Obvestilo Študentskega doma Ljubljana o subvencioniranem bivanju za 2021/2022

Obvestilo Študentskega doma Ljubljana o subvencioniranem bivanju za 2021/2022

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2021/2022

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ti stojijo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah.

Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana je v okviru razpoložljivih zmogljivosti poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi pravočasna prijava na Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2021/2022.

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja je treba oddati prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Zadnji rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2021.

Študentom je za vse dodatne informacije o navedenem javnem razpisu na razpolago Pisarna za študentske domove, ki za visokošolsko središče v Ljubljani deluje v Študentskem domu Ljubljana, na telefonskih številkah (01) 530 6027 in (01) 530 6028 v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Študentski dom Ljubljana

 

Vabilo na poletni tabor inovativnih tehnologij 2021

Vabilo na poletni tabor inovativnih tehnologij 2021

Prijave na PTIT 2021

Na Fakulteti za elektrotehniko UL bodo tudi letos organizirali priljubljeni Poletni tabor inovativnih tehnologij 2021.

Posebno skrb bodo tudi letos namenili varnostnim ukrepom za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2. Zato so razpisali manjše število delavnic in manj mest v posamezni delavnici ter skrajšali čas delavnice na šest ur dnevno. Prav tako se bo letos izvajal samo dnevni program tabora, brez nočitev.

Učenci od 4. razreda osnovne šole do 3. letnika srednje šole bodo lahko izbirali med različnimi poučnimi in zabavnimi delavnicami s področij elektrotehnike in multimedije.

Prijave se bodo odprle v petek, 7. maja 2021, ob 10.00. 

 

Dostopnost