Skoči na glavno vsebino
Novi koši za ločeno zbiranje odpadkov

Novi koši za ločeno zbiranje odpadkov

Glavni cilj v projektu Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju je izboljšanje sistema ločevanja odpadkov, zato smo na glavnih hodnikih po šoli, v dijaškem domu in v MIC-u februarja 2023 namestili nove koše za ločeno zbiranje odpadkov.

Pri tem smo za nasvete in pomoč prosili Komunalo Škofja Loka. 

Stekleničke za vse dijake

Stekleničke za vse dijake

V začetku marca 2023 so vsi dijaki Šolskega centra Škofja Loka dobili svojo stekleničko. Z njo bodo pri malici prevzeli tekočino, ki so jo prej dobili v plastičnem kozarčku.

Tako bomo na šoli zmanjšali količino odpadkov – plastične embalaže.

 

Učni pripomočki iz recikliranih materialov  pri predmetu biologija

Učni pripomočki iz recikliranih materialov  pri predmetu biologija

Na slikah so prikazani izdelki (makete), ki so jih dijaki v programu strojni tehnik PTI izdelali iz odpadnih materialov pri predmetu biologija, ko smo obravnavali človeka. Dijaki so dobili navodilo, naj pripravijo seminarsko nalogo ali naredijo izdelek iz odpadnih materialov. Tematika je bila človeško telo.

Na slikah so prikazani izdelki: maketa živalske celice, maketa očesa, maketa srca, maketa DNK, maketa penisa, maketa želodca, maketa možganov.

Besedilo in fotografije: Vesna Potočnik

Dostopnost