Skoči na glavno vsebino
Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 19. 1. 2023 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/24. Po tem razpisu bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023/24 prvič vpisani v 1. letnik naslednjih izobraževalnih programov na naši šoli:

 • INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ
 • OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR
 • AVTOKAROSERIST
 • TAPETNIK
 • MIZAR

Obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice« je dostopna na spletni strani www.sklad-kadri.si.

Vlagatelj mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2023/24
 • fotokopijo spričevala šolskega leta 2022/23
 • potrdilo o vpisu v ustrezen program izobraževanja
 • če vlagatelj ni državljan RS, mora predložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, v kolikor ni državljan EU)

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno  oddati najkasneje do 22. 9. 2023.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje
 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino plačila dohodnine
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; če dijak prejema kadrovsko štipendijo, NI UPRAVIČEN do štipendije za deficitarne poklice.

Še več informacij dobite na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendije v podjetju M Sora

Štipendije v podjetju M Sora

Kadrovske štipendije v podjetju M Sora

V M Sora d. d. (enoti Mizarstvo in Norica) za šolsko leto 2023/2024 razpisujejo kadrovske štipendije za dijake, ki se šolajo za poklice mizar, lesarski tehnik, strojnik in druge. 

Dostopnost