Skoči na glavno vsebino

V februarju 2023 (13., 15., 20. in 22.) je na Srednji šoli za strojništvo potekal projekt Rastem s knjigo. V projekt so bili vključeni dijaki 1. AS, 1. BS, 1. CS in 1. JS.

Dijaki so eno šolsko uro preživeli v šolski računalnici, kjer so se spoznali z določeno knjigo, knjižničarka pa jih je seznanila s Cobissom in z načini iskanja po omenjeni spletni strani. Druga šolska ura je bila namenjena spoznavanju šolske knjižnice.

Besedilo: Petra Žemva; fotografije: Saša Kokol in Petra Žemva

Dostopnost