Skoči na glavno vsebino

Na petem mednarodnem projektnem srečanju (TPM-5), ki ga je 17. in 18. januarja 2023 organizirala partnerska ŠC Škofja Loka (Srednja šola za strojništvo, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center), so sodelovali udeleženci iz vseh partnerskih organizacij projekta VACIDE. Tako smo gostili tri udeležence.

V projektu VACIDE je partnerska organizacija Eurocultura organizirala peto mednarodno projektno srečanje TPM-5. Srečanje je potekalo od 17. do 18. januarja 2023 v Vicenzi v Italiji.  Udeležili so se ga udeleženci iz vseh partnerskih držav (Nemčija, Italija in Slovenija).

Na srečanju so pregledali napredek projekta (menedžment, aktivnosti, projektni rezultati), še posebej pa so posvetili pozornost ME dogodku, ki ga bo naša šola organizirala v mesecu juniju 2023, in diseminaciji projektnih aktivnosti kot tudi projekta v celoti, saj se projekt julija 2023 zaključi. Vsak partner je predstavil svoj del aktivnosti, in sicer:

– ŠC Škofja Loka, Višja strokovna šola, ki jo je zastopal Alojz Zupančič, je bila zadolžena za predstavitev koncepta izdelave robotske roke in popisa faz izdelave oz. navodil za izdelavo s poudarkom na mehanskih delih in 3D natisnjenih delih robota. V povezavi s tem je A. Zupančič predstavil naše aktivnosti v zaključni fazi projekta s poudarkom na diseminacijskih aktivnosti, ki smo jih oz. jih še bomo izvedli na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

– VHS Bildungswerk GmbH (vodilni partner in krovni koordinator projekta VACIDE) je predstavil koncept izdelave robotske roke s poudarkom na mehatroniki in programiranju robota ter v povezavi s tem tudi opravljene oz. še načrtovane diseminacijske aktivnosti.

– GEBIFO, nemški partner, je bil zadolžen za spremljanje izvajanja projekta, svetovanje in evalvacijo projektnih rezultatov in aktivnosti s poudarkom na pridobivanju mehkih veščin ter širjenja le-teh med ostale deležnike v projektu in tudi širše.

– Eurokultura, italijanski partner, je predstavil proces popisa pedagoških in ekonomskih vsebin in procesa diseminacije projektnih rezultatov.

Celota platforma izdelave je vključevala tudi uporabo tehnologij kot so 3D-tiskanje, CAD/CAM ter računalniško programiranje. Te tehnologije so tudi glavni del poklica mehatronik in orodjar na prehodu digitalizacije delovnih procesov. Nastala platforma bo tudi osnova za nadgradnjo projekta centrov odličnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Dostopnost