Razpis za štipendije na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka

Razpis za štipendije na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka

Na spletni strani Rotary Cluba Škofja Loka je objavljen razpisa za štipendije za šolsko leto 2022/23.

Podeljene bodo redne dijaške štipendije in izredne štipendije v višini 175 eur/mesec za obdobje september 2022–junij 2023.

Za dijaško štipendijo lahko zaprosijo dijaki oz. bodoči dijaki (učenci 9. razreda OŠ). Za izredne štipendije pa lahko zaprosijo učenci s posebnimi potrebami, ki bodo šolanje nadaljevali na poklicnih šolah.

Prosilci za štipendijo morajo Rotary Clubu Škofja Loka predložiti:

  • pisno prošnjo s kratko predstavitvijo
  • priporočilo šolske svetovalne službe oz. razrednika (zaželeno, ni pa obvezno)
  • priporočilo kulturne, športne ali humanitarne organizacije, kjer je prosilec aktiven
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2022/23
  • dokazilo o šolskem uspehu.

Vlogo z dokazili je potrebno oddati na elektronski naslov: rc.loka@gmail.com ali na naslov Rotary Club Škofja Loka, Blaževa ulica 3f, Škofja Loka najkasneje do 5. 7. 2022.

Štipendije v slovenski vojski za šolsko leto 2022/2023

Štipendije v slovenski vojski za šolsko leto 2022/2023

Štipendije v slovenski vojski

Ministrstvo za obrambo RS je objavilo razpis za štipendiranje za dijake in študente.

Za šolsko leto  2022/2023 ponujajo:

– 150 štipendij za dijake (IV. In V. stopnja izobrazbe – poklicna in srednješolska izobrazba) ter

– 30 štipendij za študente (1. bolonjska stopnja  – dodiplomski študij)

Dostopnost