Vabilo na ogled likovne razstave

Vabilo na ogled likovne razstave

V knjižnici Šolskega centra Škofja Loka v Podlubniku

je na ogled

LIKOVNA RAZSTAVA

Risbe razstavlja dijak Gašper Potočnik, 3. As,

ogledate pa si lahko tudi karikature učiteljev, ki so jih narisali dijaki pri pouku umetnosti.

Štipendije za deficitarne poklice 2022/2023

Štipendije za deficitarne poklice 2022/2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 21. 1. 2022 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/23. Po tem razpisu bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki bodo v šolskem letu 2022/23 prvič vpisani v 1. letnik naslednjih izobraževalnih programov na naši šoli:

 • INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ
 • OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR
 • AVTOKAROSERIST
 • TAPETNIK
 • MIZAR

Obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice« je dostopen na spletni strani sklada.

Vlagatelj mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2022/23
 • fotokopijo spričevala šolskega leta 2021/22
 • potrdilo o vpisu v ustrezen program izobraževanja
 • če vlagatelj ni državljan RS, mora predložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, v kolikor ni državljan EU)

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno  oddati najkasneje do 23. 9. 2022.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje
 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino plačila dohodnine
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; Če dijak prejema kadrovsko štipendijo NI UPRAVIČEN do štipendije za deficitarne poklice.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

Srednja šola za strojništvo: razpisana mesta za novince 2022/2023

Srednja šola za strojništvo: razpisana mesta za novince 2022/2023

Razpisana prosta mesta za novince

SSI strojni tehnik – 4 leta – 84 prostih mest

SPI oblikovalec kovin-orodjar (šolska in vajeniška oblika) – 3 leta – 52 prostih mest

SPI strojni mehanik (šolska in vajeniška oblika) – 3 leta – 26 prostih mest

SPI inštalater strojnih inštalacij – 3 leta – 26 prostih mest

SPI avtoserviser – 3 leta – 78 prostih mest

SPI avtokaroserist – 3 leta – 26 prostih mest

NPI pomočnik v tehnoloških procesih – 2 leti – 16 prostih mest

Pogoj za vpis v vajeniški sistem izobraževanja je vajeniška pogodba z delodajalcem, ki mora biti sklenjena do vpisa (do 16. 6. 2022). Če pride do omejitve vpisa pri programih, ki se izvajajo tudi v vajeniški obliki, so kandidati, ki šoli dostavijo sklenjeno vajeniško pogodbo do začetka izbirnega postopka (do 16. 6. 2022), izvzeti iz izbirnega postopka.

Potek vpisa

Prijavljanje za vpis v 1. letnik: do 4. aprila 2022

Morebitni prenosi prijav za vpis: do 25. aprila 2022

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa: do 27. maja 2022

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (samo v primeru omejitve vpisa): 21. junij 2022

Vpis po razporedu, ki ga bodo učenci prejeli s pošto domov v začetku junija: od 16. do 22. junija

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (samo v primeru omejitve vpisa): 30. junij 2022

Vpis kandidatov, ki bodo uspešni v 2. krogu izbirnega postopka: do 1. julija 2022

Dostopnost