euro App Mobilty – European Apprenticship Mobility), ki deluje v okviru združenja EAfA. 

Združenje si prizadeva za odpravo vseh vrst ovir, da bi bila mednarodna odprtost v središču izobraževalnih programov vajeniških sektorjev. Tokrat je debata tekla o jezikovnih ovirah oz. kako bi zmanjšali le-te pri izvajanju mobilnosti za vajence. 

Na posvetu so sodelovali:

Luc Vernet – koordinator združenja EAM

Clara Alegre – moderatorka spletnega srečanja

Eva Gerland – Apprenticeship Support Services, EAfA

Ostali udeleženci – predstavniki šol, podjetij in združenj

Tadej Gartner, ŠC Škofja Loka

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o aktivnosti v EAfA

Oddali smo letno poročilo o naših dejavnostih v Evropski zvezi za vajeništvo EAfA, v katerem ugotavljamo, da smo izpolnili vse zaveze, ki se jim je ŠC Škofja Loka zavezal ob vstopu v zvezo, in sicer:

– na Srednji šoli za strojništvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– na Srednji šoli za lesarstvo smo v enem letu povečali število vpisanih vajencev

– v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno zbornico Slovenije (OZS) in Centrom za poklicno izobraževanje (CPI) smo povečali kvaliteto izvajanja vajeniških programov s posodobitvijo kataloga za praktično usposabljanje v vajeniških programih

– v organizaciji ŠC Škofja Loka in z ostalimi deležniki smo poskrbeli za promocijo vajeništva z dogodkom »Skupaj  gradimo kariere«.

– v šolskem letu 2023/2024 smo izvedli kar 4 dolgotrajne (90 dni) mobilnosti vajencev – avtoserviserjev, ki so bili v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati IV na poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Nemčiji.

– na osnovi vseh teh dejavnosti sta se povečala tudi ugled in prepoznavnost šole doma in v tujini.

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

EAfA – Skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma  

V četrtek, 18. januarja 2024, se je koordinator združenja EAfA na naši šoli, Tadej Gartner, udeležil spletnega sestanka v okviru skupnosti EAfA – skupnost za socialno vključenost in enakost med spoloma. Na sestanku so se dogovorili o temah, ki jih bo skupnost obravnavala v prihodnje, vsak član skupnosti pa predstavi trenutno situacijo v svoji organizaciji in izpostavi primere dobre prakse.

Kaj so skupnosti EAfA?

Skupnosti EAfA dopolnjujejo in poglabljajo obstoječe možnosti mreženja EAfA ter so namenjene spodbujanju interaktivnosti in sodelovanja od spodaj navzgor med člani EAfA, ki imajo podobne interese. Delujejo kot orodje za izmenjavo znanja, najboljših praks in vzpostavljanje tesnega sodelovanja med člani EAfA.

Skupnosti se pri komuniciranju in povezovanju zanašajo predvsem na spletna okolja za sodelovanje, pri čemer se osredotočajo na izmenjavo najboljših praks in ustvarjanje novega znanja za spodbujanje kakovosti in dostopnosti vajeništva.

ŠC Škofja Loka je že postal član skupnosti za učno mobilnost vajencev in sedaj je tudi član skupnosti za socialno vključenost in enakost med spoloma. Na ostale skupnosti pa še čakamo, da pričnejo z delom in nas povabijo k sodelovanju.

Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse

Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse

V četrtek, 14.  decembra 2023, se je koordinator združenja EAfA za ŠC Škofja Loka, Tadej Gartner, udeležil spletnega seminarja z naslovom Vključevanje mobilnosti v vajeništvo – od teorije do prakse.

EU daje prednost mobilnosti vajencev in jo podpira s številnimi pobudami, kot so Erasmus+ in ErasmusPRO, EURES, evropsko ogrodje kvalifikacij in ALMA. Kljub temu se delodajalci, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vajenci na tem področju še vedno soočajo z ovirami. Da bi članom združenja EAfA in zainteresiranim deležnikom pomagali pri spopadanju s temi izzivi, je združenje pripravilo novo zbirko orodij o mobilnosti vajencev. Ta zbirka orodij je prva v seriji zbirk orodij EAfA o ključnih temah, pomembnih za kakovostno vajeništvo.

Na spletnem seminarju EAfA so sodelovali uradniki Evropske komisije, strokovnjaki, zainteresirane strani iz panoge, podjetja, posredniška telesa in predstavniki vajencev; razpravljali so o mobilnosti, predstavili nov nabor orodij EAfA in preučili, kako lahko ta podpira organizacije in vajence pri vključevanju v priložnosti za mobilnost.

Spletni seminar je vodil Andrew McCoshan, strokovnjak iz podjetja Ecorys.

Podobni prispevki

Spletno srečanje skupnosti za inkluzijo združenja EAfA

Spletno srečanje skupnosti za inkluzijo združenja EAfA

Koordinator združenja EAfA na ŠC Škofja Loka Tadej Gartner se je v četrtek, 4. julija 2024, udeležil spletnega srečanja skupnosti za socialno vključenost in enakost med spoloma, ki deluje v okviru skupnosti EAfA. Na srčenju so obravnavali izhodišča in rezultate...

Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

Posvet skupnosti za mobilnost vajencev – EAM Moving Skills

V torek, 28. maja 2024, smo sodelovali na posvetu, ki ga je organizirala skupnost za mobilnost vajencev - EAM Moving Skills (Euro App Mobilty - European Apprenticship Mobility), ki deluje v okviru združenja EAfA.  Združenje si prizadeva za odpravo vseh vrst ovir, da...

Dostopnost