Srednja šola za strojništvo: prevzem učbenikov iz učbeniškega sklada

Srednja šola za strojništvo: prevzem učbenikov iz učbeniškega sklada

Dijaki si bodo učbenike izposodili po naslednjem vrstnem redu:

LETNIK, SMER DATUM, URA
1. letnik SSI 26. 8. 2022, 8:00-10:00
1. letnik SPI 26. 8. 2022, 10:00-12:00
1. letnik NPI 26. 8. 2022, 12:00-13:00
2. letnik SSI 29. 8. 2022, 8:00-10:00
2. letnik SPI 29. 8. 2022, 10:00-12:00
2. letnik NPI 29. 8. 2022, 12:00-13:00
3. letnik SSI 30. 8. 2022, 8:00-10:00
3. letnik SPI 30. 8. 2022, 10:00-12:00
4. letnik SSI 30. 8. 2022, 12:00-14:00
4. letnik PTI 31. 8. 2022, 12:00-13:00
5. letnik PTI 31. 8. 2022, 13:00-14:00

Dijaki naj imajo s seboj dijaško izkaznico (izjema so dijaki prvih letnikov).

Prosimo, da tabelo spremljate zaradi morebitnih sprememb.

Legenda:

SSI – srednje strokovni izobraževanje (strojni tehnik)

SPI – srednje poklicno izobraževanje (strojni mehanik, oblik. kovin – orod., inštalater, avtoserviser, avtokaroserist)

NPI – nižje poklicno izobraževanje (pomočnik v t. p.)

PTI – poklicno tehniško izobraževanje

 

Prosimo, da se terminov izposoje dosledno držite.

Uradne ure v času poletnih počitnic

Uradne ure v času poletnih počitnic

Tajništvo Srednje šole za strojništvo in ŠC Škofja Loka

V času poletnih počitnic — od 6. julija 2022 do 12. avgusta 2022 — bomo dosegljivi po naslednjem razporedu:

torek, 12. julij 2022, od 8. do 11. ure,

torek, 19. julij 2022, od 8. do 11. ure (samo telefonsko),

torek, 26. julij 2022, od 8. do 11. ure,

torek, 2. avgust 2022, od 8. do 11. ure (samo telefonsko) in

torek, 9. avgust 2022, od. 8. do 11. ure.

Predhodno, prosimo, pokličite 04 506 23 00 ali 04 506 23 40.

Od 16. avgusta 2022 dalje zavod posluje po običajnem delovnem času.

Tajništvo Srednje šole za lesarstvo

V času poletnih počitnic — od 4. julija 2022 do 13. avgusta 2022 — so uradne ure po naslednjem razporedu:

torek, 5. julij 2022, in 12. julij 2022, od 8. do 11. ure (samo telefonsko)

torek, 19. julij 2022 in 26. julij 2022, od 8. do 11. ure (tajništvo, I. nadstropje)

Predhodno, prosimo, pokličite 04 506 23 40.

V času od 2.do 13. avgusta 2022 bomo zaradi letnega dopusta nedosegljivi.

Od 16. avgusta 2022 dalje tajništvo posluje po običajnem delovnem času.

Štipendije za deficitarne poklice 2022/2023

Štipendije za deficitarne poklice 2022/2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 21. 1. 2022 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/23. Po tem razpisu bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki bodo v šolskem letu 2022/23 prvič vpisani v 1. letnik naslednjih izobraževalnih programov na naši šoli:

 • INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ
 • OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR
 • AVTOKAROSERIST
 • TAPETNIK
 • MIZAR

Obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice« je dostopen na spletni strani sklada.

Vlagatelj mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2022/23
 • fotokopijo spričevala šolskega leta 2021/22
 • potrdilo o vpisu v ustrezen program izobraževanja
 • če vlagatelj ni državljan RS, mora predložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, v kolikor ni državljan EU)

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno  oddati najkasneje do 23. 9. 2022.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje
 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino plačila dohodnine
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; Če dijak prejema kadrovsko štipendijo NI UPRAVIČEN do štipendije za deficitarne poklice.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

Dostopnost